Kalendarium - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1765672708&fromSiteNodeId=515494 The top 25 events Workshop: Utveckling av mobilappar för medborgarforskning http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136454295 Den 25-27 april hålls en internationell workshop om nya mobilverktyg för medborgarforskning på Göteborgs universitet. Intresserade av medborgarforskning bjuds in att delta, det finns några platser kvar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-25 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-04-27 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Workshop Tvärvetenskap true Tue, 25 Apr 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136454295 2017-04-25T13:00:00Z Die undankbare Fremde - Den otacksamma främlingen http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136456032 Forskarseminariet i tyska vid institutionen för språk och litteraturer välkomnar författaren Irena Brezná och översättaren Anna Lindberg. Alla intresserade är välkomna på seminariet! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-03 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-03 12:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Föreläsning Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Forskning true Wed, 03 May 2017 08:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136456032 2017-05-03T08:15:00Z Case endings in spoken Standard Arabic http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136431082 Seminarium inom forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer och Grammatikseminariet vid institutionen för svenska språket. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-04 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarieserie Lingvistik Ingen annan plats! Humaniora Forskning Seminarium true Thu, 04 May 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136431082 2017-05-04T13:15:00Z Varför lärare i moderna språk behöver känna till L2-statusfaktorn http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70128128745 Seminarium inom forskningsområdet Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-09 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-09 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Språk Lärande Humaniora Ingen annan plats! Forskning true Tue, 09 May 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70128128745 2017-05-09T13:15:00Z "The Rich Agreement Hypothesis" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70129166054 Grammatikseminariet: Erik M. Petzell & David Håkansson: "The Rich Agreement Hypothesis". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-11 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-11 16:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Seminarieserie Humaniora true Thu, 11 May 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70129166054 2017-05-11T13:15:00Z Medical Translation (Spanish/English) http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70127699129 Gästföreläsning inom forskningsområdet Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-16 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-16 23:59</endDateTime></metadata>]]> Forskning Gästföreläsning Seminarium Forskarseminarium Humaniora Språk Ingen annan plats! true Tue, 16 May 2017 08:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70127699129 2017-05-16T08:15:00Z Spanska forskarseminariet: Victor Jorméus http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136431040 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-18 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-18 17:00</endDateTime></metadata>]]> Forskarseminarium Ingen annan plats! Doktorandseminarium Humaniora Forskning true Thu, 18 May 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136431040 2017-05-18T13:00:00Z Tag questions in contemporary British English conversation http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70131540715 Seminarium inom forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer och Grammatikseminariet vid institutionen för svenska språket. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-18 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-18 17:00</endDateTime></metadata>]]> Lingvistik Seminarium Seminarieserie Humaniora Forskning Ingen annan plats! true Thu, 18 May 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70131540715 2017-05-18T13:15:00Z Gentrification and the Appropriation of Space in Brooklyn, New York http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136431017 Seminariet arrangeras av nätverket Språk och rumslighet och ingår i forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-23 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-23 14:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Seminarium Forskning true Tue, 23 May 2017 10:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136431017 2017-05-23T10:00:00Z INSTÄLLT: Linnéa Gunnasdotter: presentation av avhandlingskapitel http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70128129818 Seminarium inom ämnet franska vid institutionen för språk och litteraturer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-24 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-24 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Doktorandseminarium Humaniora Forskning Språk true Wed, 24 May 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70128129818 2017-05-24T13:15:00Z Genrep av presentationer inför ISB "International Symposium of Bilingualism" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70128153777 Arrangeras av seminarieserien Skrift och samhälle inom forskningsområdet Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-29 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-29 15:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Ingen annan plats! Seminarium Humaniora Språk true Mon, 29 May 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70128153777 2017-05-29T11:15:00Z Muntlig språkfärdighet i främmande språk (TAL-projektet) http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136434159 Seminarium inom forskningsområdet Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-30 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-30 12:00</endDateTime></metadata>]]> Lärande Humaniora Seminarium Pedagogik och didaktik Språk Ingen annan plats! Forskarseminarium Forskning true Tue, 30 May 2017 08:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136434159 2017-05-30T08:15:00Z Malin Podlevskikh Carlström: ventilering av avhandlingskapitel http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70127721112 Doktorandseminarium i seminarieserien Översättning inom forskningsområdet Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-31 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-31 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Språk Doktorandseminarium Forskning Ingen annan plats! true Wed, 31 May 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70127721112 2017-05-31T13:15:00Z Ponsiano Kanijo: halvtidsseminarium http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70127999831 Seminarium inom forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer och Grammatikseminariet vid institutionen för svenska språket. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-01 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-06-01 17:00</endDateTime></metadata>]]> Forskarseminarium Humaniora Ingen annan plats! Seminarium Seminarieserie Doktorandseminarium Forskning Språk true Thu, 01 Jun 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70127999831 2017-06-01T13:15:00Z Workshop Tense Aspekt http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70128154963 Forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer bjuder in till denna workshop. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-02 12:34</startDateTime><endDateTime>2017-06-03 23:59</endDateTime></metadata>]]> Språk Ingen annan plats! Seminarium Humaniora Forskning true Fri, 02 Jun 2017 10:34:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70128154963 2017-06-02T10:34:00Z Spanska forskarseminariet: Fernando López Serrano http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136434227 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-08 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Forskarseminarium Doktorandseminarium Språk Forskning Humaniora true Thu, 08 Jun 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136434227 2017-06-08T11:00:00Z L2 Japanese Education with Technology http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136451837 Workshop arrangerad av OJAD-projektet vid universitetet i Tokyo och forskningsprofilen Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet. Språk: japanska och engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-08-18 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-08-18 17:00</endDateTime></metadata>]]> Lärande Forskning Ingen annan plats! Workshop Humaniora true Fri, 18 Aug 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136451837 2017-08-18T11:00:00Z