Kalender - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=&fromSiteNodeId=529651 The top 25 events Global Migration Seminar: Go Home? The performance politics of UK immigration control http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136494213 During this Global Migration Seminar, we will learn about the experiences from the project 'Mapping Immigration Controversies', that investigated the effects of UK government publicity campaigns on immigration. We will see how the UK's campaigns were not so much oriented to macro-economic concerns and the implementation of the law, but rather sought to perform and pump-up a toughness on immigration by mobilising images and emotions. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-20 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-20 11:00</endDateTime></metadata>]]> Samhällsvetenskap Mångfald Seminarium Tvärvetenskap Forskning Centrala kalendern www.gu.se Internationellt true Wed, 20 Sep 2017 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136494213 2017-09-20T07:00:00Z Synvända i dag och i framtiden http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136513973 Elisabet Hermodsson var en pionjär på många områden. Som visdiktare, poet, essäist, filosof, feminist och bildkonstnär ger hon röst åt en kristet influerad civilisationskritik som värnar människan och naturen gentemot teknokratin och vetenskapen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-20 09:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-20 16:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Samverkan Ingen annan plats! true Wed, 20 Sep 2017 07:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136513973 2017-09-20T07:30:00Z Workshop on Think Tanks in Europe http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136476313 The Centre for European Research (CERGU), University of Gothenburg is organizing a three-day workshop on Think Tanks in Europe. The workshop will bring together experts from political science, sociology, social anthropology, public administration, media studies and international relations who research think tanks in a variety of methodological and theoretical approaches as well as diversified empirical settings. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-20 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-22 14:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konferens Samhällsvetenskap true Wed, 20 Sep 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136476313 2017-09-20T11:00:00Z Polar mini Conference http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136533060 See the English version using the link at the top of the page for more information. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-20 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-20 20:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konferens Naturvetenskap true Wed, 20 Sep 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136533060 2017-09-20T13:00:00Z The Art of Collecting http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530983 I föreläsningen presenterar Love Jönsson, curator och skribent med modernt och samtida konsthantverk som specialitet, svenska och internationella konstnärer och konsthantverkare som på olika sätt arbetat med samlingar och samlande som tema. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-20 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-20 17:00</endDateTime></metadata>]]> Konst- och bildvetenskap Föreläsning Medarbetarportal Konst Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten true Wed, 20 Sep 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530983 2017-09-20T13:00:00Z Klimat och mat - från globala mål till lokal policy http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136501185 Första seminariet av fyra på temat "Hållbar matkonsumtion för klimat och hälsa". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-20 16:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-20 18:45</endDateTime></metadata>]]> Hållbar utveckling Ingen annan plats! Seminarium true Wed, 20 Sep 2017 14:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136501185 2017-09-20T14:30:00Z Göran Persson: Svenskt debattklimat http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136501620 Retorikcentrum vid Göteborgs universitet välkomnar tidigare statsministern Göran Persson, som kommer att tala om debattklimatet inom den svenska politiken. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-20 18:15</startDateTime><endDateTime>2017-09-20 20:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Sprid inom fakulteten Föreläsning Humaniora true Wed, 20 Sep 2017 16:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136501620 2017-09-20T16:15:00Z Havsvåg, solvåg och vindarna fria http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514024 <strong>Elisabet Hermodsson</strong> var en pionjär på många områden. Som visdiktare, poet, essäist, filosof, feminist och bildkonstnär ger hon röst åt en kristet influerad civilisationskritik som värnar människan och naturen gentemot teknokratin och vetenskapen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-20 19:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-20 20:30</endDateTime></metadata>]]> Musik Ingen annan plats! Konsert true Wed, 20 Sep 2017 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514024 2017-09-20T17:00:00Z Germany and France - Is the European Motor Back on Track? Macron and Merkel Announce 'Deep Revolution' Plans for Europe http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136513487 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-21 11:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-21 12:00</endDateTime></metadata>]]> Temadag Centrala kalendern www.gu.se Samhällsvetenskap true Thu, 21 Sep 2017 09:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136513487 2017-09-21T09:00:00Z Spanska forskarseminariet: Eduardo Jiménez Tornatore http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509888 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-21 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-21 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Forskning Ingen annan plats! Doktorandseminarium Humaniora true Thu, 21 Sep 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509888 2017-09-21T11:00:00Z Om den autonoma vänstern och europeisk