Kalendarium - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1766552188&fromSiteNodeId=528540&eventId=70136424593 The top 25 events Arbetsmotivation - allt från självständighet till romans på arbetsplatsen http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136456765 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-05 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-05 15:45</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Psykologi Föreläsning true Fri, 05 May 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136456765 2017-05-05T13:00:00Z Disputation: Stina Järvholm http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136448526 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-19 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-19 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Disputation Medarbetarportal Samhällsvetenskap Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 19 May 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136448526 2017-05-19T08:00:00Z Disputation: Birgitta Spjut Jansson http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136451153 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-19 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-19 23:59</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Disputation Centrala kalendern www.gu.se Samhällsvetenskap Sprid inom fakulteten true Fri, 19 May 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136451153 2017-05-19T12:00:00Z Building bridges across contexts, cultures, and intervention models http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136452915 Välkomna till ett givande brobygge! Genom föreläsningar, seminarier och workshops uppmärksammar konferensen evidensbaserad kunskap om föräldrar, barn och familjer tillsammans med ett fokus på implementering i praktiken. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-12 08:30</startDateTime><endDateTime>2017-06-13 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Samverkan Konferens Socialt arbete Psykologi true Mon, 12 Jun 2017 06:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136452915 2017-06-12T06:30:00Z