Kalendarium - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500 The top 25 events Workshop: Utveckling av mobilappar för medborgarforskning http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136454295 Den 25-27 april hålls en internationell workshop om nya mobilverktyg för medborgarforskning på Göteborgs universitet. Intresserade av medborgarforskning bjuds in att delta, det finns några platser kvar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-25 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-04-27 23:59</endDateTime></metadata>]]> Workshop Sprid inom fakulteten Tvärvetenskap true Tue, 25 Apr 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136454295 2017-04-25T13:00:00Z "Stora finsk-svenska ordboken" på nätet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136447020 Seminariet i lexikografi och lexikologi, Lexikaliska institutet: Monica von Martens: "Stora finsk-svenska ordboken" på nätet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-26 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-04-26 12:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Wed, 26 Apr 2017 08:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136447020 2017-04-26T08:15:00Z Arkeologiska forskarseminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136430811 Tom Dawson (University of St Andrews, UK): Just in Time: Presenting the Results of Recent Investigations at Eroding Coastal Sites in Scotland. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-26 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-04-26 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Forskarseminarium Humaniora true Wed, 26 Apr 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136430811 2017-04-26T11:15:00Z Begreppsseminarium - Kritik http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125654941 Högre seminarium om begreppet "kritik". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-26 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-04-26 17:00</endDateTime></metadata>]]> Kulturstudier Tvärvetenskap Sprid inom fakulteten Humaniora Högre seminarium true Wed, 26 Apr 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125654941 2017-04-26T13:15:00Z Working with the Public: Recording Coastal Heritage at Risk http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136431933 Öppen föreläsningen med Tom Dawson (University of St Andrews, United Kingdom). <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-27 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-04-27 12:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Öppen Föreläsning Sprid inom fakulteten true Thu, 27 Apr 2017 08:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136431933 2017-04-27T08:15:00Z Lokalhistoria i forskning och förmedling http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136449453 En temadag om lokalhistoriska perspektiv inom universitet, museum och arkiv. Arrangerad av Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet och Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-27 10:30</startDateTime><endDateTime>2017-04-27 17:00</endDateTime></metadata>]]> Temadag Humaniora Sprid inom fakulteten true Thu, 27 Apr 2017 08:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136449453 2017-04-27T08:30:00Z The Zombie in Translation http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125429250 Forskarseminarium inom ämnet spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-27 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-04-27 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Forskarseminarium Seminarium Forskning Humaniora true Thu, 27 Apr 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125429250 2017-04-27T11:00:00Z Miljön, skräpet och framtiden http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70133046228 Vad kan humaniora och samhällsvetenskap bidra med i forskning som gäller miljö och framtid? Professor Myra J. Hird, Professor i Miljöstudier vid Queens University i Canada och projektansvarig för avfallsforskning i genera Research Group (gRG) arbetar med frågor om hur man kan förena teknik och miljövetenskap med samhälls- och humanistisk forskning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-27 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-04-27 15:00</endDateTime></metadata>]]> Miljö Föreläsning Sprid inom fakulteten true Thu, 27 Apr 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70133046228 2017-04-27T11:00:00Z Teologiskt forum med Ola Sigurdson: Teologi i en postsekulär samtid http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457943 Teologiskt forum är ett seminarium för i första hand studenter på teologiskt program, men också för andra som är intresserade av teologi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-27 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-04-27 15:00</endDateTime></metadata>]]> Religion Seminarium Ingen annan plats! true Thu, 27 Apr 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457943 2017-04-27T11:15:00Z Joel Olofssons slutseminarium http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70129166719 Joel Olofssons slutseminarium. Extern granskare är professor Steffen Höder från Kiel. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-27 14:15</startDateTime><endDateTime>2017-04-27 16:30</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Ingen annan plats! true Thu, 27 Apr 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70129166719 2017-04-27T12:15:00Z Jens Ramberg: "Imperial Federalism and the Empire, 1884-1993" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125732889 Jens Ramberg (doktorand i idé- och lärdomshistoria): "Imperial Federalism and the Empire, 1884-1993". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-02 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-02 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Idéhistoria Doktorandseminarium true Tue, 02 May 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125732889 2017-05-02T11:15:00Z Kulturarvsakademins vårkonferens 2017 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136423924 Välkommen till Kulturarvsakademins vårkonferens 2017! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-03 09:30</startDateTime><endDateTime>2017-05-03 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konferens Tvärvetenskap true Wed, 03 May 2017 07:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136423924 2017-05-03T07:30:00Z Die undankbare Fremde - Den otacksamma främlingen http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136456032 Forskarseminariet i tyska vid institutionen för språk och litteraturer välkomnar författaren Irena Brezná och översättaren Anna Lindberg. Alla intresserade är välkomna på seminariet! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-03 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-03 12:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Seminarium Föreläsning true Wed, 03 May 2017 08:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136456032 2017-05-03T08:15:00Z Three Rival Versions of Moral Formation http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125568403 Presentation av pågående forskning av Martin Westerholm, lektor i teologi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-03 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-03 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Sprid inom fakulteten Religion true Wed, 03 May 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125568403 2017-05-03T13:15:00Z Genushistoriska seminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70128974339 Victor Seidler, professor i sociologi, London, diskuterar sin bok Young Men and Mascilinities: Global Cultures and Intimate Lives. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-03 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-03 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 03 May 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70128974339 2017-05-03T13:15:00Z Paula Mulinari: Antirasistisk klasskamp: exempel från tre arbetsplatser http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136452633 Gästföreläsning med Paula Mulinari, fil. dr i genusvetenskap, Malmö högskola. Föreläsningen är en del av serien VitKrit - seminarium för dekolonialitet inom humaniora och konst. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-04 17:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-04 19:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Genusvetenskap Föreläsning Sprid inom fakulteten true Thu, 04 May 2017 15:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136452633 2017-05-04T15:00:00Z David Alfters idéseminarium http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136377847 Måndagsseminariet: Välkommen till David Alfters idéseminarium. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-08 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-08 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora Seminarieserie true Mon, 08 May 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136377847 2017-05-08T11:15:00Z Varför lärare i moderna språk behöver känna till L2-statusfaktorn http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70128128745 Seminarium inom forskningsområdet Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-09 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-09 17:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Humaniora Forskning Seminarium Lärande Ingen annan plats! true Tue, 09 May 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70128128745 2017-05-09T13:15:00Z Arkeologiska forskarseminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136432162 Annelie Nitenberg, slutseminarium: Härskaridentiteter i liv och död: Sociala exklusiviteter och maktstrategier i Vänerbygd under yngre järnålder. Skuggopponent: Lars Hermanson. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-10 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-10 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Forskarseminarium Ingen annan plats! true Wed, 10 May 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136432162 2017-05-10T11:15:00Z Descartes: från refraktion till reflektion http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125568415 Gästföreläsning av Cecilia Sjöholm, professor i estetik, och Marcia Sá Cavalcante Schuback, professor i filosofi, båda vid Södertörns Högskola. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-10 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-10 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Högre seminarium true Wed, 10 May 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125568415 2017-05-10T13:15:00Z Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Mats Fridlund http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70126595244 Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Mats Fridlund, History of Industrialization & Innovation Group, Aalto University, presenterar texten "The 9/11-effect on Engineering Research: A Distant Reading of the Impact of Terrorism on STEM Research, 1989¿2013". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-10 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-10 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Seminarium true Wed, 10 May 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70126595244 2017-05-10T13:15:00Z Conversación digital: copresencia y disponibilidad http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70128129680 seminarium inom ämnet spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-11 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Ingen annan plats! Forskning Forskarseminarium Humaniora true Thu, 11 May 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70128129680 2017-05-11T11:00:00Z "The Rich Agreement Hypothesis" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70129166054 Grammatikseminariet: Erik M. Petzell & David Håkansson: "The Rich Agreement Hypothesis". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-11 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-11 16:30</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Seminarieserie Seminarium true Thu, 11 May 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70129166054 2017-05-11T13:15:00Z Naturlig eller problematisk? Perspektiv på barnets kropp i svensk film http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125730785 Malena Janson, fil dr i filmvetenskap och lärare vid Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet, talar under rubriken "Naturlig eller problematisk? Perspektiv på barnets kropp i svensk film". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-11 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-11 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Sprid inom fakulteten true Thu, 11 May 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125730785 2017-05-11T13:15:00Z Om Kungliga Vetenskapsakademiens handlingar: arbetsseminarium http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136439122 Språkbruksseminarium: Om Kungliga Vetenskapsakademiens handlingar: nytt arbetsseminarium (samordnare: Lena Rogström). <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-12 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-12 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Ingen annan plats! true Fri, 12 May 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136439122 2017-05-12T11:15:00Z Filippa Lindahl: "Extraction from relative clauses in Swedish" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136449458 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-13 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-13 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Disputation Humaniora true Sat, 13 May 2017 08:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136449458 2017-05-13T08:15:00Z AKS-seminarium http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70126279218 Anna Blennow presenterar sitt forskningsprojekt om Anna Ahrenberg som mecenat för italienska och antikvetenskap i Göteborg och Rom <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-15 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-15 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Humaniora true Mon, 15 May 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70126279218 2017-05-15T11:00:00Z Grammatikdidaktisk workshop http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136423213 Grammatikdidaktisk workshop 2017: <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-15 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-15 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Workshop Ingen annan plats! true Mon, 15 May 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136423213 2017-05-15T11:00:00Z Ekovisualitet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70133046348 Tyrone Martinsson, Valand tillsammans med Camilla Brudin Borg, LIR och Björn Billing, LIR samtalar om visuella praktiker som gör antropocen synlig och på vilka sätt. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-15 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-15 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Sprid inom fakulteten true Mon, 15 May 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70133046348 2017-05-15T13:00:00Z Medical Translation (Spanish/English) http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70127699129 Gästföreläsning inom forskningsområdet Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-16 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-16 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Gästföreläsning Forskarseminarium Humaniora Forskning Seminarium Språk true Tue, 16 May 2017 08:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70127699129 2017-05-16T08:15:00Z Edda Manga: Bröllopssagor http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125568427 Gästföreläsning av Edda Manga, filosofie doktor i idé- och lärdomshistoria och forskare vid Mångkulturellt centrum. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-17 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-17 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Idéhistoria Högre seminarium true Wed, 17 May 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125568427 2017-05-17T13:15:00Z Bibelvetenskapligt seminarium: Lennart Thörn presenterar sin Lukaskommentar http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70127971566 Lennart Thörn presenterar sin Lukaskommentar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-18 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-18 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarieserie Religion Sprid inom fakulteten true Thu, 18 May 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70127971566 2017-05-18T11:15:00Z Tag questions in contemporary British English conversation http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70131540715 Seminarium inom forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer och Grammatikseminariet vid institutionen för svenska språket. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-18 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-18 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Forskning Seminarieserie Seminarium Humaniora Lingvistik true Thu, 18 May 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70131540715 2017-05-18T13:15:00Z Lotta Knutsson Bråkenhielm: Religion - evolutionens missfoster eller kärleksbarn? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136443780 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) och institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (LIR) arrangerar under våren 2017 två offentliga föreläsningar vid Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-18 16:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-18 18:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Tvärvetenskap Sprid inom fakulteten true Thu, 18 May 2017 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136443780 2017-05-18T14:00:00Z Att skriva poesi - terapeutiska möjligheter och utmaningar http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136441660 Nätverket Litteratur och klinisk psykologi i samarbete med Medicinsk humaniora och Centrum för kultur och hälsa inbjuder till öppet seminarium "Att skriva poesi - terapeutiska möjligheter och utmaningar". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-18 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-18 20:00</endDateTime></metadata>]]> Psykologi Sprid inom fakulteten Seminarium true Thu, 18 May 2017 16:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136441660 2017-05-18T16:00:00Z Samtal om ordbetydelser http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70127996082 Samtalslaboration: Jenny Myrendal, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet: Samtal om ordbetydelser. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-19 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-19 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Fri, 19 May 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70127996082 2017-05-19T11:15:00Z Islamologiska seminariet: Elisabeth Özdalga http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70128122198 Elisabeth Özdalga, professor vid Swedish Research Institute in Istanbul: "Citizenship and national identities in Turkish Friday sermons from the early republic until today". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-19 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-19 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarieserie Sprid inom fakulteten Religion true Fri, 19 May 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70128122198 2017-05-19T11:15:00Z Temaförmiddag: Berättelser om miljöförändring i det förmoderna Europa http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70128851027 Tidigmoderna seminariet arrangerar en temaförmiddag: "Efter Eden och Arkadien. Berättelser om miljöförändring i det förmoderna Europa". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-22 09:30</startDateTime><endDateTime>2017-05-22 12:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Temadag true Mon, 22 May 2017 07:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70128851027 2017-05-22T07:30:00Z NoDaLiDa 2017 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70133275817 Nordic Conference on Computational Linguistics(NoDaLiDa) 2017, 40-årsjubileum av NoDaLiDa-konferensen.Workshoppar 22 maj, huvudkonferens 23-24 maj. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-22 12:34</startDateTime><endDateTime>2017-05-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Konferens true Mon, 22 May 2017 10:34:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70133275817 2017-05-22T10:34:00Z Anna Winlunds idéseminarium http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70124266069 Måndagsseminariet: Välkommen till Anna Winlunds idéseminarium. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-22 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-22 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarieserie Humaniora Ingen annan plats! Seminarium true Mon, 22 May 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70124266069 2017-05-22T11:15:00Z Gentrification and the Appropriation of Space in Brooklyn, New York http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136431017 Seminariet arrangeras av nätverket Språk och rumslighet och ingår i forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-23 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-23 14:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Forskning Humaniora true Tue, 23 May 2017 10:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136431017 2017-05-23T10:00:00Z Agentiell realism och diffraktiv analys: exemplet ADHD och den "bökiga" boken http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136443265 Denna presentation utgår från kvantfysikern och den feministiska teoretikern Karen Barads (2007) posthumana filosofi, som öppnar nya möjligheter bortom dominerande forskningsparadigm. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-23 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-23 15:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Psykologi Seminarium true Tue, 23 May 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136443265 2017-05-23T11:15:00Z Avkolonisering och mobilisering. Alternativa, tornedalska berättelser om förtryck och motstånd http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125568568 Gästföreläsning av Anne Heith, lektor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-24 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-24 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten true Wed, 24 May 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125568568 2017-05-24T13:15:00Z Svenska och svenska som andraspråk - arenor för normer kring svenskhet och språk i skolans vardag http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70129164732 Seminariet i svenska som andraspråk: Frida Siekinnen: Svenska som andraspråk - arenor för normer kring svenskhet och språk i skolans vardag. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-29 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-29 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarieserie Seminarium Ingen annan plats! Humaniora true Mon, 29 May 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70129164732 2017-05-29T11:15:00Z Muntlig språkfärdighet i främmande språk (TAL-projektet) http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136434159 Seminarium inom forskningsområdet Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-30 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-30 12:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Lärande Forskning Forskarseminarium Seminarium Pedagogik och didaktik Humaniora Ingen annan plats! true Tue, 30 May 2017 08:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136434159 2017-05-30T08:15:00Z Toward an Islamic History of the Crusades http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136440288 Den 31 maj gästas Medeltidskommittén av professor Paul Cobb från University of Pennsylvania. Föredraget har titeln "Toward an Islamic History of the Crusades", och hålls på engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-31 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-31 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Ingen annan plats! Humaniora true Wed, 31 May 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136440288 2017-05-31T13:00:00Z Didaktiskt seminarium: tema hållbar utbildning http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125568576 Hur främjas hållbar utveckling i våra utbildningar? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-31 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-31 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Wed, 31 May 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125568576 2017-05-31T13:15:00Z Begreppsseminarium - Tolkning http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125654967 Högre seminarium om begreppet "tolkning". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-31 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-31 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Kulturstudier Högre seminarium Tvärvetenskap Sprid inom fakulteten true Wed, 31 May 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125654967 2017-05-31T13:15:00Z Genushistoriska seminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70128974489 Sofia Ling, docent i historia, Uppsala, diskuterar sin bok Konsten att försörja sig. Kvinnors arbete i Stockholm 1650-1750 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-31 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-31 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Sprid inom fakulteten true Wed, 31 May 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70128974489 2017-05-31T13:15:00Z Franska forskarseminariet: Jonas Granfeldt http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136434175 Forskarseminarium i franska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-31 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-31 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Forskning Forskarseminarium Ingen annan plats! true Wed, 31 May 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136434175 2017-05-31T13:15:00Z Jakob Winther Forsbäck: "Med dubbla syften. Forum för kvinnliga forskare, aktivism och statsfeminism 1975-1995" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136450269 Disputation. Historia. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-02 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-02 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Humaniora Ingen annan plats! true Fri, 02 Jun 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136450269 2017-06-02T11:00:00Z Jonas Lindh: "Forensic comparison of voices, speech and speakers - Tools and Methods in Forensic Phonetics" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136453970 Disputation. Allmän språkvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-07 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-07 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Humaniora Ingen annan plats! true Wed, 07 Jun 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136453970 2017-06-07T08:00:00Z Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Jimmy Jönsson http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70126595249 Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Jimmy Jönsson, avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet, presenterar texten "Populärvetenskap, opinionsbildning och introduktionen av biologi inom skogsbruket under tidigt 1900-tal". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-08 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-06-08 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Seminarium true Thu, 08 Jun 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70126595249 2017-06-08T13:15:00Z L2 Japanese Education with Technology http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136451837 Workshop arrangerad av OJAD-projektet vid universitetet i Tokyo och forskningsprofilen Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet. Språk: japanska och engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-08-18 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-08-18 17:00</endDateTime></metadata>]]> Workshop Humaniora Forskning Lärande Ingen annan plats! true Fri, 18 Aug 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136451837 2017-08-18T11:00:00Z Peter Carlsson: "Teologi som kritik: Graham Ward och den postsekulära hermeneutiken" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457184 Disputation. Religionsvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-15 14:15</startDateTime><endDateTime>2017-09-15 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Disputation true Fri, 15 Sep 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457184 2017-09-15T12:15:00Z Trettonde nordiska konferensen om systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125659471 Konferens i Göteborg den 12-13 oktober 2017. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-12 12:34</startDateTime><endDateTime>2017-10-13 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Konferens true Thu, 12 Oct 2017 10:34:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125659471 2017-10-12T10:34:00Z Professor Ursula Heise http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70133046373 Professor Ursula Heise, Department of English, Institute of the Environment & Sustainability vid UCLA, USA och författare till boken Imagining extinction (2016). <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-25 12:34</startDateTime><endDateTime>2017-10-27 23:59</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Sprid inom fakulteten Miljö true Wed, 25 Oct 2017 10:34:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70133046373 2017-10-25T10:34:00Z