vänsterterrorism http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504051 Seminarium med Anders Bergman, fil mag i historia och fil kand i internationella relationer <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-21 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-21 16:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Seminarium Tvärvetenskap Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 21 Sep 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504051 2017-09-21T11:00:00Z Tyska forskarseminariet: Sascha Prostka, slutseminarium http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509895 Forskarseminarium i tyska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-22 09:15</startDateTime><endDateTime>2017-09-22 12:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Ingen annan plats! Seminarium Humaniora Forskning true Fri, 22 Sep 2017 07:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509895 2017-09-22T07:15:00Z Skolkommissionens överväganden och förslag - TEMA: Lärarutbildningen http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528900 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-25 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-25 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Centrala kalendern www.gu.se Pedagogik och didaktik true Mon, 25 Sep 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528900 2017-09-25T13:00:00Z Urban Research: När kommunerna sätter forskningsagendan http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136508603 Ett seminarium om samverkan mellan akademi och kommun <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-26 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-26 16:45</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Hållbar utveckling Seminarium true Tue, 26 Sep 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136508603 2017-09-26T11:00:00Z Barn med HBTQ-föräldrar: Resultat från 40 års forskning http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136522873 Susan Golombok har under många år studerat psykologisk utveckling hos barn, ungdomar och unga vuxna som vuxit upp i det hon kallar "nya" familjeformer, det vill säga familjer med till exempel homosexuella pappor eller lesbiska mammor, men även barn som kommit till genom så kallad reproduktiv teknologi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-27 09:15</startDateTime><endDateTime>2017-09-27 11:30</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Psykologi Sprid inom fakulteten Föreläsning true Wed, 27 Sep 2017 07:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136522873 2017-09-27T07:15:00Z Byggnadsvårdens konvent #3 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70123921927 För 3:e gången arrangeras en av de största träffarna i Norden inom Byggnadsvård. Programmet är klart och anmälan är öppen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-27 11:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 17:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens Kulturvård Ingen annan plats! true Wed, 27 Sep 2017 09:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70123921927 2017-09-27T09:00:00Z Rosalind Williams: "Meanings of Mobility: Travel, Migration, and Exile" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136519267 Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Rosalind Williams: "Meanings of Mobility: Travel, Migration, and Exile". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-27 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-09-27 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Idéhistoria Sprid inom fakulteten true Wed, 27 Sep 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136519267 2017-09-27T13:15:00Z Vi minns Märta Schéle http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502384 Märta Schéle var en sångerska inom områdena oratorium, romans och kammarmusik, vars karriär präglades av ständig förnyelse och nyfikenhet. Hon arbetade som lärare inom musiklärarutbildningen och blev senare professor vid Musikhögskolan vid Göteborgs universitet. Märta Schéle var ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien och tilldelades flera fina utmärkelser. I huset Artisten är en sal uppkallad efter henne. Märta Schéle dog 27 september 2016, 80 år gammal. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-27 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-27 20:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Centrala kalendern www.gu.se Konsert Opera true Wed, 27 Sep 2017 16:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502384 2017-09-27T16:00:00Z Bokmässan 2017 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527740 Göteborgs universitet deltar på Bokmässan med en egen monter, B05:77. Det kommer att vara 55 forskarföreläsningar och andra aktiviteter i montern. Möt aktuell forskning om allt ifrån hjärnan och rättsystemet till myter om språk. Dessutom deltar Göteborg universitets forskare på exempelvis Forskartorget, i seminarieprogrammet, och på Scener & samtal på Världskulturmuseet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-01 17:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Centrala kalendern www.gu.se Mässa true Thu, 28 Sep 2017 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527740 2017-09-28T07:00:00Z Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 100 år: Metabolism - The Foundation of Life http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136506472 Welcome to the jubilee symposium Metabolism - The Foundation of Life to celebrate Knut and Alice Wallenberg Foundation's 100 years anniversary. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 17:30</endDateTime></metadata>]]> Konferens Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Medicin true Thu, 28 Sep 2017 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136506472 2017-09-28T07:00:00Z BOKMÄSSAN: Gudabenådad stavning! http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518637 Gustav Vasas bibel har haft stort inflytande på svenskan. Ta del av den tristaste nivån i Bibelns språkdräkt: stavningen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 10:20</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Föreläsning Humaniora true Thu, 28 Sep 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518637 2017-09-28T08:00:00Z Det som är kvar när vi glömt vad vi lärt oss http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136515518 Vad är egentligen bildning? Konserverade kunskaper om kungar och krig? Lagrade latinläxor och drillvänliga diktcitat? Eller raka motsatsen? Det som - för att citera Ellen Key - "är kvar sedan vi glömt allt vad vi lärt oss"? Varför betraktas den humanistiska bildningen som mer eftersträvansvärd än den naturvetenskapliga? Är det viktigare att kunna citera Shakespeare än att känna till innebörden av termodynamikens andra huvudsats? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 11:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 11:45</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Samverkan true Thu, 28 Sep 2017 09:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136515518 2017-09-28T09:00:00Z BOKMÄSSAN: Kättarland - en bok om reformationen i Sverige http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514305 Kättarland - en bok om reformationen i Sverige. Populärhistoriskt om hur "vanliga människor" upplevde de förändringar som reformationen förde med sig. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 11:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 11:30</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 28 Sep 2017 09:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514305 2017-09-28T09:00:00Z Mässingsmusik till lunch http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502391 Lunchmusik med Brassensemblen vid Högskolan för scen och musik. Medverkande: Brass- och slagverksstudenter på orkestermasterutbildningen och klassiska musikerutbildningen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konsert Musik true Thu, 28 Sep 2017 10:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502391 2017-09-28T10:15:00Z INSTÄLLT: Spanska forskarseminariet: Maria Elvsten, slutseminarium http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509912 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska. A SEMINARIET ÄR INSTÄLLT! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 15:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Seminarium Ingen annan plats! Humaniora Forskning true Thu, 28 Sep 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509912 2017-09-28T11:00:00Z Fotoboksfestival på Valand http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136529958 Fotobok Gbg 28-30 September 2017 is a book festival full of events including artist talks, exhibitions, book releases and lectures. Come by and get inspired, meet photographers and artists. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-30 20:00</endDateTime></metadata>]]> Temadag Centrala kalendern www.gu.se Konst true Thu, 28 Sep 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136529958 2017-09-28T11:00:00Z BOKMÄSSAN: Skönlitteratur och skrivande som terapi http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514121 Psykologiska perspektiv på hur läsning och kreativt skrivande kan skapa mening och välbefinnande. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 13:30</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Psykologi Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 28 Sep 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514121 2017-09-28T11:00:00Z BOKMÄSSAN: Inflätat och överlappande http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518660 Hur påverkas svenskan om man flyttar utomlands? En ny avhandling ger en bild av utlandssvenska ungdomars språkanvändning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 13:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 13:50</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Svenska Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal true Thu, 28 Sep 2017 11:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518660 2017-09-28T11:30:00Z BOKMÄSSAN: Att lära sig läsa och skriva som nyanländ tonåring http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518672 Hur lär sig nyanlända ungdomar med kort skolbakgrund att läsa och skriva på språkintroduktion? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 14:20</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Sprid inom fakulteten Föreläsning Svenska true Thu, 28 Sep 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518672 2017-09-28T12:00:00Z BOKMÄSSAN: Att översätta Dödahavsrullarna http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514319 Att översätta Dödahavsrullarna. Kamilla Skarström Hinojosa är en av dem som har översatt dödahavsrullarna till svenska, ett arbete som nu är färdigt. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 15:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 28 Sep 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514319 2017-09-28T13:00:00Z BOKMÄSSAN: Tecken på demens hittas med datorn http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518721 Analys av tal- och skriftspråk samt ögonrörelser med hjälp av språkteknologi kan upptäcka demens i tidigt skede. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 15:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 15:50</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Medarbetarportal Svenska Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 28 Sep 2017 13:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518721 2017-09-28T13:30:00Z BOKMÄSSAN: Vilka ord förstår en- och flerspråkiga högstadieelever i naturvetenskapliga ämnen? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518758 Sofie Johansson, doktor i Språkvetenskaplig databehandling: Vilka ord förstår en- och flerspråkiga högstadieelever i naturvetenskapliga ämnen? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 16:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 16:50</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Sprid inom fakulteten Föreläsning Svenska true Thu, 28 Sep 2017 14:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518758 2017-09-28T14:30:00Z BOKMÄSSAN: Finland + juridik + svenska = SANT!!! http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518084 Vad skiljer och vad förenar svenska i juridiska sammanhang i Finland med "juridisk svenska" i Sverige? