Kalendarium - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500 The top 25 events Svenska och svenska som andraspråk - arenor för normer kring svenskhet och språk i skolans vardag http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70129164732 Seminariet i svenska som andraspråk: Frida Siekinnen: Svenska som andraspråk - arenor för normer kring svenskhet och språk i skolans vardag. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-29 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-29 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Seminarieserie Seminarium true Mon, 29 May 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70129164732 2017-05-29T11:15:00Z Fyra sceniska projekt: Isbjörnarna, Aj som fan, Julia & Gloria och Vad väntar vi på? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136473921 Studenter från teaterstudier, fortsättningskursen, presenterar fyra sceniska projekt. Välkommen! Det blir en kort paus i mitten. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-29 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-29 20:15</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Föreställning Teater true Mon, 29 May 2017 16:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136473921 2017-05-29T16:00:00Z Muntlig språkfärdighet i främmande språk (TAL-projektet) http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136434159 Seminarium inom forskningsområdet Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-30 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-30 12:00</endDateTime></metadata>]]> Pedagogik och didaktik Ingen annan plats! Forskning Språk Lärande Seminarium Humaniora true Tue, 30 May 2017 08:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136434159 2017-05-30T08:15:00Z Release-festlighet för "Esaias Tegnérs kyrkliga tal" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136462997 Den första volymen av "Esaias Tegnérs kyrkliga tal" är färdig! Det ska firas! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-30 15:30</startDateTime><endDateTime>2017-05-30 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Aktivitet true Tue, 30 May 2017 13:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136462997 2017-05-30T13:30:00Z Fyra sceniska projekt: Isbjörnarna, Aj som fan, Julia & Gloria och Vad väntar vi på? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136473926 Studenter från teaterstudier, fortsättningskursen, presenterar fyra sceniska projekt. Välkommen! Det blir en kort paus i mitten. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-30 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-30 20:15</endDateTime></metadata>]]> Föreställning Teater Sprid inom fakulteten true Tue, 30 May 2017 16:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136473926 2017-05-30T16:00:00Z Gränslandet - En kulturfestival om kroppens möte med platser, identiteter och tabun http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136478285 Göteborgs universitets avgångsstudenter från Kulturprogrammet presenterar: GRÄNSLANDET - en kulturfestival om kroppens möten med platser, identiteter och tabun. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-31 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-31 22:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Öppet hus Humaniora true Wed, 31 May 2017 10:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136478285 2017-05-31T10:00:00Z The Role of Stories in Social Change: The Case of Intersex http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136473858 Öppen föreläsning med Dr. Ellen K. Feder. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-31 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-31 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Föreläsning Humaniora Genusvetenskap true Wed, 31 May 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136473858 2017-05-31T13:00:00Z Toward an Islamic History of the Crusades http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136440288 Den 31 maj gästas Medeltidskommittén av professor Paul Cobb från University of Pennsylvania. Föredraget har titeln "Toward an Islamic History of the Crusades", och hålls på engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-31 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-31 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Föreläsning Humaniora true Wed, 31 May 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136440288 2017-05-31T13:00:00Z Didaktiskt seminarium: tema hållbar utbildning http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125568576 Hur främjas hållbar utveckling i våra utbildningar? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-31 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-31 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Högre seminarium Humaniora true Wed, 31 May 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125568576 2017-05-31T13:15:00Z Begreppsseminarium - Tolkning http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125654967 Högre seminarium om begreppet "tolkning". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-31 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-31 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Tvärvetenskap Kulturstudier Högre seminarium true Wed, 31 May 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125654967 2017-05-31T13:15:00Z Genushistoriska seminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70128974489 Sofia Ling, docent i historia, Uppsala, diskuterar sin bok Konsten att försörja sig. Kvinnors arbete i Stockholm 1650-1750 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-31 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-31 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Sprid inom fakulteten true Wed, 31 May 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70128974489 2017-05-31T13:15:00Z Franska forskarseminariet: Jonas Granfeldt http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136434175 Forskarseminarium i franska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-31 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-31 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Forskning Seminarium Föreläsning true Wed, 31 May 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136434175 2017-05-31T13:15:00Z Fyra sceniska projekt: Isbjörnarna, Aj som fan, Julia & Gloria och Vad väntar vi på? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136473982 Studenter från teaterstudier, fortsättningskursen, presenterar fyra sceniska projekt. Välkommen! Det blir en kort paus i mitten. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-31 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-31 20:15</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Teater Föreställning true Wed, 31 May 2017 16:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136473982 2017-05-31T16:00:00Z Blivande gymnasielärare presenterar populärvetenskapligt http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136463805 Studenterna på gymnasielärarprogrammet i engelska, spanska och tyska vid Göteborgs universitet presenterar sina självständiga arbeten vid en populärvetenskaplig konferens och alla som är intresserade av våra framtida gymnasielärares perspektiv på pedagogik är hjärtligt välkomna att komma och lyssna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-01 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-01 17:00</endDateTime></metadata>]]> Lärande Konferens Humaniora Språk Populärvetenskap Ingen annan plats! true Thu, 01 Jun 2017 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136463805 2017-06-01T07:00:00Z Hur kommunicerar vi hållbarhet i tider av faktaresistens? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136456977 GMV:s forskarnätverk och andra forskare, lärare och doktorander på Chalmers och Göteborgs universitet som är intresserade av hållbar utveckling hälsas välkomna till en nätverksträff den 1 juni 2017. Träffa Hållbarhetssveriges mäktigaste person 2016, diskutera forskningskommunikation och faktaresistens och knyt nya kontakter med forskarkollegor! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-01 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-01 19:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Hållbar utveckling Seminarium true Thu, 01 Jun 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136456977 2017-06-01T13:00:00Z Rasmus Blanck: "Contributions to the metamathematics of aritmethic: Fixed points, independence and flexibility" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136470612 Disputation. Ämne: Logik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-02 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-02 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Humaniora Ingen annan plats! true Fri, 02 Jun 2017 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136470612 2017-06-02T07:00:00Z Jakob Winther Forsbäck: "Med dubbla syften. Forum för kvinnliga forskare, aktivism och statsfeminism 1975-1995" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136450269 Disputation. Historia. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-02 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-02 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Ingen annan plats! Humaniora true Fri, 02 Jun 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136450269 2017-06-02T11:00:00Z Jonas Lindh: "Forensic comparison of voices, speech and speakers - Tools and Methods in Forensic Phonetics" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136478278 Disputation. Allmän språkvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-07 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-07 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Disputation Humaniora true Wed, 07 Jun 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136478278 2017-06-07T08:00:00Z Ruth Raharimanantsoa: ventilering av masteruppsats http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136467062 Ventilering av masteruppsats i ämnet afrikanska språk vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-08 13:30</startDateTime><endDateTime>2017-06-08 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Ingen annan plats! Forskning true Thu, 08 Jun 2017 11:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136467062 2017-06-08T11:30:00Z Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Jimmy Jönsson http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70126595249 Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Jimmy Jönsson, avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet, presenterar texten "Populärvetenskap, opinionsbildning och introduktionen av biologi inom skogsbruket under tidigt 1900-tal". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-08 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-06-08 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Thu, 08 Jun 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70126595249 2017-06-08T13:15:00Z L2 Japanese Education with Technology http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136451837 Workshop arrangerad av OJAD-projektet vid universitetet i Tokyo och forskningsprofilen Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet. Språk: japanska och engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-08-18 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-08-18 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Workshop Lärande Forskning true Fri, 18 Aug 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136451837 2017-08-18T11:00:00Z Peter Carlsson: "Teologi som kritik: Graham Ward och den postsekulära hermeneutiken" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457184 Disputation. Religionsvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-15 14:15</startDateTime><endDateTime>2017-09-15 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Disputation true Fri, 15 Sep 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136457184 2017-09-15T12:15:00Z Studentdagen - Act Sustainable! http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136464431 Studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers hälsas välkomna till Act Sustainable! - en årlig inspirationsdag inom hållbarhet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-03 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-03 20:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Hållbar utveckling Centrala kalendern www.gu.se Temadag true Tue, 03 Oct 2017 10:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136464431 2017-10-03T10:00:00Z Sari Nauman: "Ordens kraft. Politiska eder i Sverige 1520-1718" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136477810 Disputation. Historia. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-06 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-06 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Disputation Humaniora true Fri, 06 Oct 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136477810 2017-10-06T11:00:00Z Forum Kulturarv 2017 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136464419 Välkommen till Kulturarvsakademins Forum Kulturarv 2017! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-11 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-11 16:30</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Tvärvetenskap Utställning true Wed, 11 Oct 2017 10:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136464419 2017-10-11T10:00:00Z Trettonde nordiska konferensen om systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125659471 Konferens i Göteborg den 12-13 oktober 2017. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-12 12:34</startDateTime><endDateTime>2017-10-13 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Konferens true Thu, 12 Oct 2017 10:34:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125659471 2017-10-12T10:34:00Z Professor Ursula Heise http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70133046373 Professor Ursula Heise, Department of English, Institute of the Environment & Sustainability vid UCLA, USA och författare till boken Imagining extinction (2016). <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-25 12:34</startDateTime><endDateTime>2017-10-27 23:59</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Sprid inom fakulteten Miljö true Wed, 25 Oct 2017 10:34:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70133046373 2017-10-25T10:34:00Z