Kalendarium - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1765674688&fromSiteNodeId=515590 The top 25 events Fotografi: Experiment och social förändring http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136554695 Välkomna till det internationella forskningssymposiet Photography at the Threshold: Experiments and Social Change. Symposiet är öppet för alla, och hålls på engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-21 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-21 18:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Konst true Tue, 21 Nov 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136554695 2017-11-21T08:00:00Z Historiska seminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136543754 Avigail Rotbain, "Könets krona. Representationer av den svenska drottningrollen 1680-1880". Opponent: Daniel Zackrisson, ordförande Göran Malmstedt. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-21 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-21 12:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Tue, 21 Nov 2017 09:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136543754 2017-11-21T09:15:00Z AKS-seminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566049 Gästföreläsning, Ian Wood, professor of Early Medieval History, University of Leeds: "The Fall of Rom and the Rise of Christendom". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-21 14:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-21 16:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Tue, 21 Nov 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566049 2017-11-21T13:15:00Z AKS-seminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566064 Gästföreläsning, Ian Wood, professor of Early Medieval History, University of Leeds: "The Fall of Rom and the Rise of Christendom". (inom forskarskolan) <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-22 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-22 12:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Humaniora true Wed, 22 Nov 2017 09:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566064 2017-11-22T09:15:00Z Walking into the Past of Others http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136582303 Seminarium med Gabi Dolff-Bonekämper <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-22 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Tvärvetenskap Medarbetarportal true Wed, 22 Nov 2017 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136582303 2017-11-22T14:00:00Z Forskarseminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136544181 Forskarseminariet är ett ämnesgemensamt seminarium för arkeologi, antikens kultur och samhällsliv samt historia. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-27 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-27 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Humaniora true Mon, 27 Nov 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136544181 2017-11-27T12:15:00Z AKS-seminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566076 OBS INSTÄLLT! Robin Rönnlund slutseminarium: A city on a hill cannot be hidden: function and symbolism of ancient Greek akropoleis. Opponenter: Søren Handberg och Karin Blomqvist <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-28 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-28 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Seminarium true Tue, 28 Nov 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566076 2017-11-28T12:15:00Z Arkeologiska forskarseminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530521 OBS INSTÄLLT! Doktorand Emma Nordström, slutseminarium Iron Age Keys and Locks in Eastern Sweden: A Study of Meaning and Social Identities through Context <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-29 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-29 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Seminarium true Wed, 29 Nov 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530521 2017-11-29T12:15:00Z AKS-seminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566093 FOKUSROM: Time and calendar in ancient Rome <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-04 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Ingen annan plats! true Mon, 04 Dec 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566093 2017-12-04T08:00:00Z Historiska seminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136544099 Magnus Jernkrok, "Den revolutionära erfarenheten". Opponent: Johanna Thorelli, ordförande Göran Malmstedt. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-05 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-05 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Tue, 05 Dec 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136544099 2017-12-05T12:15:00Z Archaeology as Social Justice: Public Archaeology and Community Outreach at a Coal Mining Company Town in Northeastern Pennsylvania, 1854-1950 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136580547 Institutionens gästdoktorand Camille Westmont (University of Maryland) presenterar sin avhandling <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-06 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-06 16:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Doktorandseminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 06 Dec 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136580547 2017-12-06T12:15:00Z AKS-seminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566101 Cecilia Sandström avhandlingsseminarium & Tamar Hodos, Bristol, seminarium: Globalising the Mediterranean Iron Age <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-07 14:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-07 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Ingen annan plats! true Thu, 07 Dec 2017 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566101 2017-12-07T13:15:00Z Arkeologiska forskarseminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530529 Professor Carole Crumley (Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet) Anarchaeology: Examining the History of Stateless Living <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-13 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-13 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Wed, 13 Dec 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530529 2017-12-13T12:15:00Z Arkeologiska forskarseminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530542 Doktorand Malou Blank Bäcklund, textseminarium New Data from Late Neolithic Falbygden <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-10 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-10 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Seminarium true Wed, 10 Jan 2018 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530542 2018-01-10T12:15:00Z AKS-seminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566057 De nyantagna doktoranderna i grekiska och latin vid GU presenterar sina avhandlingsprojekt. Jacob Jonsson, Procopius of Caesarea: secular historiography in early Byzantium & Magnus Krook, Aphorismi botanici - Carl Adolph Agardhs naturforskning under påverkan från den tyska romantiken <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-15 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-15 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Seminarium true Mon, 15 Jan 2018 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566057 2018-01-15T14:15:00Z Historiska seminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136544107 Anna Locke ventilerar inledningskapitel till avhandlingen "Landsbygd i förändring - lantbruksnämnden, jordbrukarna och staten 1945-1979". Opponent Ann-Sofie Andersson, ordförande Lars Nyström. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-16 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-16 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Ingen annan plats! true Tue, 16 Jan 2018 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136544107 2018-01-16T12:15:00Z AKS-seminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566125 Ulf Hansson presenterar sitt forskningsprojekt Antiquarianism and Proto-Archaeology in Early Eighteenth-Century Rome: Francesco Bianchini and the Excavations of the Palace of the Caesars and the Columbaria of the Freedmen of Augustus and Livia <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-22 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Seminarium true Mon, 22 Jan 2018 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566125 2018-01-22T14:15:00Z Forskarseminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136544192 Forskarseminariet är ett ämnesgemensamt seminarium för arkeologi, antikens kultur och samhällsliv samt historia. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-29 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-29 16:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Ingen annan plats! true Mon, 29 Jan 2018 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136544192 2018-01-29T12:15:00Z Historiska seminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136544115 Slutseminarium Frida Wikström. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-30 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-30 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Tue, 30 Jan 2018 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136544115 2018-01-30T12:15:00Z Historisk temavecka http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136576934 Save the date! Vecka 8 2018 arrangerar institutionen för historiska studier en temavecka med föreläsningar och seminarium som tar avstamp i institutionens ämnen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-21 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-23 18:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Temadag true Wed, 21 Feb 2018 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136576934 2018-02-21T07:00:00Z