Kalender - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=&fromSiteNodeId=529651 The top 25 events examensutställning 2017 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136474760 Den 26 maj öppnar 2017 års examensutställning. Då visar 54 studenter från HDK - Högskolan för design och konsthantverk sina verk i Fixfabriken, Göteborg (Majorna). Välkommen på vernissage kl. 17.00! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-26 12:34</startDateTime><endDateTime>2017-06-04 23:59</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Utställning Konst Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Konst- och bildvetenskap true Fri, 26 May 2017 10:34:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136474760 2017-05-26T10:34:00Z Examenskonserter http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136459162 Under två helger i maj fylls huset till brädden med musikupplevelser, när ett 30-tal musikerstudenter avslutar och manifesterar sina studier inför publik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-27 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-27 21:30</endDateTime></metadata>]]> Musik Konsert Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se true Sat, 27 May 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136459162 2017-05-27T12:00:00Z Examenskonserter http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136459115 Under två helger i maj fylls huset till brädden med musikupplevelser, när ett 30-tal musikerstudenter avslutar och manifesterar sina studier inför publik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-28 11:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-28 21:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Musik Sprid inom fakulteten Konsert true Sun, 28 May 2017 09:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136459115 2017-05-28T09:00:00Z Soproluz http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125136319 Soproluz är ett forskningsprojekt som drivs av Marina Cyrino och Jorge Alcaide i Kulturtemplet, en underjordisk vattenreservoar med unika akustiska egenskaper. Det är ett verk som uppstår ur flöjter, ljus och rörelse. En lek med luften där vattenreservoaren spelas som ett blåsinstrument. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-29 19:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-29 20:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Musik Sprid inom fakulteten Konsert true Mon, 29 May 2017 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125136319 2017-05-29T17:00:00Z The Felix Neubergh Lecture http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136469915 Arkeologen Nanno Marinatos, verksam vid University of Illinois at Chicago, föreläser under rubriken: The Solar Goddess of Minoan Crete. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-30 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-30 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Högtid Medarbetarportal Humaniora Sprid inom fakulteten Föreläsning Forskning true Tue, 30 May 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136469915 2017-05-30T13:00:00Z Soproluz http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125136457 Soproluz är ett forskningsprojekt som drivs av Marina Cyrino och Jorge Alcaide i Kulturtemplet, en underjordisk vattenreservoar med unika akustiska egenskaper. Det är ett verk som uppstår ur flöjter, ljus och rörelse. En lek med luften där vattenreservoaren spelas som ett blåsinstrument. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-30 19:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-30 20:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Konsert Musik Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 30 May 2017 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125136457 2017-05-30T17:00:00Z The Role of Stories in Social Change: The Case of Intersex by Dr. Ellen K. Feder http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136464857 Welcome to an open lecture with Dr. Ellen K. Feder on the role of ethics in social change, with discussant Dr. Jameson Garland. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-31 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-31 17:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Ekonomi/juridik Seminarium true Wed, 31 May 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136464857 2017-05-31T13:00:00Z Erik Björling - Rättstillämpningens tystnad. En rättsvetenskaplig narratologisk studie om argumentation och rättsliga uttryck inom civilprocessen http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136476773 Avhandling för juris doktorsexamen vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-01 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-01 12:00</endDateTime></metadata>]]> Ekonomi/juridik Medarbetarportal Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Disputation true Thu, 01 Jun 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136476773 2017-06-01T08:00:00Z Hur kommunicerar vi hållbarhet i tider av faktaresistens? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136456977 GMV:s forskarnätverk och andra forskare, lärare och doktorander på Chalmers och Göteborgs universitet som är intresserade av hållbar utveckling hälsas välkomna till en nätverksträff den 1 juni 2017. Träffa Hållbarhetssveriges mäktigaste person 2016, diskutera forskningskommunikation och faktaresistens och knyt nya kontakter med forskarkollegor! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-01 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-01 19:00</endDateTime></metadata>]]> Hållbar utveckling Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Thu, 01 Jun 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136456977 2017-06-01T13:00:00Z Korta föreläsningar West Pride http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136479724 Kom och lyssna på våra forskare på Stadsbiblioteket som tar upp aktuell forskning och ämnen med perspektiv på genus och HBTQ-frågor. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-08 12:34</startDateTime><endDateTime>2017-06-08 23:59</endDateTime></metadata>]]> Genusvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Föreläsning true Thu, 08 Jun 2017 10:34:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136479724 2017-06-08T10:34:00Z GPCC på West Pride: Hur har genus- och queerteori påverkat kunskapsbildningen inom medicin och hälsa? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136476937 GPCC på West Pride: Hur har genus- och queerteori påverkat kunskapsbildningen inom medicin och hälsa? Göteborgs universitet ger korta forskarföreläsningar med perspektiv på genus och HBTQ. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-08 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-08 16:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Vårdvetenskap Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 08 Jun 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136476937 2017-06-08T13:00:00Z Stjärnfamiljejuridik http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136480001 Kom och lyssna på Erik Mägi, jurist och författare samt doktorand på Göteborgs universitet om hur familjejuridiken fungerar. Erik Mägi har de senaste åren specialiserat sig på arbetsrätt och familjerätt, framförallt att hjälpa normbrytande familjer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-11 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-11 12:45</endDateTime></metadata>]]> Ekonomi/juridik Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning true Sun, 11 Jun 2017 10:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136480001 2017-06-11T10:00:00Z IS4SI - Digitalisation for a Sustainable Society http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=7258179188 Welcome to the IS4SI 2017 Summit. Digitalization for a Sustainable Society: Embodied, Embedded, Networked, Empowered through Information, Computation & Cognition. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-12 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-16 17:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens IT Ingen annan plats! true Mon, 12 Jun 2017 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=7258179188 2017-06-12T07:00:00Z Arbetslöshet och arbetskraftsbrist http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457631 Arbetslösheten har under lång tid varit hög i Sverige, men nu sjunker den rejält för första gången på länge. Det råder faktiskt brist på arbetskraft inom många yrken och sektorer, vilket betyder att många har lätt att få jobb. Ändå är arbetslösheten väsentligt högre än vad som var normalt för några decennier sedan. Obalansen tillgång och efterfrågan på arbetskraft, mellan arbetslöshet och arbetskraftsbrist, utgör en av de stora utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden och det finns olika förslag om hur den ska tacklas. Två gånger om året levererar Arbetsförmedlingen prognoser för arbetsmarknadens utveckling. Den 13 juni offentliggörs den första av 2017 års prognoser och på detta seminarium, två dagar därefter, redovisar Håkan Gustavsson och Andreas Mångs, prognoschef respektive analytiker på Arbetsförmedlingen, vad som har skett under senare tid och vad som kan förväntas framöver. Varmt välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-15 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-06-15 16:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Samhällsvetenskap Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 15 Jun 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457631 2017-06-15T11:15:00Z International Sustainability Transitions Conference 2017 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=35577877128 <b>Call for Abstracts - International Sustainability Transitions Conference 2017</b><br> The 8th International Conference on Sustainability Transitions, in June 2017 at Chalmers, will devote special attention to problems and challenges for agents that aspire to lead sustainable transitions, and to the intellectual challenges of understanding how to lead collective processes that, in one sense, cannot be led. <br> <br> Scholars are invited to submit papers on a broad range of issues and debates in sustianbility transitions research. Deadline for submission is December 10th. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-18 00:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-21 00:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Konferens Hållbar utveckling true Sat, 17 Jun 2017 22:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=35577877128 2017-06-17T22:00:00Z Vad vet vi om mikroplaster och oönskade ämnen i sjömat? - temadag 21 juni http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136463479 Välkommen till en temadag om hälsofördelar och risker med marina livsmedel <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-21 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-21 15:00</endDateTime></metadata>]]> Hållbar utveckling Temadag Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 21 Jun 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136463479 2017-06-21T08:00:00Z Workshop on Think Tanks in Europe http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136476313 The Centre for European Research (CERGU), University of Gothenburg is organizing a three-day workshop on Think Tanks in Europe. The workshop will bring together experts from political science, sociology, social anthropology, public administration, media studies and international relations who research think tanks in a variety of methodological and theoretical approaches as well as diversified empirical settings. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-20 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-22 14:00</endDateTime></metadata>]]> Samhällsvetenskap Konferens Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 20 Sep 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136476313 2017-09-20T11:00:00Z The challenges of fair assessments in the sickness insurance system - international and Swedish perspectives http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457543 Sickness insurance systems are important parts of any welfare state providing economic security for individuals in periods of reduced capacity to work. Increasingly the assessments of capacity to work are professionalized to achieve just and fair decisions on payment. However, individual health problems and suffering do not always fit the assessments used in the evaluation of whether a person has the right to sickness benefits or not. This seminar will focus on the difficulties of fair assessments. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-02 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-02 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Samhällsvetenskap true Mon, 02 Oct 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457543 2017-10-02T11:15:00Z Studentdagen - Act Sustainable! http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136464431 Studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers hälsas välkomna till Act Sustainable! - en årlig inspirationsdag inom hållbarhet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-03 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-03 20:00</endDateTime></metadata>]]> Temadag Hållbar utveckling Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 03 Oct 2017 10:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136464431 2017-10-03T10:00:00Z I glömda poeters sällskap - Karl Östman http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70129128603 "Deras språk var ej så vackert eller mjukt, att det förtjänade berömmas på något sätt. Det var yxhugg i hårt trä, kådknölar och rått fläsk och fjällfödd, lössläppt längtan." <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-25 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-25 20:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Ingen annan plats! Samverkan true Wed, 25 Oct 2017 16:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70129128603 2017-10-25T16:00:00Z International Conference on Immigration and Labour Market Integration http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125975947 In recent years there has been a large inflow of refugees and other immigrants to Europe. Several questions have become increasingly pressing for European countries: How can we maintain socially sustainable societies and welfare states in an era of refugee crisis? What are the best practices to integrate immigrants in the labour market? How can ethnic discrimination in the labor market be confronted in a climate of faltering willingness to receive immigrants? Research is required to answer such questions and should play an important role in policy-making, both national and transnational. A key aim of this international conference is for researchers, policy-makers and practitioners in the field to come together in the search for good solutions. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-13 11:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-15 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Samhällsvetenskap Konferens true Mon, 13 Nov 2017 10:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125975947 2017-11-13T10:00:00Z I glömda poeters sällskap - Aurora von Königsmarck http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70129128739 Aurora von Königsmarck (1662-1728) är ett välkänt namn i den svenska historien. Att hon även var skönlitterär författarinna har glömts bort, därför att hon hade ett så färgrikt och intressant liv i övrigt. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-21 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-21 20:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Samverkan Ingen annan plats! true Tue, 21 Nov 2017 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70129128739 2017-11-21T17:00:00Z Kammarmusik och höstpromenad http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136444568 Kammarmusikkonsert och höstpromenad. Mer information kommer längre fram. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-26 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-26 17:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Musik Ingen annan plats! true Sun, 26 Nov 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136444568 2017-11-26T13:00:00Z Marine Science Conference 2017 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136480189 This year, the conference will put your field of research in a wider perspective with invited speakers from natural as well as social sciences. The conference will end with a panel discussion about current trends and future challenges in marine science! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-29 11:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-01 12:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konferens Tvärvetenskap true Wed, 29 Nov 2017 10:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136480189 2017-11-29T10:00:00Z Narratives and Mental Health: Fragmentations, Disruptions & Silences http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136443008 Narratives and Mental Health: Fragmentations, Disruptions & Silences är en tvärvetenskaplig och internationell konferens vid University of Paderborn, Tyskland, 7-8 december 2017. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-07 12:34</startDateTime><endDateTime>2017-12-08 23:59</endDateTime></metadata>]]> Psykologi Konferens Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 07 Dec 2017 11:34:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136443008 2017-12-07T11:34:00Z 40th International Conference on Software Engineering http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=6126734928 ICSE, the International Conference on Software Engineering, is the premier software engineering conference, providing a forum for researchers, practitioners and educators to present and discuss the most recent innovations, research, experiences, trends and concerns in the field of Software engineering. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-27 12:34</startDateTime><endDateTime>2018-06-03 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se IT Konferens true Sun, 27 May 2018 10:34:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=6126734928 2018-05-27T10:34:00Z