Kalendarium - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=2121&fromSiteNodeId=104804 The top 25 events Anna-Karin Halldin - Aspects of development and prevention of heart failure in women http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521438 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för allmänmedicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-20 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-20 12:00</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Forskning Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Medicin true Wed, 20 Sep 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521438 2017-09-20T08:00:00Z Collagen Scaffolds for Tissue Repair - The "Hole" Story http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136529545 Welcome to our next seminar within our seminar series on Biomaterials and Regenerative Medicine at the Department of Biomaterials. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-21 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-21 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Medicin Seminarium Forskning true Thu, 21 Sep 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136529545 2017-09-21T12:00:00Z Annika Nordanstig - Prevention and acute treatment strategies for stroke http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136522565 Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-21 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-21 16:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Medicin Halvtidsseminarium Medarbetarportal true Thu, 21 Sep 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136522565 2017-09-21T12:00:00Z Alexandros Rentzos - Endovascular treatment of ischemic stroke http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136492588 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för radiologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-22 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-22 11:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Disputation Medicin Ingen annan plats! true Fri, 22 Sep 2017 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136492588 2017-09-22T07:00:00Z Madiha Bhatti-Söfteland - Metopika synostos - kirurgiska resultat och pre/perinatala faktorer http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535053 Halvtidsseminarium vid avdelningen för kirurgi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-22 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-22 10:30</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Medicin Forskning Ingen annan plats! true Fri, 22 Sep 2017 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535053 2017-09-22T07:00:00Z Furqan Ali Shah - Osteocytes as indicators of bone quality - multiscale structure-composition characterisation of the bone-implant interface http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136492600 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för biomaterialvetenskap <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-22 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-22 15:30</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medicin Forskning Ingen annan plats! true Fri, 22 Sep 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136492600 2017-09-22T11:00:00Z Junko Johansson - Immunsystemets roll för behandlingseffekt vid isolerad hyperterm perfusion av malignt melanom http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136522002 Halvtidsseminarium vid avdelningen för kirurgi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-22 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-22 15:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Ingen annan plats! Halvtidsseminarium Medicin true Fri, 22 Sep 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136522002 2017-09-22T12:00:00Z Västsvenska nätverket - seminarium http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524700 Tema: Drivkrafter i sjukförsäkringssystemet Plats: Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36-38 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Tvärvetenskap true Thu, 28 Sep 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524700 2017-09-28T11:00:00Z Per-Erik Johansson - Improvements in total hip arthroplasty - did they work? Evaluation of different articulations and fixation concepts http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136492684 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 11:30</endDateTime></metadata>]]> Medicin Ingen annan plats! Forskning Disputation true Fri, 29 Sep 2017 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136492684 2017-09-29T07:00:00Z Erik Baubeta Fridh - Outcomes of interventions for chronic leg ischemia http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535040 Halvtidsseminarium vid avdelningen för radiologi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-04 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-04 16:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Forskning Halvtidsseminarium Medicin true Wed, 04 Oct 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535040 2017-10-04T13:00:00Z Snorri Einarsson - Weight reduction for obese women and the outcome of IVF http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535047 Halvtidsseminarium vid avdelningen för obstetrik och gynekologi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-04 16:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-04 17:30</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Ingen annan plats! Medicin Forskning true Wed, 04 Oct 2017 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535047 2017-10-04T14:00:00Z Jenny Gyllén - Stöd till föräldrar som har barn med katarakt http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136532703 Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-05 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-05 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Medarbetarportal Halvtidsseminarium Forskning true Thu, 05 Oct 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136532703 2017-10-05T12:00:00Z Christina Blomdahl - Painting from within - Developing and evaluating manual-based art therapy for patients with depression http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136498664 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-06 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-06 13:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Ingen annan plats! Disputation true Fri, 06 Oct 2017 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136498664 2017-10-06T07:00:00Z Katrin Thorarinsdottir - B-celler och deras subpopulationsers betydelse för reumatoid artrit http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136534597 Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning, institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-10 11:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-10 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Halvtidsseminarium Medarbetarportal Medicin Forskning true Tue, 10 Oct 2017 09:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136534597 2017-10-10T09:00:00Z Lunchseminarium - Hälsoekonomi http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521185 Nätverket för unga hälsoekonomer vid GU bjuder in till hälsoekonomiskt lunchseminarium. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-11 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-11 13:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Seminarium Ingen annan plats! true Wed, 11 Oct 2017 10:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521185 2017-10-11T10:00:00Z Pär Parén - Prevalence and treatment of patients with heart failure with special emphasis on diuretics http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136525001 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-12 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-12 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Disputation true Thu, 12 Oct 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136525001 2017-10-12T11:00:00Z Wojciech Michno - Structure specific chemical imaging of Abeta plaque pathology in Alzheimer´s disease http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535773 vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-12 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-12 16:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Medarbetarportal Medicin Halvtidsseminarium true Thu, 12 Oct 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535773 2017-10-12T12:00:00Z Michael Smith - The impact of railway vibration and noice on sleep http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136531260 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets- och miljömedicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-13 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-13 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medicin Forskning Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 13 Oct 2017 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136531260 2017-10-13T07:00:00Z Giasemi Koutouzi - Three-dimensional guidance for Endovascular Aortic Repair http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136492690 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för radiologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-13 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-13 15:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Medicin Ingen annan plats! Disputation true Fri, 13 Oct 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136492690 2017-10-13T11:00:00Z Amina Basic - Importance of bacterial hydrogen sulfide in the pathogenesis of periodontal diseases http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136503136 Avhandling för odontologie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för odontologi, Avd för oral mikrobiologi och immunologi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-20 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-20 12:00</endDateTime></metadata>]]> Odontologi Disputation Sprid inom fakulteten true Fri, 20 Oct 2017 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136503136 2017-10-20T07:00:00Z Modh Yusmaidie Aziz - Piperaquine and metabolites http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535589 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-23 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-23 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medarbetarportal Medicin Forskning true Mon, 23 Oct 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535589 2017-10-23T11:00:00Z Louise Arvidsson - Diets of European children with focus on obesity and well-being: the IDEFICS/I.Family cohort http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521750 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för socialmedicin och epidemiologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-27 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-27 12:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Disputation Medicin true Fri, 27 Oct 2017 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521750 2017-10-27T07:00:00Z Sara Alizadehgharib - Dental acrylates: Interaction with the immune system http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136503118 Avhandling för odontologie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för odontologi, Avd för oral mikrobiologi och immunologi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-27 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-27 16:00</endDateTime></metadata>]]> Odontologi Sprid inom fakulteten Disputation true Fri, 27 Oct 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136503118 2017-10-27T11:00:00Z Mariela Acuna Mora - Patient empowerment during transition to adulthood in young persons with chronic conditions http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136500964 Halvtidsseminarium vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-06 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-06 15:00</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Vårdvetenskap Ingen annan plats! true Mon, 06 Nov 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136500964 2017-11-06T12:00:00Z Heba Ashi - Sweet taste perception with focus on oral and general health http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136503127 Avhandling för odontologie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för odontologi, Avd för cariologi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-08 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-08 12:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Disputation Odontologi true Wed, 08 Nov 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136503127 2017-11-08T08:00:00Z Lina Bergman - Creating a safe intra-hospital transport enviroment for critically ill patients http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521912 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-08 15:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Halvtidsseminarium Ingen annan plats! true Wed, 08 Nov 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521912 2017-11-08T12:00:00Z Predisputation - Karolina Lindén http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136501674 Predisputation vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-13 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-13 11:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Vårdvetenskap