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 09:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 09:50</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Svenska true Fri, 29 Sep 2017 07:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518084 2017-09-29T07:30:00Z Algoritmbubblornas tid http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136515523 Sant eller falskt ¿ det tycks i medievärlden spela allt mindre roll. Vi söker selektivt information som bekräftar eller rent av förstärker våra egna åsikter och verklighetsbilder. Allt tyder på att vi är på väg in i ett Post Truth Society. Hur går det med bildningen där? Vem bryr sig i en värld, där den information som förmedlas i allt större utsträckning produceras i filterbubblor och ekokammare, om fakta som inte är alternativa? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 10:45</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Samverkan true Fri, 29 Sep 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136515523 2017-09-29T08:00:00Z BOKMÄSSAN: Frimureri - en introduktion http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514333 Frimureri - en introduktion. I tre sekler har män (och kvinnor) organiserat sig i ordenssällskap. Hur har ritualer, symboler och praktiker sett ut? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 11:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 11:30</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 29 Sep 2017 09:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514333 2017-09-29T09:00:00Z The AdipoR and FLD-1 pathways protect cellular membranes against rigidifying exogenous saturated fatty acids http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528729 Seminar Course <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 13:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Seminarium Medicin true Fri, 29 Sep 2017 10:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528729 2017-09-29T10:00:00Z The Wealth of Humans: Work and Prosperity in the Digital Era http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136533990 The Wealth of Humans: Work and Prosperity in the Digital Era. Seminar with Ryan Avent, economics columnist in The Economist. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 13:15</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Ekonomi/juridik Seminarium true Fri, 29 Sep 2017 10:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136533990 2017-09-29T10:15:00Z BOKMÄSSAN: Så används SAOL http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518780 Louise Holmer från SAOL-redaktionen vid Göteborgs universitet berättar om hur Svenska Akademiens ordlista används. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 12:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 12:50</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Svenska Medarbetarportal true Fri, 29 Sep 2017 10:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518780 2017-09-29T10:30:00Z BOKMÄSSAN: Alltinget http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527746 Släpp loss din vetgirighet och passa på att fråga det där du alltid undrat över! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 13:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 14:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Samhällsvetenskap true Fri, 29 Sep 2017 11:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527746 2017-09-29T11:30:00Z BOKMÄSSAN: Rösträttsestetiker http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136517022 Kort forskarföreläsning och seminarium med Marita Rhedin och Maria Carlgren om estetiken som användes av kvinnorörelsen runt förra sekelskiftet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 14:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Humaniora true Fri, 29 Sep 2017 12:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136517022 2017-09-29T12:30:00Z Vad säger vi med rösten? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136525293 Följ med på ett samtal om attityder till olika dialekter, accenter och rösttyper. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 17:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 18:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Språk Ingen annan plats! true Fri, 29 Sep 2017 15:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136525293 2017-09-29T15:00:00Z BOKMÄSSAN: Folklig underhållning - ont eller gott? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514350 Folklig underhållning - ont eller gott? Från buskis till Morran och Tobias. Om folklig underhållning och dess betydelse i dag. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-30 09:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-30 10:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se true Sat, 30 Sep 2017 07:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514350 2017-09-30T07:30:00Z BOKMÄSSAN: Bildning i en värld som brinner - studenters perspektiv på humaniora och aktivism http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514367 Bildning i en värld som brinner - studenters perspektiv på humaniora och aktivism. Om humaniora kopplat till miljöhot, migration och HBTQ-frågor. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-30 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-30 10:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Humaniora Medarbetarportal true Sat, 30 Sep 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514367 2017-09-30T08:00:00Z Populism - så funkar det http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136515534 Populismen är det ett av de vanligaste tillhyggena i den politiska debatten. Men vad innebär det egentligen? Är all populism av ondo? Och hur började det? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-30 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-30 12:20</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Samverkan Seminarium true Sat, 30 Sep 2017 10:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136515534 2017-09-30T10:00:00Z BOKMÄSSAN: Göteborgskans ursprung: När, var, hur och varför? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518792 Hur utvecklades Göteborgskan ur de samtal som fördes i trappuppgångar och på arbetsplatser? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-30 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-30 13:20</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Sprid inom fakulteten Svenska Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning true Sat, 30 Sep 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518792 2017-09-30T11:00:00Z Kan historien utmana modern transfobi? