Kalendarium - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1766552188&fromSiteNodeId=528540&eventId=70136424632 The top 25 events Socialpsykologiska faktorer bakom politiskt beteende: Från protester till radikalisering http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136424593 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-03-30 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-03-30 15:45</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Psykologi Docentföreläsning true Thu, 30 Mar 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136424593 2017-03-30T13:00:00Z Att vara närstående till någon med beroende (Göteborg) http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125879169 Vad innebär det att vara förälder till en ungdom som använder alkohol eller droger? Och vad innebär det att vara barn till föräldrar som missbrukar, vilka psykologiska följder kan det ge? Hur påverkas jag som närstående av en person som missbrukar - vad händer med mitt beteende och med mina tankar och känslor? Vad finns det för olika behandlingsalternativ idag? Dessa och andra angelägna frågor kommer forskargruppen i beroendepsykologi (APEC) att diskutera under en kunskapsgivande eftermiddag. Utöver att du får ta del av olika föredrag så bjuder APEC också på Göteborgsintervjuerna, en musik och lyrikföreställning om utsatta barn och ungdomar av musikern, dramatikern och doktorand Johan Hagborg. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-06 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-04-06 16:30</endDateTime></metadata>]]> Konferens Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Psykologi Populärvetenskap true Thu, 06 Apr 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125879169 2017-04-06T11:00:00Z Arbetsgrupper och gruppmedlemmars välmående http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136424632 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-06 16:00</startDateTime><endDateTime>2017-04-06 16:45</endDateTime></metadata>]]> Docentföreläsning Ingen annan plats! Psykologi true Thu, 06 Apr 2017 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136424632 2017-04-06T14:00:00Z Att vara närstående till någon med beroende (Skövde) http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125879315 Vad innebär det att vara förälder till en ungdom som använder alkohol eller droger? Och vad innebär det att vara barn till föräldrar som missbrukar, vilka psykologiska följder kan det ge? Hur påverkas jag som närstående av en person som missbrukar - vad händer med mitt beteende och med mina tankar och känslor? Vad finns det för olika behandlingsalternativ idag? Dessa och andra angelägna frågor kommer forskargruppen i beroendepsykologi (APEC) att diskutera under en kunskapsgivande eftermiddag. Utöver att du får ta del av olika föredrag så bjuder APEC också på Göteborgsintervjuerna, en musik och lyrikföreställning om utsatta barn och ungdomar av musikern, dramatikern och doktorand Johan Hagborg. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-04-20 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-04-20 16:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konferens Medarbetarportal Psykologi Populärvetenskap Sprid inom fakulteten true Thu, 20 Apr 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70125879315 2017-04-20T11:00:00Z