Kalendarium - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1766552188&fromSiteNodeId=528540 The top 25 events Att vara närstående till någon med beroende (Göteborg) http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125879169 Vad innebär det att vara förälder till en ungdom som använder alkohol eller droger? Och vad innebär det att vara barn till föräldrar som missbrukar, vilka psykologiska följder kan det ge? Hur påverkas jag som närstående av en person som missbrukar - vad händer med mitt beteende och med mina tankar och känslor? Vad finns det för olika behandlingsalternativ idag? Dessa och andra angelägna frågor kommer forskargruppen i beroendepsykologi (APEC) att diskutera under en kunskapsgivande eftermiddag. Utöver att du får ta del av olika föredrag så bjuder APEC också på Göteborgsintervjuerna, en musik och lyrikföreställning om utsatta barn och ungdomar av musikern, dramatikern och doktorand Johan Hagborg. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-06 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-04-06 16:30</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Populärvetenskap Konferens Psykologi Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 06 Apr 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125879169 2017-04-06T11:00:00Z Att vara närstående till någon med beroende (Skövde) http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125879315 Vad innebär det att vara förälder till en ungdom som använder alkohol eller droger? Och vad innebär det att vara barn till föräldrar som missbrukar, vilka psykologiska följder kan det ge? Hur påverkas jag som närstående av en person som missbrukar - vad händer med mitt beteende och med mina tankar och känslor? Vad finns det för olika behandlingsalternativ idag? Dessa och andra angelägna frågor kommer forskargruppen i beroendepsykologi (APEC) att diskutera under en kunskapsgivande eftermiddag. Utöver att du får ta del av olika föredrag så bjuder APEC också på Göteborgsintervjuerna, en musik och lyrikföreställning om utsatta barn och ungdomar av musikern, dramatikern och doktorand Johan Hagborg. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-20 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-04-20 16:30</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Populärvetenskap Psykologi Sprid inom fakulteten Konferens true Thu, 20 Apr 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125879315 2017-04-20T11:00:00Z