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136513573 Udda, komisk, avvikande. Nutida tolkningar av antika bilder på guden Hermafrodits präglas av modern transfobi. Men bilderna kan också användas för att utmana fördomar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-30 13:45</startDateTime><endDateTime>2017-09-30 14:30</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Centrala kalendern www.gu.se true Sat, 30 Sep 2017 11:45:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136513573 2017-09-30T11:45:00Z BOKMÄSSAN: Humor som bildning: var filosofer och teologer någonsin roliga? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514384 Humor som bildning: var filosofer och teologer någonsin roliga? Om Kants tre vitsar och andra tänkares relation till humor i historia och nutid. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-30 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-30 14:30</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se true Sat, 30 Sep 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514384 2017-09-30T12:00:00Z BOKMÄSSAN: Dansband - folkkärt, föraktat, förbisett http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136516986 Kort forskarföreläsning och seminarium med Lars Lilliestam om dansbandskulturen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-30 14:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-30 15:00</endDateTime></metadata>]]> Musikvetenskap Seminarium Sprid inom fakulteten true Sat, 30 Sep 2017 12:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136516986 2017-09-30T12:30:00Z BOKMÄSSAN: Ivar Arosenius och Älvängen http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514126 Om att skapa och återskapa ett konstnärshem. En digital rekonstruktion av Arosenius sista hem. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-30 16:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-30 17:30</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning true Sat, 30 Sep 2017 14:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514126 2017-09-30T14:30:00Z BOKMÄSSAN: Bildning i antropocen http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514401 Bildning i antropocen. Ett samtal om antropocen - "människans tidsålder" - och bildning, när gränsen mellan kultur och natur suddas ut. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-01 09:30</startDateTime><endDateTime>2017-10-01 10:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Seminarium Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Sun, 01 Oct 2017 07:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514401 2017-10-01T07:30:00Z BOKMÄSSAN: Esaias Tegnérs kyrkliga tal http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504638 Barbro Wallgren Hemlin: Esaias Tegnérs kyrkliga tal. Att ge ut äldre texter kan liknas vid ett detektivarbete. Här presenteras en ny utgåva av Tegnérs kyrkliga tal. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-01 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-01 10:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Humaniora Medarbetarportal Föreläsning true Sun, 01 Oct 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504638 2017-10-01T08:00:00Z BOKMÄSSAN: Årets tal i Almedalen http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136507454 Joel Landberg: Vad sa partiledarna i sina tal i Almedalen? Och hur sa de det? En spaning efter ämnes-, ordvals- och språkbrukstrender. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-01 10:30</startDateTime><endDateTime>2017-10-01 11:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning true Sun, 01 Oct 2017 08:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136507454 2017-10-01T08:30:00Z BOKMÄSSAN: Här talar vi svenska! http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504645 Einar Korpus: Här talar vi svenska! Vi tänker inte på det men vårt dagliga språk är fullt av komik. Under ytan finns en språklig humorskatt. Här skrapas den fram. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-01 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-01 12:30</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Humaniora Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se true Sun, 01 Oct 2017 10:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504645 2017-10-01T10:00:00Z BOKMÄSSAN: Imamen, kuppen, tjänarna: om Gülenrörelsen http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514418 Imamen, kuppen, tjänarna: om Gülenrörelsen. Gülenismen är global turkisk rörelse som talar om bildning, men anklagas för terrorism. Hur går det ihop? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-01 13:30</startDateTime><endDateTime>2017-10-01 14:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Sun, 01 Oct 2017 11:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514418 2017-10-01T11:30:00Z The challenges of fair assessments in the sickness insurance system - international and Swedish perspectives http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457543 Sickness insurance systems are important parts of any welfare state providing economic security for individuals in periods of reduced capacity to work. Increasingly the assessments of capacity to work are professionalized to achieve just and fair decisions on payment. However, individual health problems and suffering do not always fit the assessments used in the evaluation of whether a person has the right to sickness benefits or not. This seminar will focus on the difficulties of fair assessments. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-02 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-02 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Samhällsvetenskap true Mon, 02 Oct 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457543 2017-10-02T11:15:00Z Gästseminarium: Björn Fägersten http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136513473 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-03 09:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-03 10:45</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Samhällsvetenskap true Tue, 03 Oct 2017 07:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136513473 2017-10-03T07:15:00Z Studentdagen - Act Sustainable! http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136464431 Studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers hälsas välkomna till Act Sustainable! - en årlig inspirationsdag inom hållbarhet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-03 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-03 18:00</endDateTime></metadata>]]> Temadag Hållbar utveckling Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 03 Oct 2017 10:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136464431 2017-10-03T10:00:00Z Magda Mayas 50% seminarium http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521476 Magda Mayas 50%-seminarium, doktorand i musikalisk gestaltning. Språk: Engelska. 