Kalendarium - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1765672708&fromSiteNodeId=515494 The top 25 events "Bilingual typography" och "The writing of pilgrims' names" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70128153777 Arrangeras av seminarieserien Skrift och samhälle inom forskningsområdet Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-29 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-29 15:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Forskning Seminarium Ingen annan plats! Humaniora true Mon, 29 May 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70128153777 2017-05-29T11:15:00Z Martin Hansen: work in progress http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136463711 Seminarium inom ämnet tyska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-29 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-29 17:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Lingvistik Seminarium Humaniora Forskning Ingen annan plats! true Mon, 29 May 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136463711 2017-05-29T13:15:00Z Muntlig språkfärdighet i främmande språk (TAL-projektet) http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136434159 Seminarium inom forskningsområdet Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-30 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-30 12:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Språk Seminarium Lärande Humaniora Pedagogik och didaktik Forskning true Tue, 30 May 2017 08:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136434159 2017-05-30T08:15:00Z Malin Podlevskikh Carlström: ventilering av avhandlingskapitel http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70127721112 Doktorandseminarium i seminarieserien Översättning inom forskningsområdet Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-31 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-31 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Forskning Doktorandseminarium Språk true Wed, 31 May 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70127721112 2017-05-31T13:15:00Z Franska forskarseminariet: Jonas Granfeldt http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136434175 Forskarseminarium i franska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-31 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-05-31 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Föreläsning Forskning Humaniora Ingen annan plats! true Wed, 31 May 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136434175 2017-05-31T13:15:00Z Blivande gymnasielärare presenterar populärvetenskapligt http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136463805 Studenterna på gymnasielärarprogrammet i engelska, spanska och tyska vid Göteborgs universitet presenterar sina självständiga arbeten vid en populärvetenskaplig konferens och alla som är intresserade av våra framtida gymnasielärares perspektiv på pedagogik är hjärtligt välkomna att komma och lyssna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-01 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-01 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Konferens Populärvetenskap Humaniora Språk Lärande true Thu, 01 Jun 2017 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136463805 2017-06-01T07:00:00Z Ponsiano Kanijo: halvtidsseminarium http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70127999831 Seminarium inom forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer och Grammatikseminariet vid institutionen för svenska språket. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-01 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-06-01 17:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Seminarium Forskarseminarium Språk Doktorandseminarium Seminarieserie Humaniora Ingen annan plats! true Thu, 01 Jun 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70127999831 2017-06-01T13:15:00Z Workshop Tense Aspekt http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70128154963 Forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer bjuder in till denna workshop. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-02 12:34</startDateTime><endDateTime>2017-06-03 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Språk Seminarium Forskning true Fri, 02 Jun 2017 10:34:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70128154963 2017-06-02T10:34:00Z Spanska forskarseminariet: Fernando López Serrano http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136434227 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-08 15:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Forskning Humaniora Doktorandseminarium Forskarseminarium Ingen annan plats! true Thu, 08 Jun 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136434227 2017-06-08T11:00:00Z Ruth Raharimanantsoa: ventilering av masteruppsats http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136467062 Ventilering av masteruppsats i ämnet afrikanska språk vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-08 13:30</startDateTime><endDateTime>2017-06-08 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Humaniora Forskning true Thu, 08 Jun 2017 11:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136467062 2017-06-08T11:30:00Z L2 Japanese Education with Technology http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136451837 Workshop arrangerad av OJAD-projektet vid universitetet i Tokyo och forskningsprofilen Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet. Språk: japanska och engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-08-18 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-08-18 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Lärande Humaniora Workshop Forskning true Fri, 18 Aug 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136451837 2017-08-18T11:00:00Z Linnéa Gunnasdotter: presentation av avhandlingskapitel http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136477151 Seminarium inom ämnet franska vid institutionen för språk och litteraturer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-13 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-13 17:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Forskning Ingen annan plats! Doktorandseminarium Humaniora true Wed, 13 Sep 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136477151 2017-09-13T13:00:00Z Studentdagen - Act Sustainable! http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136464431 Studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers hälsas välkomna till Act Sustainable! - en årlig inspirationsdag inom hållbarhet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-03 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-03 20:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Hållbar utveckling Temadag true Tue, 03 Oct 2017 10:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136464431 2017-10-03T10:00:00Z