Kalender - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=&fromSiteNodeId=529651 The top 25 events Kamerans ABC: Inför kamera- och bildkunnighet! http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136450890 Välkommen på vernissage och mingel onsdag 19 april kl 16.30-18.00. Plats: Filmhusets foajé, Borgvägen 1, Stockholm. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-19 16:30</startDateTime><endDateTime>2017-05-09 23:00</endDateTime></metadata>]]> Utställning Konst Centrala kalendern www.gu.se Konst- och bildvetenskap true Wed, 19 Apr 2017 14:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136450890 2017-04-19T14:30:00Z Risker, orsaker och responser: Nordisk forskarkonferens om våldsam extremism http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=7239579728 Forskning om extremism, radikalisering, rasism, terrorism och liknande ämnen är en del av ett snabbt växande forskningsområde i Europa och runt om i världen. Denna konferens syftar till att föra samman forskare och aktuell forskning från Norden, Europa och övriga världen för att ge en överblick av pågående forskning, metodologiska utmaningar samt inte minst identifiera behov av komplementär forskning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-24 12:34</startDateTime><endDateTime>2017-04-26 23:59</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Sprid inom fakulteten Forskning Mångfald Centrala kalendern www.gu.se Konferens Tvärvetenskap Internationellt true Mon, 24 Apr 2017 10:34:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=7239579728 2017-04-24T10:34:00Z ForskarSnabben: Synliggör din forskning http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136452042 Det finns några enkla knep för att synliggöra och koppla din forskning till andras. I ForskarSnabben visar vi på 20 minuter några av de kanaler man kan använda för att underlätta identifiering av dina publikationer och matcha ditt arbete mot andras. Några exempel som tas upp: ORCID, ResearcherID, Researchgate och Google Scholar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-26 08:15</startDateTime><endDateTime>2017-04-26 08:35</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Tvärvetenskap true Wed, 26 Apr 2017 06:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136452042 2017-04-26T06:15:00Z Seminarium Stockholm: Framtidens rekrytering http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136444172 Centrum för global HRM arrangerar ett seminarium i samverkan med Stockholms universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-26 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-04-26 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ekonomi/juridik Seminarium Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 26 Apr 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136444172 2017-04-26T12:00:00Z PARSE DIALOGUES ON EDUCATIONAL EXCLUSION http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136446653 WELCOME TO PARSE DIALOGUES ON EDUCATIONAL EXCLUSION With: Pedro Oliveira (Universität der Künste Berlin and Decolonising Design Group) Richard Pithouse (Rhodes University) Zhara Bayati (University of Gothenburg) <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-26 16:00</startDateTime><endDateTime>2017-04-26 19:00</endDateTime></metadata>]]> Pedagogik och didaktik Konst Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Humaniora true Wed, 26 Apr 2017 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136446653 2017-04-26T14:00:00Z Urbana allmänningar som förändringskraft: seminarieserien Mellanrum http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136454809 Lokal: Foajén, Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12 Fri entré! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-26 17:00</startDateTime><endDateTime>2017-04-26 19:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Samhällsvetenskap true Wed, 26 Apr 2017 15:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136454809 2017-04-26T15:00:00Z Globala målen för hållbar utveckling nr 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136443305 Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet. I april är det dags för det åttonde globala målet om "Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt": Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-26 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-04-26 19:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Hållbar utveckling Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Föreläsning Populärvetenskap true Wed, 26 Apr 2017 16:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136443305 2017-04-26T16:00:00Z Myriad - Acoustic Sound Explorations http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125654070 En konsert med Christine Abdelnour, saxofon och Magda Mayas, piano. Sedan starten för sex år sedan utforskar duon utökade instrumentaltekniker och akustiska ljud. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-26 19:00</startDateTime><endDateTime>2017-04-26 21:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Musik true Wed, 26 Apr 2017 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125654070 2017-04-26T17:00:00Z Urban Spirit http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125131042 Meditativ konsert. Valven i Betlehemskyrkan fylls med musik av studenter från improvisations- och världsmusikprogrammen. Denna konsertserie utforskar mötet mellan det musikaliska uttrycket och konsertrummets specifika akustik och karaktär. