Kalender - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=&fromSiteNodeId=529651 The top 25 events Sea and Society Talk - Genus, jämställdhet och marina miljöregleringar http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125653288 Sea and Society talks är en serie lunchseminarier som tar avstamp i FN:s hållbarhetsmål för 2030. Seminarierna länkar samman mål 14 som rör havet och dess resurser med något av de övriga 16 målen. Tanken är att kort presentera pågående forskning men också bjuda in till diskussion och debatt om hur vi på Göteborgs universitet och Chalmers kan bidra till att nå ett hållbart samhälle. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-01-19 11:50</startDateTime><endDateTime>2017-01-19 13:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarieserie Hållbar utveckling Medarbetarportal Genusvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Ekonomi/juridik true Thu, 19 Jan 2017 10:50:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125653288 2017-01-19T10:50:00Z Att definiera rasism - eller rasismer? Den vetenskapliga debatten om begrepp, ideologi och teori http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70124324290 Välkomna till det första tillfället 2017 i Segerstedtinstitutets seminarieserie med Henrik Arnstad, vetenskapsjournalist, fil.kand. i historia och författare till bl a verket "Älskade fascism: De svartbruna rörelsernas ideologi och historia". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-01-19 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-01-19 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Tvärvetenskap Mångfald Seminarieserie Forskning true Thu, 19 Jan 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70124324290 2017-01-19T12:00:00Z Religion, ritualer och tvång. Kliniska perspektiv. http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70124531489 Ett öppet seminarium med professor emerita Kate Loewenthal, University of London, om religiösa ritualer och tvång. Hur kan detta hanteras i klinisk praktik? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-01-19 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-01-19 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Forskning Öppen för allmänheten Humaniora Religion Centrala kalendern www.gu.se Psykologi Medicin true Thu, 19 Jan 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70124531489 2017-01-19T12:15:00Z Second Gothenburg Public International Law Seminar http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125570234 The Public International Law research group is hosting the Second Gothenburg Public International Law Seminar on the 24 January 2017, 13:00 - 15:00 hours, CIP Room, 6th Floor, C Building, Department of Law. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-01-24 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-01-24 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Ekonomi/juridik Medarbetarportal true Tue, 24 Jan 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125570234 2017-01-24T12:00:00Z Bibliotekens digitala infrastruktur http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70124328070 Vad är en fungerande digital infrastruktur för biblioteken? Ska Sverige likt andra länder bygga ett nationellt digitalt bibliotek? Eller kanske välja sin egen väg? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-01-25 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-01-25 18:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Samverkan Seminarium true Wed, 25 Jan 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70124328070 2017-01-25T08:00:00Z Musik till lunch: Cello & piano http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125424762 Masterstudenten Huseyin Gundogdu, cello och gästartisten Giulia Sereni, piano framför musik av Beethoven och Strauss. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-01-26 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-01-26 13:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Ingen annan plats! Konsert true Thu, 26 Jan 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125424762 2017-01-26T11:15:00Z Hälsoekonomiskt nätverk i Västsverige http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70124137599 Tema: Ordnat införande i Västra Götalandsregionen ur ett etiskt och hälsoekonomiskt perspektiv <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-01-26 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-01-26 16:00</endDateTime></metadata>]]> Samhällsvetenskap Ingen annan plats! Seminarium true Thu, 26 Jan 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70124137599 2017-01-26T12:00:00Z Seminarium om OptiBIRTH - att föda normalt efter tidigare kejsarsnitt http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=7262474368 Seminarium Forskare beskriver: vad kvinnor berättade om vaginal förlossning efter kejsarsnitt (VBAC), vad vi gjorde och vad vi lärt oss <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-01-31 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-01-31 11:45</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Medicin Vårdvetenskap Samverkan Forskning Seminarium Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 31 Jan 2017 09:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=7262474368 2017-01-31T09:00:00Z Sites of transition, migration and heritage http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70124294866 Välkommen till ett seminarium på engelska om: Sites of transition, migration and heritage <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-02-07 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-02-07 17:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Tvärvetenskap true Tue, 07 Feb 2017 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70124294866 2017-02-07T14:00:00Z Lina Dahlén Holmqvist - Clinical hypertension - from early prediction to prevalence, treatment adherence and outcome of resistant hypertension http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70124400525 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-02-10 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-02-10 12:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Forskning Medarbetarportal Medicin Disputation true Fri, 10 Feb 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70124400525 2017-02-10T08:00:00Z Franco Berardi on And. Phenomenology of the End http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125700978 Franco Berardi, aka 'Bifo', founder of the famous 'Radio Alice' in Bologna and an important figure of the Italian Autonomia Movement, will be speaking at Valand Academy about his new book 'And. Phenomenology of the End (2015)'. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-02-10 12:34</startDateTime><endDateTime>2017-02-10 23:59</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 10 Feb 2017 11:34:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125700978 2017-02-10T11:34:00Z A critique of the neurodevelopmental model of behaviours that receive diagnoses such as ADHD and Autism http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125658708 Öppet seminarium med Sami Timimi, psykiater och professor vid University of Lincoln <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-02-13 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-02-13 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium English Psykologi Sprid inom fakulteten Medicin Humaniora Forskning Öppen för allmänheten Tvärvetenskap Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 13 Feb 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125658708 2017-02-13T12:15:00Z Europaperspektiv 2017: Tilliten i Europa vid ett vägskäl http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70124112837 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-02-21 14:30</startDateTime><endDateTime>2017-02-21 17:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Samhällsvetenskap Seminarium true Tue, 21 Feb 2017 13:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70124112837 2017-02-21T13:30:00Z European Teacher Education Network (ETEN) Annual Conference http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70124238253 European Teacher Education Network (ETEN) Annual Conference,"Building bridges" <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-20 16:30</startDateTime><endDateTime>2017-04-22 19:00</endDateTime></metadata>]]> Pedagogik och didaktik Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Lärande Konferens true Thu, 20 Apr 2017 14:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70124238253 2017-04-20T14:30:00Z Risker, orsaker och responser: Nordisk forskarkonferens om våldsam extremism http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=7239579728 Forskning om extremism, radikalisering, rasism, terrorism och liknande ämnen är en del av ett snabbt växande forskningsområde i Europa och runt om i världen. Denna konferens syftar till att föra samman forskare och aktuell forskning från Norden, Europa och övriga världen för att ge en överblick av pågående forskning, metodologiska utmaningar samt inte minst identifiera behov av komplementär forskning. För mer detaljer läs bifogat dokument <i>Call for paper</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-24 12:34</startDateTime><endDateTime>2017-04-26 23:59</endDateTime></metadata>]]> Forskning Tvärvetenskap Mångfald Konferens Sprid inom fakulteten Internationellt Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 24 Apr 2017 10:34:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=7239579728 2017-04-24T10:34:00Z Myriad - Acoustic Sound Explorations http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125654070 En konsert med Christine Abdelnour, saxofon och Magda Mayas, piano. Sedan starten för sex år sedan utforskar duon utökade instrumentaltekniker och akustiska ljud. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-26 19:00</startDateTime><endDateTime>2017-04-26 21:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Konsert Musik Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 26 Apr 2017 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125654070 2017-04-26T17:00:00Z International Sustainability Transitions Conference 2017 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=35577877128 <b>Call for Abstracts - International Sustainability Transitions Conference 2017</b><br> The 8th International Conference on Sustainability Transitions, in June 2017 at Chalmers, will devote special attention to problems and challenges for agents that aspire to lead sustainable transitions, and to the intellectual challenges of understanding how to lead collective processes that, in one sense, cannot be led. <br> <br> Scholars are invited to submit papers on a broad range of issues and debates in sustianbility transitions research. Deadline for submission is December 10th. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-18 00:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-21 00:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Konferens Hållbar utveckling true Sat, 17 Jun 2017 22:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=35577877128 2017-06-17T22:00:00Z 40th International Conference on Software Engineering http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=6126734928 ICSE, the International Conference on Software Engineering, is the premier software engineering conference, providing a forum for researchers, practitioners and educators to present and discuss the most recent innovations, research, experiences, trends and concerns in the field of Software engineering. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-27 12:34</startDateTime><endDateTime>2018-06-03 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konferens IT true Sun, 27 May 2018 10:34:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=6126734928 2018-05-27T10:34:00Z