Kalender - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?fromSiteNodeId=106719 The top 25 events Öppet LinCS-seminarim: "Building an Apparatus: Reflective and Diffractive Readings of Trace Data" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136553645 Välkommen till ett öppet LinCS-seminarium. Observera att seminariet hålls på engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-22 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-22 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Pedagogik och didaktik Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 22 Nov 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136553645 2017-11-22T12:00:00Z Disputation Eva Borgfeldt http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136572818 Eva Borgfeldt vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession försvarar sin avhandling: Det kan vara svårt att förklara på rader. Perspektiv på analys och bedömning av multimodal textproduktion i årskurs 3. Fakultetsopponent: Professor Elise Seip Tønnessen, Universitetet i Agder <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-24 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-24 17:00</endDateTime></metadata>]]> Pedagogik och didaktik Medarbetarportal Disputation true Fri, 24 Nov 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136572818 2017-11-24T12:00:00Z UGU-Utvärdering Genom Uppföljning: erfarenheter från snart sex decennier http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136568549 Professor emeritus Allan Svensson, som var med och startade UGU-projektet 1961 berättar om hur projektet kom till samt ger exempel på vad det betytt för forsknings- och utredningsverksamhet under snart sex decennier. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-27 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-27 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Pedagogik och didaktik Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 27 Nov 2017 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136568549 2017-11-27T14:00:00Z Nätverket för hälsoforskning med deltagarinflytande http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136564000 Hur deltagarengagemang kan se ut i olika faser och projekt. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-28 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Forskning true Tue, 28 Nov 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136564000 2017-11-28T12:00:00Z Praktiknära forskning, stärkt vetenskaplig grund inom skolväsendet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136564409 Workshop om försöksverksamhet kring praktiknära forskning, för en stärkt vetenskaplig grund inom skolväsendet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-04 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-04 15:00</endDateTime></metadata>]]> Utbildning Workshop Medarbetarportal true Mon, 04 Dec 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136564409 2017-12-04T12:00:00Z Seminarium kring undervisning i sex- och samlevnad http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136543014 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession anordnar ett seminarium om undervisning i sex- och samlevnad. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-04 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-04 16:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Pedagogik och didaktik Ingen annan plats! true Mon, 04 Dec 2017 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136543014 2017-12-04T14:00:00Z Läs- och skrivundervisning i flerspråkiga sammanhang http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518448 Intresseområdet svenskdidaktik bjuder in till höstens fjärde seminarium. Vid detta tillfälle presenteras forskningsprojektet "Tegn på sprog" som handlar om elevers utforskande av flera skriftsystem i den tidiga läs- och skrivundervisningen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-04 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-04 16:30</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Pedagogik och didaktik Seminarium true Mon, 04 Dec 2017 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518448 2017-12-04T14:00:00Z Vad innebär det att vara Förste förskollärare? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136516698 Öppet seminarium med Michaela Beijer Bengtsson, förste förskollärare, Malmö Stad <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-05 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-05 16:30</endDateTime></metadata>]]> Barn- och ungdomsvetenskap Sprid inom fakulteten Seminarium true Tue, 05 Dec 2017 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136516698 2017-12-05T14:00:00Z Hållbar matkonsumtion för klimat och hälsa - flaskhalsar och utvecklingsmöjligheter http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136501213 Fjärde och sista seminariet i serien "Hållbar matkonsumtion för klimat och hälsa". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-07 16:30</startDateTime><endDateTime>2017-12-07 19:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Hållbar utveckling true Thu, 07 Dec 2017 15:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136501213 2017-12-07T15:30:00Z