Kalendarium - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=2121&fromSiteNodeId=104804 The top 25 events Jana Biermann - Tumour clonality and novel biomarkers in breast carcinomas http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136468043 Halvtidskontroll vid avdelningen för onkologi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-29 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-29 10:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Halvtidsseminarium Forskning Medicin true Mon, 29 May 2017 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136468043 2017-05-29T07:00:00Z Karin Bengtsson - Komorbiditet hos patienter med spondylartropati och reumatoid artrit med fokus på kardiovaskulär sjukdom http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136467380 Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning, institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-29 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-29 17:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Forskning Medicin Halvtidsseminarium true Mon, 29 May 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136467380 2017-05-29T13:00:00Z Halvtidsseminarium - Sanna Kjellberg http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136477003 Halvtidsseminarium vid avdelningen för pediatrik, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-05-31 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-05-31 11:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Forskning Medicin Halvtidsseminarium true Wed, 31 May 2017 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136477003 2017-05-31T07:00:00Z Behnosh Öhrnell Malekzadeh - Insulin coated titanium implants - a potential therapy for local bone regeneration http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70132990618 Avhandling för odontologie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för odontologi, avd för ortodonti <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-01 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-01 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Sprid inom fakulteten Odontologi true Thu, 01 Jun 2017 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70132990618 2017-06-01T07:00:00Z Emma Forsgren - Person-centred care and communication disorders: Exploration and facilitation of conversational interaction involving people with acquired neurogenic communication disorders and health care providers http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136472496 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-01 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-01 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medarbetarportal Medicin Forskning true Thu, 01 Jun 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136472496 2017-06-01T11:00:00Z Sofia Ljunggren - Cognitive, emotional and social cognitive abilities after resective epilepsy surgery http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136468089 Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-01 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-01 16:00</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Medarbetarportal Medicin true Thu, 01 Jun 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136468089 2017-06-01T12:00:00Z Hur kommunicerar vi hållbarhet i tider av faktaresistens? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136456977 GMV:s forskarnätverk och andra forskare, lärare och doktorander på Chalmers och Göteborgs universitet som är intresserade av hållbar utveckling hälsas välkomna till en nätverksträff den 1 juni 2017. Träffa Hållbarhetssveriges mäktigaste person 2016, diskutera forskningskommunikation och faktaresistens och knyt nya kontakter med forskarkollegor! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-01 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-01 19:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Hållbar utveckling true Thu, 01 Jun 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136456977 2017-06-01T13:00:00Z Japans sjukvårdssystem och registerforskning http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136462702 Dr. Hayato Yamana från Avdelningen för klinisk epidemiologi och hälsoekonomi vid Tokyo Universitet håller i ett seminarium med tema "Japans sjukvårdssystem och registerforskning". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-02 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-02 10:45</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Forskning Seminarium true Fri, 02 Jun 2017 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136462702 2017-06-02T07:00:00Z Emma Jönsson - Affective touch and the human hairy skin http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136472785 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-02 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-02 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Forskning Medicin Disputation true Fri, 02 Jun 2017 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136472785 2017-06-02T07:00:00Z Judith Gudmundsdottir - Immunologic effects on early thymectomy http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136460625 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-02 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-02 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Disputation Forskning true Fri, 02 Jun 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136460625 2017-06-02T11:00:00Z Karl Forsell - Arbetsmiljö och hälsa bland sjömän med särskilt fokus på cancer http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136474132 Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets- och miljömedicin, institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-05 13:30</startDateTime><endDateTime>2017-06-05 15:30</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Forskning Centrala kalendern www.gu.se Halvtidsseminarium Medicin true Mon, 05 Jun 2017 11:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136474132 2017-06-05T11:30:00Z Mia Wennerberg - Unravelling the duality of caregivinghood - How informal caregivers describe their situation when salutogenically approached http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70131783754 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-07 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-07 13:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Vårdvetenskap Ingen annan plats! true Wed, 07 Jun 2017 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70131783754 2017-06-07T07:00:00Z Bernhard von Below - Läkare som handledare i klinisk praktik för läkarstudenter. Kunskaper och erfarenheter. http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136460810 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för allmänmedicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-07 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-07 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Medicin Forskning Disputation true Wed, 07 Jun 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136460810 2017-06-07T11:00:00Z Viveka Ströck - Aspects of treatment of non-muscle invasive bladder cancer http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70134070529 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för urologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-08 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-08 11:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Medicin Ingen annan plats! Disputation true Thu, 08 Jun 2017 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70134070529 2017-06-08T07:00:00Z Emilia Carlsson - Language, communicative functioning and literacy in school-age children with autism spectrum disorder http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136476104 Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-08 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-08 16:00</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Medicin