Kalendarium - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1766552188&fromSiteNodeId=528540&eventId=70125879315 The top 25 events Socialpsykologiska faktorer bakom politiskt beteende: Från protester till radikalisering http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136424593 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-03-30 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-03-30 15:45</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Docentföreläsning Psykologi true Thu, 30 Mar 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136424593 2017-03-30T13:00:00Z Att vara närstående till någon med beroende (Göteborg) http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125879169 Vad innebär det att vara förälder till en ungdom som använder alkohol eller droger? Och vad innebär det att vara barn till föräldrar som missbrukar, vilka psykologiska följder kan det ge? Hur påverkas jag som närstående av en person som missbrukar - vad händer med mitt beteende och med mina tankar och känslor? Vad finns det för olika behandlingsalternativ idag? Dessa och andra angelägna frågor kommer forskargruppen i beroendepsykologi (APEC) att diskutera under en kunskapsgivande eftermiddag. Utöver att du får ta del av olika föredrag så bjuder APEC också på Göteborgsintervjuerna, en musik och lyrikföreställning om utsatta barn och ungdomar av musikern, dramatikern och doktorand Johan Hagborg. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-06 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-04-06 16:30</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Konferens Populärvetenskap Psykologi Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 06 Apr 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125879169 2017-04-06T11:00:00Z Arbetsgrupper och gruppmedlemmars välmående http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136424632 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-06 16:00</startDateTime><endDateTime>2017-04-06 16:45</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Docentföreläsning Psykologi true Thu, 06 Apr 2017 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136424632 2017-04-06T14:00:00Z Att vara närstående till någon med beroende (Skövde) http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125879315 Vad innebär det att vara förälder till en ungdom som använder alkohol eller droger? Och vad innebär det att vara barn till föräldrar som missbrukar, vilka psykologiska följder kan det ge? Hur påverkas jag som närstående av en person som missbrukar - vad händer med mitt beteende och med mina tankar och känslor? Vad finns det för olika behandlingsalternativ idag? Dessa och andra angelägna frågor kommer forskargruppen i beroendepsykologi (APEC) att diskutera under en kunskapsgivande eftermiddag. Utöver att du får ta del av olika föredrag så bjuder APEC också på Göteborgsintervjuerna, en musik och lyrikföreställning om utsatta barn och ungdomar av musikern, dramatikern och doktorand Johan Hagborg. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-20 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-04-20 16:30</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Populärvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Konferens Sprid inom fakulteten Psykologi true Thu, 20 Apr 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125879315 2017-04-20T11:00:00Z