Kalendarium - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1765672708&fromSiteNodeId=515494 The top 25 events Texter som pekar ut: Om lokal och global indexikalitet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512600 Anders Björkvall-Gustav Westberg-Sara van Meerbergen, Örebro och Stockholms universitet håller i detta gästseminarium inom seminarieserien Språk och rumslighet som ingår i forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-22 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-22 14:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Seminarium Humaniora Ingen annan plats! true Wed, 22 Nov 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512600 2017-11-22T11:00:00Z Slaviska forskarseminariet: Thomas Rosén, "Russian in the 1740s" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528356 Seminarium inom ämnet slaviska medeltidsstudier vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-22 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Humaniora Forskning Seminarium Ingen annan plats! true Wed, 22 Nov 2017 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528356 2017-11-22T14:15:00Z Om presenteringskonstruktioner i svenska http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136577362 Elisabet Engdahl håller ett seminarium baserat på en undersökning av presenteringskonstruktioner i isländska och svenska. Under vilka omständigheter kan man i svenska använda agentiva verb? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-23 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-23 14:15</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Ingen annan plats! true Thu, 23 Nov 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136577362 2017-11-23T12:15:00Z Czeslaw Milosz in translation http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136567943 Gästföreläsning inom forskningsområdet Språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-28 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-28 17:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Litteraturvetenskap Seminarium Humaniora Föreläsning Ingen annan plats! true Tue, 28 Nov 2017 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136567943 2017-11-28T14:00:00Z Vägra skriva. Melville's "Bartleby, the scrivener" och litteraturen som kulturteknik http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524144 Thomas Götselius, Stockholms universitet, gästföreläser inom seminarieserien Skrift och samhälle som ingår i forskningsområdet Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-30 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-30 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Kulturstudier Forskning Litteraturvetenskap Ingen annan plats! Föreläsning true Thu, 30 Nov 2017 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524144 2017-11-30T14:15:00Z AKS-seminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566093 FOKUSROM: Time and calendar in ancient Rome <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-04 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Mon, 04 Dec 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566093 2017-12-04T08:00:00Z Praktiknära forskning, stärkt vetenskaplig grund inom skolväsendet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136564409 Workshop om försöksverksamhet kring praktiknära forskning, för en stärkt vetenskaplig grund inom skolväsendet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-04 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-04 15:00</endDateTime></metadata>]]> Workshop Medarbetarportal Utbildning true Mon, 04 Dec 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136564409 2017-12-04T12:00:00Z Arbetsseminarium om dotGAL and dotEUS http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571791 Seminarium inom forskningsområdet Språk i samhällskontext, seminarieserien Språk och rumslighet, vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-05 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-05 14:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Forskning Lingvistik Seminarium Ingen annan plats! true Tue, 05 Dec 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136571791 2017-12-05T11:00:00Z Skriftförmedling i det tidiga Italien http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524186 Karin Westin Tikkanen, Uppsala universitet, gästföreläser inom forskningsområdet Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-05 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-05 17:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Ingen annan plats! Seminarium Föreläsning Kulturstudier Humaniora true Tue, 05 Dec 2017 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524186 2017-12-05T14:15:00Z Forskningsområdet Språk och förmedling: årsavslutning http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524194 Forskningsområdet Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer bjuder alla intresserade till årsavslutning där vi rundar av året med tilltugg och drycker och diskuterar idéer för 2018. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-05 17:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-05 18:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Humaniora Forskning true Tue, 05 Dec 2017 16:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524194 2017-12-05T16:00:00Z Spanska forskarseminariet: Victor Jorméus http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509974 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-07 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-07 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Ingen annan plats! Licentiatseminarium Forskning true Thu, 07 Dec 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509974 2017-12-07T12:00:00Z Luciaworkshop: Brainstorming om Språk och lärande http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136564933 Intern workshop för medarbetare vid institutionen för språk och litteraturer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-12 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-12 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Lärande Forskning Ingen annan plats! Språk Workshop true Tue, 12 Dec 2017 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136564933 2017-12-12T14:00:00Z Hur skriver jag en bra forskningsansökan till Riksbankens Jubileumsfond? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136575438 Detta seminarium är ett unikt tillfälle att skapa en uppfattning om vad som krävs för att en RJ-ansökan skall bli beviljad. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-15 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-15 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Medarbetarportal Forskning true Fri, 15 Dec 2017 09:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136575438 2017-12-15T09:00:00Z Sofia García Nespereira: "'¿Es que crees que estoy loco?' La narración de la conciencia en tres novelas de Ramón Hernández" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136555450 Disputation. Spanska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-15 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-15 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Disputation Ingen annan plats! true Fri, 15 Dec 2017 09:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136555450 2017-12-15T09:15:00Z Sascha Prostka: "Risse als Weltspur: Die ästhetische Verarbeitung vob Globalisierung im Werk von Botho Strauß" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136562496 Disputation. Tyska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-19 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-19 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Disputation Humaniora true Tue, 19 Dec 2017 09:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136562496 2017-12-19T09:15:00Z Internt SPL: Workshop om projektansökningar http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136562097 Workshop för anställda vid institutionen för språk och litteraturer om ansökningar till externa bidragsgivare. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-10 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-10 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Workshop Ingen annan plats! true Wed, 10 Jan 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136562097 2018-01-10T12:00:00Z Spanska forskarseminariet: Eduardo Jiménez Tornatore, slutseminarium http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509967 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-15 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-15 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Doktorandseminarium Forskning Seminarium Humaniora true Thu, 15 Mar 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509967 2018-03-15T12:00:00Z Grammatikfestivalen 2018 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136575339 Grammatikfestivalen fyller tio år 2018! Boka fredagen den 23 mars för en festlig variant på vår traditionella heldag med spännande föreläsningar om språk och grammatik. Grammatikfestivalen är Göteborgs bidrag till den nationella Grammatikdagen. Välkommen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-23 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-23 17:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Språk Lingvistik Temadag Litteraturvetenskap Humaniora Samverkan Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 23 Mar 2018 09:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136575339 2018-03-23T09:00:00Z