Kalendarium - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1765672708&fromSiteNodeId=515494 The top 25 events L2 Japanese Education with Technology http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136451837 Workshop arrangerad av OJAD-projektet vid universitetet i Tokyo och forskningsprofilen Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet. Språk: japanska och engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-08-18 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-08-18 17:00</endDateTime></metadata>]]> Workshop Lärande Humaniora Ingen annan plats! Forskning true Fri, 18 Aug 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136451837 2017-08-18T11:00:00Z Spanska forskarseminariet: Victor Jorméus http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136489729 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-08-31 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-08-31 15:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Seminarium Ingen annan plats! Humaniora Forskning true Thu, 31 Aug 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136489729 2017-08-31T11:00:00Z Linnéa Gunnarsdotter: presentation av avhandlingskapitel http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136477151 Seminarium inom ämnet franska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-13 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-13 17:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Doktorandseminarium Ingen annan plats! Humaniora Språk true Wed, 13 Sep 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136477151 2017-09-13T13:00:00Z Gabriela Mercado: Presentation av forskningsprojekt http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136499163 Seminarium inom ämnet spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-14 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-14 15:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Forskning Humaniora Seminarium Ingen annan plats! true Thu, 14 Sep 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136499163 2017-09-14T11:00:00Z Språk och rumslighet. Om hårfrisörers språklek i tre länder http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136499170 Ann-Kathrin Mehrens, Greifswalds universitet, Tyskland, ger denna gästföreläsning inom forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-19 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-19 14:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Kulturstudier Föreläsning Populärvetenskap Forskning Seminarium Lingvistik true Tue, 19 Sep 2017 10:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136499170 2017-09-19T10:00:00Z Leticia Gomez: "Encuadres espaciales en la representación de las identitades étnico-culturales en la teta asustada, Zona Sur y Nosilatiaj. La Belleza." http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136499885 Disputation. Spanska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Disputation true Fri, 29 Sep 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136499885 2017-09-29T11:00:00Z Studentdagen - Act Sustainable! http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136464431 Studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers hälsas välkomna till Act Sustainable! - en årlig inspirationsdag inom hållbarhet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-03 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-03 20:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Hållbar utveckling Temadag true Tue, 03 Oct 2017 10:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136464431 2017-10-03T10:00:00Z Språkens magi http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136491676 Institutionen för språk och litteraturer, i samarbete med Folkuniversitetet, bjuder in till denna föreläsning som är öppen för alla intresserade. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-19 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-19 19:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Språk Samverkan Föreläsning true Thu, 19 Oct 2017 16:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136491676 2017-10-19T16:00:00Z