Kalendarium - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500 The top 25 events Andraspråksinlärning och förstaspråksbevarande hos utlandsadopterade http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136561861 Gunnar Norrman ger en kort bakgrund till debatten om ålderseffekter och presenterar sitt pågående avhandlingsarbete där han undersöker andraspråksinlärning och förstaspråksbevarande hos utlandsadopterade vuxna <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-20 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-20 15:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Humaniora Seminarium Ingen annan plats! true Mon, 20 Nov 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136561861 2017-11-20T12:15:00Z Seminarium om Dark Mountain Project http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528936 Seminarium om Dark Mountain Project. Camilla Brudin Borg inleder. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-20 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-20 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Humaniora true Mon, 20 Nov 2017 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528936 2017-11-20T14:00:00Z AKS-seminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566049 Gästföreläsning, Ian Wood, professor of Early Medieval History, University of Leeds: "The Fall of Rom and the Rise of Christendom". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-21 14:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-21 16:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Sprid inom fakulteten true Tue, 21 Nov 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566049 2017-11-21T13:15:00Z DEN MODERNA TEKNIKEN ÄR BOKENS BÄSTA VÄN - Om digitaliseringen, kunskapen och framtidens bibliotek http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524624 Under diskussionen inför ombyggnationen av det Humanistiska biblioteket vid Göteborgs Universitet, kom begrepp som »arena», »mötesplats», »korsväg», »station», terminaler» och till och med »café» att associeras till en digital kultur (man sitter ju och chattar, messar och håller på med sociala media), medan »läsesal», »böcker», »monografi», »hyllor», »samlingar» och »tystnad» föreföll vara kopplade till en analog tryckkultur. Flera av dessa begrepp tycks ha hamnat i någon sorts motsatsställning - men bygger inte det på en missuppfattning av digitaliseringens konsekvenser? Under denna Näckrostimme försöker Jonas Ingvarsson, litteraturvetare och mediehistoriker, bringa lite reda i begreppen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-21 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-21 19:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Föreläsning Humaniora true Tue, 21 Nov 2017 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524624 2017-11-21T17:00:00Z AKS-seminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566064 Gästföreläsning, Ian Wood, professor of Early Medieval History, University of Leeds: "The Fall of Rom and the Rise of Christendom". (inom forskarskolan) <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-22 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-22 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Sprid inom fakulteten true Wed, 22 Nov 2017 09:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566064 2017-11-22T09:15:00Z Texter som pekar ut: Om lokal och global indexikalitet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512600 Anders Björkvall-Gustav Westberg-Sara van Meerbergen, Örebro och Stockholms universitet håller i detta gästseminarium inom seminarieserien Språk och rumslighet som ingår i forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-22 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-22 14:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Humaniora Forskning true Wed, 22 Nov 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512600 2017-11-22T11:00:00Z Slaviska forskarseminariet: Thomas Rosén, "Russian in the 1740s" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528356 Seminarium inom ämnet slaviska medeltidsstudier vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-22 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Forskning Ingen annan plats! Språk true Wed, 22 Nov 2017 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528356 2017-11-22T14:15:00Z Martin Hellström: "De 'riktiga' läsarna och Maria Gripe" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514214 BABAKUL-seminarium: "De 'riktiga' läsarna och Maria Gripe". Martin Hellström, fil.dr. i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet, berättar om arbetet med att studera Maria Gripes författarskap genom litteratursamtal med barn. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-23 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-23 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Litteraturvetenskap true Thu, 23 Nov 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514214 2017-11-23T12:15:00Z Om presenteringskonstruktioner i svenska http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136577362 Elisabet Engdahl håller ett seminarium baserat på en undersökning av presenteringskonstruktioner i isländska och svenska. Under vilka omständigheter kan man i svenska använda agentiva verb? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-23 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-23 14:15</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Humaniora true Thu, 23 Nov 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136577362 2017-11-23T12:15:00Z Tingens mystik. Om konst som politisk teologi http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136532740 Tingens mystik. Om konst som politisk teologi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-23 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-23 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Religion Sprid inom fakulteten true Thu, 23 Nov 2017 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136532740 2017-11-23T14:00:00Z Anders Pedersson: "En fängslande vetenskap?: Kriminologi i Sverige 1885-1965" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136545829 Disputation. Idé- och lärdomshistoria. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-24 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Disputation true Fri, 24 Nov 2017 09:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136545829 2017-11-24T09:15:00Z AKS-seminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566076 OBS INSTÄLLT! Robin Rönnlund slutseminarium: A city on a hill cannot be hidden: function and symbolism of ancient Greek akropoleis. Opponenter: Søren Handberg och Karin Blomqvist <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-28 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-28 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Ingen annan plats! true Tue, 28 Nov 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566076 2017-11-28T12:15:00Z Czeslaw Milosz in translation http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136567943 Gästföreläsning inom forskningsområdet Språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-28 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-28 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Forskning Humaniora Föreläsning Ingen annan plats! Litteraturvetenskap true Tue, 28 Nov 2017 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136567943 2017-11-28T14:00:00Z Inför revideringen av SAOB. Historisk chans att påverka ordbokens framtida utformning http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136558039 Svenska Akademiens ordboksredaktion presenterar tankar kring arbetet med att revidera SAOB. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-29 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-29 12:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Wed, 29 Nov 2017 09:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136558039 2017-11-29T09:15:00Z Thinking through the digital in literature http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136446046 Forskningsprojektet REP+REC+digit - Representations and Reconfigurations of the Digital in Swe­dish Literature and Art 1950-2010 och Linköpings universitet bjuder in till en konferens som hålls 29 november till 1 december 2017. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-29 12:34</startDateTime><endDateTime>2017-12-01 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Konferens Humaniora true Wed, 29 Nov 2017 11:34:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136446046 2017-11-29T11:34:00Z Arkeologiska forskarseminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530521 OBS INSTÄLLT! Doktorand Emma Nordström, slutseminarium Iron Age Keys and Locks in Eastern Sweden: A Study of Meaning and Social Identities through Context <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-29 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-29 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Sprid inom fakulteten true Wed, 29 Nov 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530521 2017-11-29T12:15:00Z Mellan Flickorna och Amorosa: svensk filmfeminism 1968-1986 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497823 Högre seminarium på institutionen för kulturvetenskaper. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-29 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-29 17:00</endDateTime></metadata>]]> Filmvetenskap Sprid inom fakulteten Humaniora Högre seminarium true Wed, 29 Nov 2017 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497823 2017-11-29T14:15:00Z Time travel and reconstruction http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136553566 Tredje delen av serien Reconstruction matters - Keynotes and conversations, hösten 2017. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-29 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-29 17:00</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Ingen annan plats! Föreläsning true Wed, 29 Nov 2017 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136553566 2017-11-29T14:15:00Z Högre seminariet om arkeologihistoria, akademiska självbilder och svensk antikforskning i Grekland http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512192 Gästföreläsning av FD Ingrid Berg, institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet: Kalaureia 1894 - om arkeologihistoria, akademiska självbilder och svensk antikforskning i Grekland. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-29 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-29 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Högre seminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 29 Nov 2017 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512192 2017-11-29T14:15:00Z Vägra skriva. Melville's "Bartleby, the scrivener" och litteraturen som kulturteknik http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524144 Thomas Götselius, Stockholms universitet, gästföreläser inom seminarieserien Skrift och samhälle som ingår i forskningsområdet Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-30 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-30 17:00</endDateTime></metadata>]]> Kulturstudier Litteraturvetenskap Ingen annan plats! Föreläsning Seminarium Forskning Humaniora true Thu, 30 Nov 2017 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524144 2017-11-30T14:15:00Z Språk och vetenskap i Kungliga vetenskapsakademiens handlingar http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136554385 Språkbruksseminarium: Lena Rogström med fler presenterar projekt om språk och vetenskap i Kungliga vetenskapsakademiens handlingar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-01 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-01 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Ingen annan plats! true Fri, 01 Dec 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136554385 2017-12-01T12:15:00Z AKS-seminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566093 FOKUSROM: Time and calendar in ancient Rome <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-04 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Ingen annan plats! true Mon, 04 Dec 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566093 2017-12-04T08:00:00Z Skriftförmedling i det tidiga Italien http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524186 Karin Westin Tikkanen, Uppsala universitet, gästföreläser inom forskningsområdet Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-05 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-05 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Seminarium Kulturstudier Forskning Föreläsning true Tue, 05 Dec 2017 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524186 2017-12-05T14:15:00Z Barbro Hörberg, Barbara och Sommarö http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136523212 Föreläsning om Barbro Hörbergs vislyrik och efterföljande konsert med Marita Rhedin. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-05 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-05 19:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Föreläsning Musikvetenskap true Tue, 05 Dec 2017 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136523212 2017-12-05T17:00:00Z Metaftonymi i praktiken: vad är en bildlig betydelse i SAOB? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136547892 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-06 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-06 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Humaniora true Wed, 06 Dec 2017 09:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136547892 2017-12-06T09:15:00Z Community Archives: Critical Perspectives http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497836 Högre seminarium på institutionen för kulturvetenskaper. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-06 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Högre seminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 06 Dec 2017 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497836 2017-12-06T14:15:00Z Högre seminariet: Reflections on making <i>Danish Literature as World Literature</i> http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512200 Gästföreläsning av Mads Rosendahl Thomsen, professor i litteraturvetenskap, Aarhus Universitet: The small country and the sea of literature: Reflections on making <i>Danish Literature as World Literature</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-06 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Litteraturvetenskap Högre seminarium true Wed, 06 Dec 2017 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512200 2017-12-06T14:15:00Z Klassikerprat: Henrik Otterberg om Thoreaus Skogsliv vid Walden http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521898 Klassikerprat: diskutera din favoritbok eller berika ditt litterära kapital genom ren och skär tjuvlyssning! Öppen bokcirkel utan föranmälan! Föreläsning på Stadsbiblioteket: Henrik Otterberg om Thoreaus Skogsliv vid Walden. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-06 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-06 19:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten true Wed, 06 Dec 2017 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521898 2017-12-06T17:00:00Z Spanska forskarseminariet: Victor Jorméus http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509974 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-07 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-07 15:00</endDateTime></metadata>]]> Licentiatseminarium Ingen annan plats! Seminarium Humaniora Forskning true Thu, 07 Dec 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509974 2017-12-07T12:00:00Z "Den lyckliga barndomen?" - ett explorativt tematiskt seminarium http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514244 "Den lyckliga barndomen?". Ett explorativt tematiskt seminarium. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-07 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-07 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Litteraturvetenskap true Thu, 07 Dec 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514244 2017-12-07T12:15:00Z Bibelvetenskapliga seminariet: Till ordets försvar: Lukasevangeliet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136523222 "Till ordets försvar: Lukasevangeliet". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-07 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-07 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Religion true Thu, 07 Dec 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136523222 2017-12-07T12:15:00Z Johan Gardfors: "Åke Hodell. Art and Writing in the Neo-Avant-Garde" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136545834 Disputation. Litteraturvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-08 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Humaniora Ingen annan plats! true Fri, 08 Dec 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136545834 2017-12-08T12:00:00Z Esaias Tegnérs kyrkliga tal. Om arbetet med en vetenskaplig kritisk utgåva. http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136557798 Barbro Wallgren Hemlin presenterar sitt pågående arbete med en ny utgåva av Esaias Tegnérs kyrkliga tal. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-11 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Seminarium true Mon, 11 Dec 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136557798 2017-12-11T12:15:00Z Release och seminarium: om Jean-Jacques Rousseau och 1700-talets natursyn http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528941 Release och seminarium: Björn Billing presenterar sin nyutkomna bok om Jean-Jacques Rousseau och 1700-talets natursyn. Därefter mingel. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-11 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-11 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Seminarium true Mon, 11 Dec 2017 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528941 2017-12-11T14:00:00Z Arkeologiska forskarseminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530529 Professor Carole Crumley (Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet) Anarchaeology: Examining the History of Stateless Living <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-13 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-13 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Seminarium true Wed, 13 Dec 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530529 2017-12-13T12:15:00Z "I know simply that the sky will last longer than I": Subjectivity as Void in Sofia Coppola's 'Lost in Translation' http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497845 Högre seminarium på institutionen för kulturvetenskaper. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-13 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-13 17:00</endDateTime></metadata>]]> Filmvetenskap Högre seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Wed, 13 Dec 2017 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497845 2017-12-13T14:15:00Z Construction and reconstruction http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136553670 Fjärde delen i serien Reconstruction matters - Keynotes and conversations,hösten 2017. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-13 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-13 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Ingen annan plats! Tvärvetenskap true Wed, 13 Dec 2017 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136553670 2017-12-13T14:15:00Z Högre seminariet: Beredskap och folkhem hos 1940-talets svenska kvinnliga prosaister http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512208 Gästföreläsning av universitetslektor Kristin Järvstad och projektdoktorand Therese Hellberg, Malmö högskola: I nationens tjänst? Beredskap och folkhem hos 1940-talets svenska kvinnliga prosaister. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-13 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-13 17:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten Högre seminarium true Wed, 13 Dec 2017 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512208 2017-12-13T14:15:00Z Sandra Kottum: Margaret Cavendish's Blazing World" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136523711 Sandra Kottum: Margaret Cavendish's Blazing World". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-14 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-14 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Idéhistoria Sprid inom fakulteten true Thu, 14 Dec 2017 09:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136523711 2017-12-14T09:15:00Z "Reglering och strategier - Internationella karteller under 1900-talet" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136519324 Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Susanna Fellman, Malin Dahlström, Patrik Ekheimer & Birgit Karlsson presenterar projektet "Reglering och strategier - Internationella karteller under 1900-talet". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-14 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-14 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Idéhistoria Sprid inom fakulteten true Thu, 14 Dec 2017 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136519324 2017-12-14T14:15:00Z Sofia García Nespereira: "'¿Es que crees que estoy loco?' La narración de la conciencia en tres novelas de Ramón Hernández" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136555450 Disputation. Spanska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-15 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-15 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Disputation Ingen annan plats! true Fri, 15 Dec 2017 09:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136555450 2017-12-15T09:15:00Z Om projektet Kommunala textvärldar http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502229 Språkbruksseminarium: Karin Helgesson presenterar planer för projektet Kommunala textvärldar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-15 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-15 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Medarbetarportal Sprid inom fakulteten Humaniora true Fri, 15 Dec 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502229 2017-12-15T12:15:00Z Sascha Prostka: "Risse als Weltspur: Die ästhetische Verarbeitung vob Globalisierung im Werk von Botho Strauß" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136562496 Disputation. Tyska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-19 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-19 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Disputation Humaniora true Tue, 19 Dec 2017 09:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136562496 2017-12-19T09:15:00Z Högre seminariet: Om Gadamers Platonaktiveringar http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512216 Om Gadamers Platonaktiveringar. Pågående forskning av Christine Quarfood, professor i idé- och lärdomshistoria, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-20 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-20 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Idéhistoria Högre seminarium true Wed, 20 Dec 2017 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512216 2017-12-20T14:15:00Z Britas Benjamin Eriksson: "Släktforskarna" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136523781 Britas Benjamin Eriksson: "Släktforskarna". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-16 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-16 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Doktorandseminarium Idéhistoria true Tue, 16 Jan 2018 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136523781 2018-01-16T12:15:00Z AKS-seminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566125 Ulf Hansson presenterar sitt forskningsprojekt Antiquarianism and Proto-Archaeology in Early Eighteenth-Century Rome: Francesco Bianchini and the Excavations of the Palace of the Caesars and the Columbaria of the Freedmen of Augustus and Livia <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-22 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Mon, 22 Jan 2018 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566125 2018-01-22T14:15:00Z Historiska seminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136544115 Slutseminarium Frida Wikström. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-30 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-30 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Humaniora true Tue, 30 Jan 2018 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136544115 2018-01-30T12:15:00Z Historisk temavecka http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136576934 Save the date! Vecka 8 2018 arrangerar institutionen för historiska studier en temavecka med föreläsningar och seminarium som tar avstamp i institutionens ämnen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-21 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-23 18:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Temadag Humaniora true Wed, 21 Feb 2018 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136576934 2018-02-21T07:00:00Z Mor Karin: om den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136507634 På internationella kvinnodagen kommer FD Maria Dahlin och talar över ämnet "Mor Karin: en representativ anekdot om den svenska kvinnliga rösträttsrörelsens motstånd och engagemang". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-08 18:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-08 20:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Föreläsning Medarbetarportal true Thu, 08 Mar 2018 17:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136507634 2018-03-08T17:15:00Z Spanska forskarseminariet: Eduardo Jiménez Tornatore, slutseminarium http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509967 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-15 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-15 15:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Doktorandseminarium Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Thu, 15 Mar 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509967 2018-03-15T12:00:00Z Grammatikfestivalen 2018 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136575339 Grammatikfestivalen fyller tio år 2018! Boka fredagen den 23 mars för en festlig variant på vår traditionella heldag med spännande föreläsningar om språk och grammatik. Grammatikfestivalen är Göteborgs bidrag till den nationella Grammatikdagen. Välkommen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-23 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-23 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Språk Samverkan Litteraturvetenskap Forskning Temadag Lingvistik true Fri, 23 Mar 2018 09:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136575339 2018-03-23T09:00:00Z