Kalendarium - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500 The top 25 events L2 Japanese Education with Technology http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136451837 Workshop arrangerad av OJAD-projektet vid universitetet i Tokyo och forskningsprofilen Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet. Språk: japanska och engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-08-18 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-08-18 17:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Ingen annan plats! Workshop Lärande Humaniora true Fri, 18 Aug 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136451837 2017-08-18T11:00:00Z Terese Zachrisson: "Mellan fromhet och vidskepelse. Materialitet och religiositet i det efterreformatioriska Sverige" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136499828 Disputation. Historia. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-08 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-09-08 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Ingen annan plats! Humaniora true Fri, 08 Sep 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136499828 2017-09-08T11:15:00Z Cosmopolitan Belonging: Emotion and location http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497730 Högre seminarium på institutionen för kulturvetenskaper. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-13 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-09-13 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Högre seminarium Humaniora true Wed, 13 Sep 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497730 2017-09-13T13:15:00Z Peter Carlsson: "Teologi som kritik: Graham Ward och den postsekulära hermeneutiken" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457184 Disputation. Religionsvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-15 14:15</startDateTime><endDateTime>2017-09-15 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Disputation true Fri, 15 Sep 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457184 2017-09-15T12:15:00Z Språk och rumslighet. Om hårfrisörers språklek i tre länder http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136499170 Ann-Kathrin Mehrens, Greifswalds universitet, Tyskland, ger denna gästföreläsning inom forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-19 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-19 14:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Forskning Kulturstudier Föreläsning Seminarium Lingvistik Ingen annan plats! Populärvetenskap true Tue, 19 Sep 2017 10:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136499170 2017-09-19T10:00:00Z Göran Persson: Svenskt debattklimat http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136501620 Retorikcentrum vid Göteborgs universitet välkomnar tidigare statsministern Göran Persson, som kommer att tala om debattklimatet inom den svenska politiken. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-20 18:15</startDateTime><endDateTime>2017-09-20 20:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Föreläsning Medarbetarportal Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 20 Sep 2017 16:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136501620 2017-09-20T16:15:00Z Datasession med korpus för platsannonser http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136501984 Språkbruksseminarium: Karin Helgesson: Datasession med korpus för platsannonser. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-22 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-09-22 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Seminarium true Fri, 22 Sep 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136501984 2017-09-22T11:15:00Z Berättelser i gränsland. Fenomenologiska och multimodala analyser av nordiska maritima museers berättelser. http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497741 Högre seminarium på institutionen för kulturvetenskaper. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-27 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-09-27 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Högre seminarium Humaniora true Wed, 27 Sep 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497741 2017-09-27T13:15:00Z Leticia Gomez: "Encuadres espaciales en la representación de las identitades étnico-culturales en la teta asustada, Zona Sur y Nosilatiaj. La Belleza." http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136499885 Disputation. Spanska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Humaniora Ingen annan plats! true Fri, 29 Sep 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136499885 2017-09-29T11:00:00Z Vad säger vi med rösten? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504610 Barbro Wallgren Hemlin tillsammans med Jenny Nilsson, Carl Engwall och Henric Holmberg: Vad säger vi med rösten? Ett samtal om attityer till dialekt, accent och rösttyper. Anders Franck är moderator. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 17:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 18:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Föreläsning Ingen annan plats! true Fri, 29 Sep 2017 15:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504610 2017-09-29T15:00:00Z Esaias Tegnérs kyrkliga tal http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504638 Barbro Wallgren Hemlin: Esaias Tegnérs kyrkliga tal. Att ge ut äldre texter kan liknas vid ett detektivarbete. Här presenteras en ny utgåva av Tegnérs kyrkliga tal. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-01 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-01 10:30</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Föreläsning Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal true Sun, 01 Oct 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504638 2017-10-01T08:00:00Z Här talar vi svenska! http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504645 Einar Korpus: Här talar vi svenska! Vi tänker inte på det men vårt dagliga språk är fullt av komik. Under ytan finns en språklig humorskatt. Här skrapas den fram. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-01 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-01 12:30</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Sprid inom fakulteten true Sun, 01 Oct 2017 10:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136504645 2017-10-01T10:00:00Z Studentdagen - Act Sustainable! http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136464431 Studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers hälsas välkomna till Act Sustainable! - en årlig inspirationsdag inom hållbarhet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-03 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-03 20:00</endDateTime></metadata>]]> Temadag Centrala kalendern www.gu.se Hållbar utveckling Medarbetarportal true Tue, 03 Oct 2017 10:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136464431 2017-10-03T10:00:00Z Flâneuse: Women Walk the City http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497754 Högre seminarium på institutionen för kulturvetenskaper. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-04 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Högre seminarium true Wed, 04 Oct 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497754 2017-10-04T13:15:00Z Sari Nauman: "Ordens kraft. Politiska eder i Sverige 1520-1718" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136477810 Disputation. Historia. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-06 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-06 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Ingen annan plats! Humaniora true Fri, 06 Oct 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136477810 2017-10-06T11:00:00Z Forskningsförankring av utbildningen kring text och kontext http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502075 Språkbruksseminarium: Forskningsförankring av utbildningen kring text och kontext/Utbildningsförankring av forskningen kring text och kontext. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-06 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-06 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Humaniora true Fri, 06 Oct 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502075 2017-10-06T11:15:00Z Forum Kulturarv 2017 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136464419 Välkommen till Kulturarvsakademins Forum Kulturarv 2017! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-11 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-11 16:30</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Medarbetarportal Utställning true Wed, 11 Oct 2017 10:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136464419 2017-10-11T10:00:00Z Trettonde nordiska konferensen om systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125659471 Konferens i Göteborg den 12-13 oktober 2017. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-12 12:34</startDateTime><endDateTime>2017-10-13 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Konferens true Thu, 12 Oct 2017 10:34:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125659471 2017-10-12T10:34:00Z Någonting har hänt. Roy Anderssons filmskapande och det moderna Sverige. http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497770 Högre seminarium på institutionen för kulturvetenskaper. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-18 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-18 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Filmvetenskap Högre seminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 18 Oct 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497770 2017-10-18T13:15:00Z Språkens magi http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136491676 Institutionen för språk och litteraturer, i samarbete med Folkuniversitetet, bjuder in till denna föreläsning som är öppen för alla intresserade. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-19 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-19 19:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Föreläsning Samverkan Språk Humaniora true Thu, 19 Oct 2017 16:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136491676 2017-10-19T16:00:00Z Professor Ursula Heise http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70133046373 Professor Ursula Heise, Department of English, Institute of the Environment & Sustainability vid UCLA, USA och författare till boken Imagining extinction (2016). <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-25 12:34</startDateTime><endDateTime>2017-10-27 23:59</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Miljö Sprid inom fakulteten true Wed, 25 Oct 2017 10:34:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70133046373 2017-10-25T10:34:00Z Musikverkets samlingar - en resurs för forskare http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497803 Högre seminarium på institutionen för kulturvetenskaper. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-25 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-25 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Forskning Humaniora Sprid inom fakulteten true Wed, 25 Oct 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497803 2017-10-25T13:15:00Z Presentation av forskning och forskningsplaner http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502125 Språkbruksseminarium: Anja Malmberg, Stina Ericsson och Susanna Karlsson presenterar forskning och forskningsplaner. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-03 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-03 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Seminarium true Fri, 03 Nov 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502125 2017-11-03T12:15:00Z Martin Berg: Netnografi http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497809 Högre seminarium på institutionen för kulturvetenskaper. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-08 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-08 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Högre seminarium true Wed, 08 Nov 2017 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497809 2017-11-08T14:15:00Z Om projektet Kommunala textvärldar http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502229 Språkbruksseminarium: Karin Helgesson presenterar planer för projektet Kommunala textvärldar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-10 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-10 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora Medarbetarportal true Fri, 10 Nov 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502229 2017-11-10T12:15:00Z Thinking through the digital in literature http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136446046 Forskningsprojektet REP+REC+digit - Representations and Reconfigurations of the Digital in Swe­dish Literature and Art 1950-2010 och Linköpings universitet bjuder in till en konferens som hålls 29 november till 1 december 2017. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-29 12:34</startDateTime><endDateTime>2017-12-01 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Konferens true Wed, 29 Nov 2017 11:34:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136446046 2017-11-29T11:34:00Z Mellan Flickorna och Amorosa: svensk filmfeminism 1968-1986 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497823 Högre seminarium på institutionen för kulturvetenskaper. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-29 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-29 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Humaniora Filmvetenskap Sprid inom fakulteten true Wed, 29 Nov 2017 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497823 2017-11-29T14:15:00Z Språk och vetenskap i Kungliga vetenskapsakademiens handlingar http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502241 Språkbruksseminarium: Lena Rogström med fler presenterar projekt om språk och vetenskap i Kungliga vetenskapsakademiens handlingar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-01 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-01 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Medarbetarportal Seminarium Sprid inom fakulteten true Fri, 01 Dec 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502241 2017-12-01T12:15:00Z Community Archives: Critical Perspectives http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497836 Högre seminarium på institutionen för kulturvetenskaper. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-06 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Högre seminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 06 Dec 2017 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497836 2017-12-06T14:15:00Z "I know simply that the sky will last longer than I": Subjectivity as Void in Sofia Coppola's 'Lost in Translation' http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497845 Högre seminarium på institutionen för kulturvetenskaper. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-13 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-13 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Filmvetenskap Högre seminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 13 Dec 2017 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497845 2017-12-13T14:15:00Z Skrivande mellan akademi och arbetsliv i yrkesförberedande högskoleutbildningar http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502255 Språkbruksseminarium: Andreas Nord: Skrivande mellan akademi och arbetsliv i yrkesförberedande högskoleutbildningar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-15 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-15 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Medarbetarportal Humaniora true Fri, 15 Dec 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502255 2017-12-15T12:15:00Z