Kalendarium - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1765674688&fromSiteNodeId=515590 The top 25 events Arkeologiska forskarseminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530468 Professor Håkan Karlsson (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet) Oktoberkrisen bortom den dominerade berättelsen: Arkeologiskt och antropologiskt arbete vid de före detta sovjetiska missilbaserna på Kuba <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-20 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-09-20 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Wed, 20 Sep 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530468 2017-09-20T11:15:00Z BOKMÄSSAN: Arkivens röster http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514091 Vad händer med historien när grupper som tidigare marginaliserats bereds plats? Kom och ta del av Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 10:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 11:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Fri, 29 Sep 2017 08:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514091 2017-09-29T08:30:00Z BOKMÄSSAN: 4 000 år på Siriusgatan http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514111 Hur kan vi skapa mötesplatser i offentliga rum med hjälp av historia? Detta undersöks via en fornlämning i Bergsjön. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 12:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Seminarium true Fri, 29 Sep 2017 10:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514111 2017-09-29T10:00:00Z BOKMÄSSAN: Kvinnopar i kvinnorörelsen http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514116 Det fanns många kärlekspar i kvinnorörelsen ¿ precis som Kinna och Tomasine i Fröken Frimans krig. Först nu synliggörs de. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 16:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 16:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 29 Sep 2017 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514116 2017-09-29T14:00:00Z BOKMÄSSAN: 100 år av frihet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514098 År 1917 blev Finland självständigt. Hur har historien präglat den unga framgångsrika staten? Språken? Relationen till grannarna? Medverkande: Hans Landqvist, institutionen för svenska språket, Thomas Lindkvist och Maria Sjöberg, institutionen för historiska studier. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-30 11:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-30 12:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Sat, 30 Sep 2017 09:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514098 2017-09-30T09:30:00Z Kan historien utmana modern transfobi? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136513573 Udda, komisk, avvikande. Nutida tolkningar av antika bilder på guden Hermafrodits präglas av modern transfobi. Men bilderna kan också användas för att utmana fördomar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-30 13:45</startDateTime><endDateTime>2017-09-30 14:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Seminarium true Sat, 30 Sep 2017 11:45:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136513573 2017-09-30T11:45:00Z BOKMÄSSAN: Arkivens röster http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514103 Vad händer med historien när grupper som tidigare marginaliserats bereds plats? Kom och ta del av Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-30 15:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-30 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Humaniora true Sat, 30 Sep 2017 13:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514103 2017-09-30T13:30:00Z Workshop: A tale of two cities - Migrating stories and translated places http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136531386 Arrangerat av institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! Anmäl dig här nedan. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-02 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-02 16:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Kulturstudier Språk Forskning Workshop Humaniora true Mon, 02 Oct 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136531386 2017-10-02T08:00:00Z Arkeologiska forskarseminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530473 Professor Alf Hornborg (Humanekologiska avdelningen, Lunds universitet) Artifacts have Consequences, not Agency <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-04 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-04 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Humaniora true Wed, 04 Oct 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530473 2017-10-04T11:15:00Z Sari Nauman: "Ordens kraft. Politiska eder i Sverige 1520-1718" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136477810 Disputation. Historia. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-06 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-06 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Disputation true Fri, 06 Oct 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136477810 2017-10-06T11:00:00Z Forum Kulturarv 2017 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136464419 Välkommen till Kulturarvsakademins Forum Kulturarv 2017! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-11 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-11 16:30</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Tvärvetenskap Utställning true Wed, 11 Oct 2017 10:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136464419 2017-10-11T10:00:00Z Arkeologiska forskarseminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530485 Doktorand Andrine Nilsen, textseminarium Considering the Omni-presence of Wood <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-18 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-18 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Wed, 18 Oct 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530485 2017-10-18T11:15:00Z Arkeologiska forskarseminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530457 Doktorand Kristina Bengtsson, textseminarium Metallfynden i Kunghälla Yttre <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-25 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-25 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Wed, 25 Oct 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530457 2017-10-25T11:15:00Z Arkeologiska forskarseminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530505 Doktorand Anneli Nitenberg, slutseminarium Härskare i liv och död. Sociala exklusiviteter och maktstrategier i Vänerbygd under yngre järnålder <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-01 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-01 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Seminarium true Wed, 01 Nov 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530505 2017-11-01T12:15:00Z CAA-SE:s fjärde nationella konferens http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527455 Välkommen till CAA-SE:s fjärde konferens som hålls i Göteborg 8-10 november 2017. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-10 12:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Konferens Humaniora true Wed, 08 Nov 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527455 2017-11-08T12:00:00Z Arkeologiska forskarseminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530513 Dr Benjamin Raffield (Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet) Viking-Age Slavery in Comparative Perspective <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-15 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-15 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Wed, 15 Nov 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530513 2017-11-15T12:15:00Z Arkeologiska forskarseminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530521 Doktorand Emma Nordström, slutseminarium Iron Age Keys and Locks in Eastern Sweden: A Study of Meaning and Social Identities through Context <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-29 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-29 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Seminarium true Wed, 29 Nov 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530521 2017-11-29T12:15:00Z Arkeologiska forskarseminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530529 Professor Carole Crumley (Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet) Anarchaeology: Examining the History of Stateless Living <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-13 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-13 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Seminarium true Wed, 13 Dec 2017 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530529 2017-12-13T12:15:00Z Arkeologiska forskarseminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530542 Doktorand Malou Blank Bäcklund, textseminarium New Data from Late Neolithic Falbygden <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-10 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-10 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 10 Jan 2018 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530542 2018-01-10T12:15:00Z