Seminarium true Mon, 13 Nov 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136501674 2017-11-13T08:00:00Z Ayeni Olufemi - Femoroacetabular Impingement: The Pursuit of Evidence http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136503626 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-13 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-13 11:30</endDateTime></metadata>]]> Disputation Ingen annan plats! Medicin Forskning true Mon, 13 Nov 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136503626 2017-11-13T08:00:00Z Predisputation - Ann-Caroline Johansson http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521963 Predisputation vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-16 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-16 12:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Ingen annan plats! Seminarium true Thu, 16 Nov 2017 09:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521963 2017-11-16T09:00:00Z Höstsalong 2017 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136466156 Höstsalong 2017 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-28 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Vårdvetenskap true Tue, 28 Nov 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136466156 2017-11-28T12:00:00Z Ziad Barghash - On nerve function after Orthognatic Surgery http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136484980 Avhandling för odontologie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för odontologi, Avd för oral och maxillofacial kirurgi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-29 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-29 16:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Odontologi Disputation true Wed, 29 Nov 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136484980 2017-11-29T12:00:00Z Västsvenska nätverket - seminarium http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524779 Tema: Meddelas inom kort <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-30 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-30 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Tvärvetenskap true Thu, 30 Nov 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524779 2017-11-30T12:00:00Z Per Björklund - Aspects on the functional characteristics of the Roux-limb after Gastric Bypass surgery http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136503596 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-01 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-01 15:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Medicin Forskning Disputation true Fri, 01 Dec 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136503596 2017-12-01T12:00:00Z Lunchseminarium - Hälsoekonomi http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521203 Nätverket för unga hälsoekonomer vid GU bjuder in till hälsoekonomiskt lunchseminarium. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-05 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-05 13:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Forskning true Tue, 05 Dec 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521203 2017-12-05T11:00:00Z Roland Zügner - Gait and motion analysis of hip arthroplasty. Validity, reliability and longterm results http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530766 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-08 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-08 11:30</endDateTime></metadata>]]> Medicin Disputation Ingen annan plats! Forskning true Fri, 08 Dec 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530766 2017-12-08T08:00:00Z Johan Dahlén Gyllencreutz - Benefits and risks with digital dermoscopy and teledermoscopy http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530880 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för dermatologi och venereologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-08 15:30</endDateTime></metadata>]]> Disputation Ingen annan plats! Forskning Medicin true Fri, 08 Dec 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530880 2017-12-08T12:00:00Z Michael Carmont - Achilles tendon rupture: the evaluation and outcome of percutaneous and minimally invasive repair http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530835 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-11 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-11 11:30</endDateTime></metadata>]]> Medicin Ingen annan plats! Forskning Disputation true Mon, 11 Dec 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530835 2017-12-11T08:00:00Z Jenny Skytte Larsson - Renal perfusion, function and oxygenation after major surgery and in septic shock http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136503599 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för anestesiologi och intensivvård <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-14 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-14 11:30</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Disputation Ingen annan plats! true Thu, 14 Dec 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136503599 2017-12-14T08:00:00Z Pamela Uribe Trespalacios - Clinical and Molecular Studies on Impacted Canines and the Regulatory Functions and Differentiation Potential of the Dental Follicle http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136525667 Avhandling för odontologie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för odontologi, Avd för ortodonti <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-15 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-15 12:00</endDateTime></metadata>]]> Odontologi Sprid inom fakulteten Disputation true Fri, 15 Dec 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136525667 2017-12-15T08:00:00Z Annelie Brorsson - Acute Achilles tendon rupture - The impact of calf muscle performance on function and recovery http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530859 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-15 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-15 11:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Ingen annan plats! Disputation Medicin true Fri, 15 Dec 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530859 2017-12-15T08:00:00Z Susanna Höglund Arveklev - Drama and learning in nursing education - a study in first and second cycle http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136498893 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-15 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-15 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Disputation Vårdvetenskap true Fri, 15 Dec 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136498893 2017-12-15T12:00:00Z