Medarbetarportal Forskning true Thu, 08 Jun 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136476104 2017-06-08T12:00:00Z Marie Eckerström - Subjective cognitive decline in memory clinic patients - characteristics and clinical relevance http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136472828 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-09 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-09 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Disputation Medarbetarportal true Fri, 09 Jun 2017 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136472828 2017-06-09T07:00:00Z Bishnu Choulagai - Determinants of Skilled Birth Attendants Service Utilization: Evidence from Nepal http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136460891 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-09 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-09 12:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Disputation Medicin Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal true Fri, 09 Jun 2017 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136460891 2017-06-09T07:00:00Z Jan Persson - Aspects of mechanical dysphagia. Assessment, treatment and consequences http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70134081287 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för kirurgi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-09 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-09 15:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Ingen annan plats! Disputation Medicin true Fri, 09 Jun 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70134081287 2017-06-09T11:00:00Z Jenny Hoffmann - Bone Morphogenetic Protein 4 regulates white, beige and brown adipose tissue http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136460798 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-09 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-09 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Disputation Centrala kalendern www.gu.se Medicin Forskning true Fri, 09 Jun 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136460798 2017-06-09T11:00:00Z Vårsalong 2017 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136465665 Välkomna till vårsalong 9 juni 2017 - Institutionen för vårdvetenskap och hälsa <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-09 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-09 15:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Ingen annan plats! Seminarium true Fri, 09 Jun 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136465665 2017-06-09T11:00:00Z Annika Polster - Identification of clinically relevantt subgroups in patients with Irritable Bowel Syndrome using advanced biostatistics and medical data mining techniques http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136477481 Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-12 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-12 16:00</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Centrala kalendern www.gu.se Medicin Forskning Medarbetarportal true Mon, 12 Jun 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136477481 2017-06-12T12:00:00Z Ted Eneqvist - The clinical utility of patient-reported outcome measures in total hip replacement and lumbar back surgery http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136478500 Halvtidsseminarium vid avdelningen för ortopedi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-12 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-12 16:30</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Forskning Medicin Ingen annan plats! true Mon, 12 Jun 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136478500 2017-06-12T13:00:00Z Marie Staberg - Children and adolescents with externalizing behavior in dental care http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70132991151 Avhandling för odontologie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för odontologi, avd för pedodonti <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-13 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-13 12:00</endDateTime></metadata>]]> Odontologi Disputation Sprid inom fakulteten true Tue, 13 Jun 2017 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70132991151 2017-06-13T07:00:00Z Sam Polesie - Metotrexat och risken för kutant malignt melanom http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136474899 Halvtidsseminarium vid avdelningen för dermatologi och venereologi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-13 16:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-13 18:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Forskning Halvtidsseminarium Medicin true Tue, 13 Jun 2017 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136474899 2017-06-13T14:00:00Z Milijana Malmberg - Aural rehabilitation programs for hearing aid users http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136473132 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-15 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-15 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medarbetarportal Medicin Forskning true Thu, 15 Jun 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136473132 2017-06-15T11:00:00Z Ulrica Langegård - Scanned proton therapy for patients with cancer disease - Patient reported toxicity and health related quality of life http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70131783064 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-15 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-15 16:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Halvtidsseminarium Ingen annan plats! true Thu, 15 Jun 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70131783064 2017-06-15T11:00:00Z Karin Romberg - Långtidsuppföljning av rygg- och lungfunktion hos vuxna med idiopatisk skolios http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136478688 Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-15 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-15 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Halvtidsseminarium Medicin Forskning true Thu, 15 Jun 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136478688 2017-06-15T12:00:00Z Fawaz Almotairi - Clinical and radiological presentation of Chiari I malformation in adults and outcomes after surgical decompression http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136478752 vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-15 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-15 16:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Halvtidsseminarium Medicin Medarbetarportal true Thu, 15 Jun 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136478752 2017-06-15T12:00:00Z Rakesh Banote - Physiological role of amyloid precursor protein during neural development http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136473007 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-16 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-16 12:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Medarbetarportal Disputation Medicin true Fri, 16 Jun 2017 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136473007 2017-06-16T07:00:00Z Amin Mottahedin - Developing brain and systemic inflammation: a "Toll-like" link with consequences http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136473647 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-06-16 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-06-16 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Forskning Medicin Disputation true Fri, 16 Jun 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136473647 2017-06-16T11:00:00Z Höstsalong 2017 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136466156 Höstsalong 2017 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-28 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Vårdvetenskap Seminarium true Tue, 28 Nov 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136466156 2017-11-28T12:00:00Z