Kalendarium - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1765674688&fromSiteNodeId=515590 The top 25 events Terese Zachrisson: "Mellan fromhet och vidskepelse. Materialitet och religiositet i det efterreformatioriska Sverige" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136499828 Disputation. Historia. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-08 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-09-08 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Disputation true Fri, 08 Sep 2017 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136499828 2017-09-08T11:15:00Z Sari Nauman: "Ordens kraft. Politiska eder i Sverige 1520-1718" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136477810 Disputation. Historia. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-06 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-06 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Disputation true Fri, 06 Oct 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136477810 2017-10-06T11:00:00Z