12.15 - 13.00 Lunchkonsert, som utgör en del av seminariet. 14.00- 16.00 Samtal. Opponent: Christian Munthe. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-03 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-03 16:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Musik Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 03 Oct 2017 10:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521476 2017-10-03T10:15:00Z Vad tänker de på scen? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502397 Välkommen till en annorlunda kväll med musik och scenkonst, där du får följa med in i den konstnärliga processen och ta del av artisternas tankar. Du får både ställa och svara på frågor om det du sett och hört. Vad vill artisterna få reda på? Vad vill du säga till dem? Programmet framförs av studenter från olika utbildningar. Värdar är Thomas Jäderlund, Peter Melin och Jonas Simonson, lärare på Högskolan för scen och musik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-04 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-04 20:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Workshop Teater Centrala kalendern www.gu.se Opera Musikal Föreställning Konsert true Wed, 04 Oct 2017 16:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502397 2017-10-04T16:00:00Z Folkmusik och Jazz på herrgården http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136505104 Med studenter från utbildningarna i världsmusik och improvisation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-04 19:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-04 20:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Musik Konsert true Wed, 04 Oct 2017 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136505104 2017-10-04T17:00:00Z Mistra Urban Futures Göteborgskonferens 2017 - Rättvis, grön och tillgänglig stad http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136508614 Frågor kring hållbarhet och social rättvisa kommer allt högre på agendan för världens länder! Inte minst inom EU diskuteras dessa frågor livligt och i november 2017 står Göteborgs Stad värd för ett EU-toppmöte kring rättvisa jobb och tillväxt. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-05 08:30</startDateTime><endDateTime>2017-10-05 16:30</endDateTime></metadata>]]> Hållbar utveckling Ingen annan plats! Konferens true Thu, 05 Oct 2017 06:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136508614 2017-10-05T06:30:00Z Leverdagarna i Göteborg 2017 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136493471 Utöver forskningsworkshop som belyser aktuell forskning inom svensk hepatologi så kommer årets möte behandla såväl sällsynta leversjukdomar hos barn och vuxna som allt mera vanliga sjukdomar som fettleversjukdom. Kollegorna från Transplantationscentrum presenterar särskilda överväganden vid transplantation av obesa patienter och vilken roll bariatrisk kirurgi har i sammanhanget. Andra programpunkter är koagulationsproblem och antikoagulation samt interventionsradiologi hos leversjuka och transplanterade patienter. Vi kommer att diskuterar läkemedelsinducerad leverskada, aktuella trender vid förgiftningar och läkemedelsval till kroniskt leversjuka. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-05 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-06 13:30</endDateTime></metadata>]]> Konferens Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Medicin true Thu, 05 Oct 2017 10:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136493471 2017-10-05T10:00:00Z En timme på Pedagogen: PISA - kunskapsmätning på internationell nivå http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136511738 Lunchföreläsning: PISA - kunskapsmätning på internationell nivå <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-05 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-05 13:00</endDateTime></metadata>]]> Pedagogik och didaktik Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Populärvetenskap true Thu, 05 Oct 2017 10:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136511738 2017-10-05T10:15:00Z Disputation: Lena O Magnusson, Research on Arts Education http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136526567 Titel: Treåringar, kameror och förskola - en serie diffraktiva rörelser Opponent: Hillevi Lenz Taguchi, Professor and Co-Director of Early Childhood Education Section, Stockholm University <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-06 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-06 16:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Disputation Slöjd Konst- och bildvetenskap true Fri, 06 Oct 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136526567 2017-10-06T11:00:00Z Indikonsert http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502408 Genrer och format blandas vilt när studenterna från individuella musikerprogrammet framför verk som de komponerat och arrangerat. Med Joel Bille, Khaled Harara, Felix Hjortstam, Moa Länne Jonsson, Olimpia Olsson, Kristin Rosendal, Emilie Sand, Adrian Sellius, Francesca Vincentie och Johan Weber. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-11 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-11 20:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Musik Konsert true Wed, 11 Oct 2017 16:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502408 2017-10-11T16:00:00Z En timme på Pedagogen: Vuxenutbildning i förändring http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136511746 Lunchföreläsning: Vuxenutbildning i förändring <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-12 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-12 13:00</endDateTime></metadata>]]> Populärvetenskap Pedagogik och didaktik Föreläsning Medarbetarportal true Thu, 12 Oct 2017 10:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136511746 2017-10-12T10:15:00Z