Kalendarium - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1766552188&fromSiteNodeId=528540&eventId=70136424593 The top 25 events Building bridges across contexts, cultures, and intervention models http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136452915 Välkomna till ett givande brobygge! Genom föreläsningar, seminarier och workshops uppmärksammar konferensen evidensbaserad kunskap om föräldrar, barn och familjer tillsammans med ett fokus på implementering i praktiken. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-12 08:30</startDateTime><endDateTime>2017-06-13 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Konferens Socialt arbete Psykologi Samverkan true Mon, 12 Jun 2017 06:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136452915 2017-06-12T06:30:00Z Life Satisfaction in the Retirement Transition. A Resource-Based Dynamic Perspective on Retirement Adjustment http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136478255 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-16 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-16 23:59</endDateTime></metadata>]]> Psykologi Ingen annan plats! Licentiatseminarium true Fri, 16 Jun 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136478255 2017-06-16T08:00:00Z