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-27 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-04-27 19:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Konsert Ingen annan plats! true Thu, 27 Apr 2017 16:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125131042 2017-04-27T16:00:00Z Gabriel Ann Maher: The Mediated Body http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136446995 Gabriel A. Mahers praktik är i huvudsak fokuserad på förhållandet mellan kropp och struktur med ett intresse för föremål och system. I den framväxande metodologin strävar efter ett skapande av situationer där forskning och design sammanstrålar i performance. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-04-28 15:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Föreläsning Konst Centrala kalendern www.gu.se Konst- och bildvetenskap Sprid inom fakulteten true Fri, 28 Apr 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136446995 2017-04-28T11:00:00Z MFA fri konst examensutställning: Strange Attractors http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136451806 Strange Attractors Akademin Valands MFA i fri konst examensutställning 28 april - 21 maj Vernissage: April 28, 17.00-20.00, Göteborgs Konsthall, Götaplatsen <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-28 17:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-21 17:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konst Utställning true Fri, 28 Apr 2017 15:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136451806 2017-04-28T15:00:00Z Frånvaron av någonting är inte tillräckligt http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136437278 Vernissage för examensutställningen: The Absence of Something Is Not Enough // Frånvaron av någonting är inte tillräckligt <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-29 12:34</startDateTime><endDateTime>2017-05-21 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Utställning Konst Centrala kalendern www.gu.se true Sat, 29 Apr 2017 10:34:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136437278 2017-04-29T10:34:00Z Sida vid sida - konsert http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125131178 Musik som verktyg för social förändring och hållbarhet är i fokus i det långsiktiga samarbetet mellan Högskolan för scen och musik och El Sistema. Här musicerar University of Gothenburg Symphony Orchestra tillsammans med elever från El Sistema. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-29 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-04-29 16:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Musik Konsert true Sat, 29 Apr 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125131178 2017-04-29T13:00:00Z INSTÄLLT! Om den autonoma vänstern och europeisk vänsterterrorism http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136444262 Seminariet med Anders Bergman är inställt! Nytt tillfälle kommer till hösten. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-02 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-02 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Forskning Tvärvetenskap Internationellt true Tue, 02 May 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136444262 2017-05-02T11:00:00Z CULTURAL HERITAGE IN WARTIME http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136455156 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-02 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-02 15:00</endDateTime></metadata>]]> Kulturvård Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning true Tue, 02 May 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136455156 2017-05-02T11:00:00Z Öppna kammarmusikseminarium http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125131504 Lär dig mer om kammarmusik! Här finns möjligheten att följa med djupt in i enskilda verk och se teorilärarna gräva fram och förklara spännande detaljer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-02 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-02 14:30</endDateTime></metadata>]]> Musik Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Konsert true Tue, 02 May 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125131504 2017-05-02T11:00:00Z Samspelets Magi http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125132222 Gnistor och samklang garanteras när masterstudenterna i orkester- spel musicerar tillsammans med Mikael Kjellgren, pianist och lektor i musikalisk instudering vid HSM som tillsammans med fyra studenter på Master Orkesterprogrammet står för innehållet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-02 19:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-02 21:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Musik true Tue, 02 May 2017 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125132222 2017-05-02T17:00:00Z Eternity of a Moment http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125131928 I den här konserten utgår masterstudenterna i improvisation från filosofen Søren Kierkegaards tanke om att människan genom en förstärkt närvaro i ögonblicket kan förnimma evigheten - när tiden upphör att vara linjär kan vi greppa oändligheten. Komposition, form, improvisation, dynamik, samspel och reflektion är andra nyckelord för denna internationella studentgrupp. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-02 19:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-02 20:30</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Konsert Centrala kalendern www.gu.se Musik true Tue, 02 May 2017 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125131928 2017-05-02T17:00:00Z Kulturarvsakademins vårkonferens 2017 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136423924 Välkommen till Kulturarvsakademins vårkonferens 2017! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-03 09:30</startDateTime><endDateTime>2017-05-03 16:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens Centrala kalendern www.gu.se Tvärvetenskap true Wed, 03 May 2017 07:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136423924 2017-05-03T07:30:00Z Die undankbare Fremde - Den otacksamma främlingen http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136456032 Forskarseminariet i tyska vid institutionen för språk och litteraturer välkomnar författaren Irena Brezná och översättaren Anna Lindberg. Alla intresserade är välkomna på seminariet! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-03 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-03 12:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Föreläsning Seminarium true Wed, 03 May 2017 08:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136456032 2017-05-03T08:15:00Z Bakom bildningen http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136445977 "Det som är kvar sedan vi glömt allt vad vi lärt oss". "Vett och vetande, hut och hållning". Det är två av de mest kända försöken att sammanfatta innebörden av begreppet bildning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-03 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-03 16:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Samverkan true Wed, 03 May 2017 10:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136445977 2017-05-03T10:00:00Z Vaxad textilskulptur i utomhusmiljö och andra tekniker http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136447090 Helena Mutanen kommer i föreläsningen att berätta om hur processen och teknikerna har förändrats från hennes tidigare verk till de två skulpturerna Jus Soli och Jus Sanguinis i Pilane skulpturpark. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-03 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-03 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Konst- och bildvetenskap Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Konst Föreläsning true Wed, 03 May 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136447090 2017-05-03T13:00:00Z Solitudo http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125132519 En central del av examensarbetet för improvisationsstudenterna är en afton med väl genomarbetade soloframträdanden. Ta chansen att höra varje students unika ton i slutet av studierna - och i början av sin resa som musiker. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-03 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-03 20:30</endDateTime></metadata>]]> Musik Centrala kalendern www.gu.se Konsert Sprid inom fakulteten true Wed, 03 May 2017 16:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125132519 2017-05-03T16:00:00Z Den stora svenska sångboken: "...i sällskap med tra-la-la-la" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136453115 Lasse Dahlquist var när han levde en av de verkligt stora kulturpersonligheterna, inte bara i Göteborg utan i hela Sverige - kompositör, charmör, musiker, artist, kåsör och skådespelare. Han skrev över 600 visor - många odödliga. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-04 09:30</startDateTime><endDateTime>2017-05-04 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Samverkan Seminarium true Thu, 04 May 2017 07:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136453115 2017-05-04T07:30:00Z ...i sällskap med tra-la-la-la - en afton i Lasse Dahlquists kölvatten http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136453076 Lasse Dahlquist var när han levde en av de verkligt stora kulturpersonligheterna, inte bara i Göteborg utan i hela Sverige - kompositör, charmör, musiker, artist, kåsör och skådespelare. Att hans sånger och visor fortfarande lever på våra läppar vill nu ett antal Dahlquist-entusiaster bevisa genom en föreläsningskonsert i Partille Kulturum. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-04 18:30</startDateTime><endDateTime>2017-05-04 20:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Ingen annan plats! Konsert true Thu, 04 May 2017 16:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136453076 2017-05-04T16:30:00Z Worlds in Motion http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125132683 Masterstudenterna på världsmusikinriktningen bjuder på smakprov från vårens arbete: Nemat Battah framför klassisk arabisk musik och modala improvisationer på oud och sång. Larisa Ljungkrona spelar dragspel och sjunger egna kompositioner. Zvezdana Novakovic och hennes grupp Slovena Voices med folksångare från Bulgarien sjunger traditionella låtar från Balkan med traditionell strupsång och egna arrangemang för stråkkvartett. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-04 19:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-04 21:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Sprid inom fakulteten Musik Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 04 May 2017 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125132683 2017-05-04T17:00:00Z Körkonsert med musiklärarstudenter http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125132538 Musikärarstudenter från första årskursen framför en blandad repertoar av körmusik under ledning av Ingrid Brännström. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-04 19:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-04 20:15</endDateTime></metadata>]]> Musik Ingen annan plats! Konsert true Thu, 04 May 2017 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125132538 2017-05-04T17:00:00Z Öppet seminarium "Att förstå korruption" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136455337 Korruption utgör ett allvarligt hot mot välstånd, demokrati och välbefinnande, och de empiriska bevisen för dess skadliga effekter på samhället bara växer. Det har dock visat sig vara väldigt svårt att komma fram till en gemensam definition av vad korruption egentligen är, vilket blir ett problem när man vill bekämpa den. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-05 08:30</startDateTime><endDateTime>2017-05-05 10:00</endDateTime></metadata>]]> Samhällsvetenskap Seminarium Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 05 May 2017 06:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136455337 2017-05-05T06:30:00Z Dignity and the Goals of Therapy: An Approach from Philosophy and the Medical Humanities http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136441665 Medicinsk humaniora och Centrum för kultur och hälsa inbjuder till öppet seminarium med professor Kenneth A. Richman, Dignity and the Goals of Therapy: An Approach from Philosophy and the Medical Humanities. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-05 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-05 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 05 May 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136441665 2017-05-05T11:15:00Z Nya medier - nya sanningar http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136456262 Dramatiska förändringar pågår i medielandskapet. Förändringar med kännbara konsekvenser för kunskapsförmedling och värderingar - och ytterst för demokratin. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-07 11:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-07 18:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Samverkan Temadag true Sun, 07 May 2017 09:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136456262 2017-05-07T09:00:00Z Vaccinet mot villoläror http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136453110 "Om en lögn upprepas tillräckligt många gånger blir den en sanning." Så beskrev, sägs det, Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels utgångspunkten för den kommunikationsstrategi som alltid kännetecknat totalitära läror och som i dag, med de digitala medel som står till alternativfaktabranschens förfogande, tycks vara mer framgångsrik än någonsin. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-08 09:30</startDateTime><endDateTime>2017-05-08 12:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Samverkan Seminarium true Mon, 08 May 2017 07:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136453110 2017-05-08T07:30:00Z Guest Lecture: Bridget Anderson http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136436149 Guest Lecture: Migration Studies - Where Next? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-09 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-09 12:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Samhällsvetenskap true Tue, 09 May 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136436149 2017-05-09T08:00:00Z Migrationsstudier - vart är forskningen på väg? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136442141 Bridget Anderson talar om: Migration Studies, where next? Föreläsningen hålls på engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-09 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-09 12:00</endDateTime></metadata>]]> Samhällsvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning true Tue, 09 May 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136442141 2017-05-09T08:00:00Z Helping Displaced Workers: Policy Lessons from 9 Country Case Studies http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70131001674 Welcome to a seminar with Paul Swaim, economist at the OECD. Among other things, Paul Swaim has contributed significantly to the OECD Employment Outlook. In his talk in Gothenburg he will present an OECD study of 9 countries regarding how governments can reduce the costs borne by displaced workers without undermining the dynamism of labour markets. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-09 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-09 15:30</endDateTime></metadata>]]> Samhällsvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Tue, 09 May 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70131001674 2017-05-09T11:15:00Z Global Challenges-seminarium: Förändrade medielandskap - demokratins klimatfråga? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136453545 Medierna är en central del av demokratin, men förändringarna av medielandskapen leder till en rad utmaningar för demokratin och dess sätt att fungera. Risken är stor att de kommer att leda till bland annat ökade kunskapsklyftor, ökad kunskapsresistens, ökad polarisering, och försvagad social sammanhållning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-09 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-09 15:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Föreläsning Populärvetenskap Hållbar utveckling Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 09 May 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136453545 2017-05-09T12:00:00Z Informationsmöte för nyanlända med flyktingbakgrund http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70124293869 Göteborgs universitet, Chalmers och Arbetsförmedlingen bjuder i samverkan med Integrationscentrum i Göteborg till ett informationsmöte om universitetsstudier och högre utbildning i Sverige. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-10 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-10 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Samverkan Medarbetarportal true Wed, 10 May 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70124293869 2017-05-10T08:00:00Z Fourth Public International Law Seminar http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136448756 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-10 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-10 15:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Seminarium Ekonomi/juridik Medarbetarportal true Wed, 10 May 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136448756 2017-05-10T11:00:00Z Hur säkerställer medierna sanningshalten? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136451824 Sveriges Television och JMG bjuder in alla studenter vid Göteborgs universitet till seminarium om digitaliseringens påverkan på nyhetsjournalistiken. Föranmälan krävs, anmäl dig via länken nedan. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-10 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-10 16:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Centrala kalendern www.gu.se Media/Journalistik Sprid inom fakulteten true Wed, 10 May 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136451824 2017-05-10T13:15:00Z Bo-stad http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457670 Nya stadsdelar växer fram. För många kommer en bostad i fråga först när man fått ordning på sitt liv. Men för att få ordning på sitt liv behöver man en bostad. Vilka lösningar krävs? Vi behöver fundera på hur vi vill ha vår framtida boenden. Hur innovativt kan man tänka? Frukostfralla och kaffe kan köpas från kl 07.30. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-11 08:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-11 09:00</endDateTime></metadata>]]> Samverkan Föreläsning Ingen annan plats! true Thu, 11 May 2017 06:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457670 2017-05-11T06:00:00Z Förtroendet för forskarna http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136458128 På alla vetenskapliga områden görs ständigt nya upptäckter. Vad som i dag är den akademiska sakkunskapens uppfattning i fråga om ekologisk äggproduktion, lämpliga undervisningsmetoder i grundskolan eller konsekvenserna av att dricka rödvin kan i morgon vara en död och begravd teori. Vad innebär det - i förening med avslöjanden om fusk och skandaler - för tilltron till forskningen? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-11 09:30</startDateTime><endDateTime>2017-05-11 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Samverkan true Thu, 11 May 2017 07:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136458128 2017-05-11T07:30:00Z Sea and Society Talk - Fiske, regleringar och förändrat beteende http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136454508 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-11 11:50</startDateTime><endDateTime>2017-05-11 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Hållbar utveckling Seminarium true Thu, 11 May 2017 09:50:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136454508 2017-05-11T09:50:00Z Konsert med elever vid The Music College http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125134273 Årets elever vid The Music College bjuder in till en kväll med egen och andras musik i en spännande, kreativ och mångfacetterad blandning. Med elever vid årets kurs The Music College, i samverkan med Folkhögskolan i Angered. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-11 19:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-11 20:45</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Konsert Centrala kalendern www.gu.se Musik true Thu, 11 May 2017 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125134273 2017-05-11T17:00:00Z Delaktighet ger tillit http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457682 I Göteborg har sex av tio områden identifierats som särskilt utsatta. I flera av dessa områden finns skolor som kämpar. Många unga känner inte tillit till samhället. Kan lärarens lyssnande bygga tillit hos eleven? Finns det en existentiell dimension i samspelet mellan lärare och elev? Frukostfralla och kaffe kan köpas från kl 07.30. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-12 08:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-12 09:00</endDateTime></metadata>]]> Samverkan Ingen annan plats! Föreläsning true Fri, 12 May 2017 06:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457682 2017-05-12T06:00:00Z Negotiating Duality http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457934 Future Retrieval, som grundades av keramikerna Guy Michael Davis och Katie Parker 2008, har utvecklat en estetik som går in och ut ur den keramiska traditionen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-12 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-12 15:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Konst- och bildvetenskap Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Konst true Fri, 12 May 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457934 2017-05-12T11:00:00Z Tillit till en högre makt? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457723 Varför tror somliga på en gud och andra inte? Är tro något rationellt eller baseras det enbart på en attityd eller känsla? Vad står begreppet tillit för i detta sammanhang? Vad är viktigast - tilliten till en gud eller tilliten till sig själv? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-12 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-12 19:00</endDateTime></metadata>]]> Samverkan Seminarium Ingen annan plats! true Fri, 12 May 2017 16:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457723 2017-05-12T16:00:00Z Noli Me Tangere http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125134280 Från den internationella masterutbildningen för komponerande improvisationsmusiker, kallad NoCom, som drivs tillsammans med systerskolorna i Köpenhamn och Oslo kommer denna konserts artister. Särpräglade uttryck och fascinerande musik, lika oförutsägbar som medvetet komponerad. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-12 19:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-19 20:15</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Musik Konsert Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 12 May 2017 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125134280 2017-05-12T17:00:00Z Det kan alltid bli värre http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457734 Bilden av samtiden är dubbel, dels en ekonomi på högvarv och ett stort välstånd och dels rubriker om oro och en mörk syn på framtiden. Kan det bli värre? Är pessimismen på frammarsch? Men om det alltid kan bli värre ger det anledning till en positiv syn på tillvaron? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-13 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-13 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Samverkan Seminarium true Sat, 13 May 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457734 2017-05-13T12:00:00Z Gräns... En teaterkonsert http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125134287 En sprakande och galen teaterkonsert där arbetet kretsar kring gränser, rum, uttryck och intryck. Skådespelarstudenter i årskurs två skriver egna texter och undersöker och processar sånger från olika genrer och stilar i samarbete med Jakob Jonsson, student på kompositionsutbildningen, som skriver musiken. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-15 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-15 13:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Sprid inom fakulteten Teater Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 15 May 2017 10:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125134287 2017-05-15T10:15:00Z Chaired Experience - Design and Ethnographic Design Methods - ett symposium om design, forskning, människor och möbler http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136446075 HDK gästas av Galen Cranz, professor i arkitektur vid Berkeley universitet i Kalifornien. Cranz undervisar i sociala och kulturella synsätt på arkitektur och stadsplanering. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-15 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-15 15:00</endDateTime></metadata>]]> Konst Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Slöjd Sprid inom fakulteten Internationellt Medarbetarportal Konst- och bildvetenskap Forskning true Mon, 15 May 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136446075 2017-05-15T11:00:00Z Gräns... En teaterkonsert http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125134424 En sprakande och galen teaterkonsert där arbetet kretsar kring gränser, rum, uttryck och intryck. Skådespelarstudenter i årskurs två skriver egna texter och undersöker och processar sånger från olika genrer och stilar i samarbete med Jakob Jonsson, student på kompositionsutbildningen, som skriver musiken. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-15 19:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-15 20:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konsert Teater Sprid inom fakulteten true Mon, 15 May 2017 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125134424 2017-05-15T17:00:00Z Gräns... En teaterkonsert http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125134573 En sprakande och galen teaterkonsert där arbetet kretsar kring gränser, rum, uttryck och intryck. Skådespelarstudenter i årskurs två skriver egna texter och undersöker och processar sånger från olika genrer och stilar i samarbete med Jakob Jonsson, student på kompositionsutbildningen, som skriver musiken. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-16 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-16 13:45</endDateTime></metadata>]]> Teater Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Konsert true Tue, 16 May 2017 10:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125134573 2017-05-16T10:15:00Z Education, 'Prevent' and Children's Rights: England's Legislative and Policy Response to Extremism http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136439236 The Social sustainability platform at the Department of Law invites you to an open seminar Education, 'Prevent' and Children's Rights: England's Legislative and Policy Response to Extremism with visiting professor Neville Harris, professor of law, Manchester university <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-16 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-16 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Ekonomi/juridik true Tue, 16 May 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136439236 2017-05-16T11:00:00Z Gräns... En teaterkonsert http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125134710 En sprakande och galen teaterkonsert där arbetet kretsar kring gränser, rum, uttryck och intryck. Skådespelarstudenter i årskurs två skriver egna texter och undersöker och processar sånger från olika genrer och stilar i samarbete med Jakob Jonsson, student på kompositionsutbildningen, som skriver musiken. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-16 19:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-16 20:30</endDateTime></metadata>]]> Konsert Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Teater true Tue, 16 May 2017 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125134710 2017-05-16T17:00:00Z CGM Seminarium http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136442122 Jesper Löve talar om: Migration och hälsa - faktorer innan, under och efter migration. Seminariet hålls på engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-17 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-17 11:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Samhällsvetenskap Seminarium true Wed, 17 May 2017 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136442122 2017-05-17T07:00:00Z Populism på ont och gott http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136446029 Populism är just nu invektivet på allas läppar. Men vad betyder det egentligen? Räcker ordboksdefinitionen - "politisk riktning som säger sig i särskilt hög grad företräda folkets intressen gentemot eliten" - eller är begreppet något mindre entydigt? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-17 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-17 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Samverkan true Wed, 17 May 2017 10:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136446029 2017-05-17T10:00:00Z Öppen föreläsning av Gert J. J. Biesta: The Rediscovery of Teaching http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136455837 Gert Biesta is Professor of Education and Director of Research at Brunel University, London. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-17 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-17 15:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Utbildning true Wed, 17 May 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136455837 2017-05-17T11:00:00Z Häxeri och förtrollning http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125136026 Modest Mussorgskij: En natt på Blåkulla Joseph Haydn: Konsert för cello och orkester C-dur Emilie Mayer: Faustuvertyr Sergej Prokofiev: Symfoni nr 3 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-17 19:30</startDateTime><endDateTime>2017-05-17 21:30</endDateTime></metadata>]]> Musik Konsert Ingen annan plats! true Wed, 17 May 2017 17:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125136026 2017-05-17T17:30:00Z Handelns betydelse för integrationen av utrikes födda http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136455306 Arbetslösheten bland utrikes födda är nästan fyra gånger så hög som bland inrikes födda. Detaljhandeln är en av de branscher som anses ha god möjlighet att skapa nya arbetstillfällen för utrikes födda och på så sätt bidra till att lösa en del av samhällets problem. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-18 07:30</startDateTime><endDateTime>2017-05-18 09:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Centrala kalendern www.gu.se Ekonomi/juridik true Thu, 18 May 2017 05:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136455306 2017-05-18T05:30:00Z Lunchseminarium med Indelningskommittén http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136447624 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-18 11:45</startDateTime><endDateTime>2017-05-18 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Samhällsvetenskap Samverkan true Thu, 18 May 2017 09:45:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136447624 2017-05-18T09:45:00Z Running Science http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136441825 Internationella föreläsare och medicinskt ansvariga för några av världens största löpartävlingar samlas för att prata om screening före tävling, medicinsk planering i extrema situationer och epidemiologi för hjärtstopp vid maratonlopp. Även nya träningsmetoder vid löpning kommer att diskuteras liksom överbelastningsskador vid löpning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-19 08:30</startDateTime><endDateTime>2017-05-19 17:00</endDateTime></metadata>]]> Idrottsvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Medicin Konferens true Fri, 19 May 2017 06:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136441825 2017-05-19T06:30:00Z Agentiell realism och diffraktiv analys: exemplet ADHD och den "bökiga" boken http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136443265 Denna presentation utgår från kvantfysikern och den feministiska teoretikern Karen Barads (2007) posthumana filosofi, som öppnar nya möjligheter bortom dominerande forskningsparadigm. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-23 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-23 15:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Psykologi true Tue, 23 May 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136443265 2017-05-23T11:15:00Z Världens vårkonsert http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125136174 På världsmusikutbildningen ägnar sig studenterna både åt fördjupning i olika former av traditionell musik, och åt att hitta vägar att överbrygga gränserna mellan dessa traditioner. I den stora vårkonserten summerar de sitt arbete under terminen med att spela musik i allt från mindre konstellationer till ett mäktigt storband, som avslutar kvällen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-23 19:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-23 21:15</endDateTime></metadata>]]> Musik Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Konsert true Tue, 23 May 2017 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125136174 2017-05-23T17:00:00Z Vår med kammarmusik http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125136181 Terminens intensiva repetitioner och lektioner i kammarmusik mynnar ut i denna vårkonsert. Nya och klassiska verk ur kammarmusikrepertoaren framförs av studenter på klassiska musikerutbildningen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-24 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-24 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Konsert Musik true Wed, 24 May 2017 10:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125136181 2017-05-24T10:15:00Z I glömda poeters sällskap - Lars Wivallius http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70129125582 Den svenske 1600-talsdiktaren Lars Wivallius (1605-1669) är lika känd för sin stora viskonst som ökänd för sitt skandalomsusade liv. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-24 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-24 20:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Föreläsning Samverkan true Wed, 24 May 2017 16:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70129125582 2017-05-24T16:00:00Z Soproluz http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125136319 Soproluz är ett forskningsprojekt som drivs av Marina Cyrino och Jorge Alcaide i Kulturtemplet, en underjordisk vattenreservoar med unika akustiska egenskaper. Det är ett verk som uppstår ur flöjter, ljus och rörelse. En lek med luften där vattenreservoaren spelas som ett blåsinstrument. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-29 19:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-29 20:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Musik Konsert Sprid inom fakulteten true Mon, 29 May 2017 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125136319 2017-05-29T17:00:00Z Soproluz http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125136457 Soproluz är ett forskningsprojekt som drivs av Marina Cyrino och Jorge Alcaide i Kulturtemplet, en underjordisk vattenreservoar med unika akustiska egenskaper. Det är ett verk som uppstår ur flöjter, ljus och rörelse. En lek med luften där vattenreservoaren spelas som ett blåsinstrument. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-30 19:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-30 20:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Centrala kalendern www.gu.se Musik Sprid inom fakulteten true Tue, 30 May 2017 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125136457 2017-05-30T17:00:00Z IS4SI - Digitalisation for a Sustainable Society http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=7258179188 Welcome to the IS4SI 2017 Summit. Digitalization for a Sustainable Society: Embodied, Embedded, Networked, Empowered through Information, Computation & Cognition. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-12 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-16 17:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens IT Ingen annan plats! true Mon, 12 Jun 2017 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=7258179188 2017-06-12T07:00:00Z Arbetslöshet och arbetskraftsbrist http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457631 Föreläsare: Håkan Gustavsson, prognoschef, Arbetsförmedlingen, Stockholm och Andreas Mångs, analytiker, Arbetsförmedlingen, Borås. Program kommer inom kort. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-15 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-06-15 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Samhällsvetenskap true Thu, 15 Jun 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457631 2017-06-15T11:15:00Z International Sustainability Transitions Conference 2017 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=35577877128 <b>Call for Abstracts - International Sustainability Transitions Conference 2017</b><br> The 8th International Conference on Sustainability Transitions, in June 2017 at Chalmers, will devote special attention to problems and challenges for agents that aspire to lead sustainable transitions, and to the intellectual challenges of understanding how to lead collective processes that, in one sense, cannot be led. <br> <br> Scholars are invited to submit papers on a broad range of issues and debates in sustianbility transitions research. Deadline for submission is December 10th. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-18 00:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-21 00:00</endDateTime></metadata>]]> Hållbar utveckling Ingen annan plats! Konferens true Sat, 17 Jun 2017 22:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=35577877128 2017-06-17T22:00:00Z The challenges of fair assessments in the sickness insurance system - international and Swedish perspectives http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457543 Sickness insurance systems are important parts of any welfare state providing economic security for individuals in periods of reduced capacity to work. Increasingly the assessments of capacity to work are professionalized to achieve just and fair assessments. However, individual health problems and suffering do not always fit the assessments used in the evaluation of whether a person has the right to sickness benefits or not. This seminar will focus on the difficulties of fair assessments. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-02 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-02 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Samhällsvetenskap Seminarium true Mon, 02 Oct 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457543 2017-10-02T11:15:00Z