Kalendarium - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1766552188&fromSiteNodeId=528540&eventId=70136424593 The top 25 events Seminarium-Funkar LVM? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136567682 LVM - är tvånget bra? Hur upplevs det av den som får LVM-vård? Är tvång bra - och hur kan man se på etiken omkring tvångsvård? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-20 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-20 16:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Samverkan true Mon, 20 Nov 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136567682 2017-11-20T08:00:00Z SAD forskarmöte 2017: tema stress och beroende http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136532475 Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning bjuder in till forskarmöte 23-24 november 2017 på Hotel Riverton, Stora Badhusgatan, Göteborg. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-23 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-24 12:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konferens Forskning true Thu, 23 Nov 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136532475 2017-11-23T08:00:00Z