Kalender - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?fromSiteNodeId=106719 The top 25 events Disputation Aimee Lee Haley http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136516286 Aimee Lee Haley vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) försvarar sin avhandling: Geographical Mobility of the Tertiary Educated - Perspectives from Education and Social Space. Fakultetsopponent: Professor Unn-Doris Karlsen Bæck, Norges Arktiske Universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-20 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-20 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Pedagogik och didaktik Medarbetarportal true Wed, 20 Sep 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136516286 2017-09-20T08:00:00Z Negotiating quality and purpose of HE student writing: Delivering and receiving institutional assessment in a grading conference http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521124 Mittseminarium för Janna Meyer-Beining, inst för pedagogik, kommunikation och lärande Diskutant: Professor Anne Line Wittek, UiO Huvudhandledare: Professor Åsa Mäkitalo, Göteborgs universitet Biträdande handledare: Universitetslektor Sylvi Vigmo, Göteborgs universitet En kortare sammanfattning finns publicerad på GUL under aktiviteten UF Forskarutbildning/Seminarier & konferenser. De som önskar ta del av hela manuset ombeds kontakta Janna Meyer-Beining, janna.meyer-beining@gu.se <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-20 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-20 15:00</endDateTime></metadata>]]> Pedagogik och didaktik Sprid inom fakulteten Halvtidsseminarium true Wed, 20 Sep 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521124 2017-09-20T11:00:00Z Klimat och mat - från globala mål till lokal policy http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136501185 Första seminariet av fyra på temat "Hållbar matkonsumtion för klimat och hälsa". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-20 16:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-20 18:45</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Hållbar utveckling Seminarium true Wed, 20 Sep 2017 14:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136501185 2017-09-20T14:30:00Z Training to become a master mariner in a simulator-based environment: The instructors' contributions to professional learning http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136519118 Slutseminarium för Charlott Sellberg, doktorand i pedagogik vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Seminarieledare: docent Sylvana Sofkova Hashemi, Göteborgs universitet Diskutant: førsteamanuensis Hans Christian Arnseth, Universitetet i Oslo Huvudhandledare: seniorprofessor Roger Säljö, Göteborgs universitet Biträdande handledare: docent Mona Lundin, Göteborgs universitet Biträdande handledare: universitetslektor Joakim Dahlman, Chalmers tekniska högskola <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-21 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-21 23:59</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Sprid inom fakulteten Pedagogik och didaktik true Thu, 21 Sep 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136519118 2017-09-21T11:00:00Z Öppet hus lärarutbildningen http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136483997 Öppet hus med information om de olika lärarprogrammen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-21 15:30</startDateTime><endDateTime>2017-09-21 18:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Pedagogik och didaktik Konst Språk Humaniora Lärande Samhällsvetenskap Öppet hus Utbildning Naturvetenskap true Thu, 21 Sep 2017 13:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136483997 2017-09-21T13:30:00Z Det tillåtande och det begränsande - En studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136519189 Slutseminarium för Fredrik Zimmerman, doktorand i ämnet barn och ungdomsvetenskap vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande En kortare sammanfattning finns publicerad på GUL under aktiviteten "UF Forskarutbildning/Seminarier & konferenser". Aktiviteten är tillgänglig för anställda vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, övriga som önskar ta del av sammanfattningen ombeds kontakta Fredrik Zimmerman, fredrik.zimmerman@hb.se <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-22 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-22 12:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Sprid inom fakulteten Barn- och ungdomsvetenskap true Fri, 22 Sep 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136519189 2017-09-22T08:00:00Z Lärares handlingskraft i samtalspraktiken. En studie om lärares professionella agens i mötet med en policytext http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136525533 Avstämningsseminarium för Louise Frey. Diskutant: Lill Langelotz Huvudhandledare: Anette Olin Biträdande handledare: Pia Nykänen och Maj Asplund Carlsson Avstämningsseminariet sker inom ramen för Skolutveckling (SKUT) och forskarskolan CUL, temagrupp Lärarprofession, skolutveckling och demokrati. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-22 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-22 23:59</endDateTime></metadata>]]> Pedagogik och didaktik Ingen annan plats! Doktorandseminarium true Fri, 22 Sep 2017 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136525533 2017-09-22T08:00:00Z Disputation Malin Svensson http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136522172 Malin Svensson vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande försvarar sin avhandling Hoppet om en framtidsplats. Asylsökande barn i den svenska skolan. Fakultetsopponent: Professor emerita Solveig Hägglund, Karlstads universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-22 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Barn- och ungdomsvetenskap Medarbetarportal Disputation true Fri, 22 Sep 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136522172 2017-09-22T11:00:00Z Skolkommissionens överväganden och förslag - TEMA: Lärarutbildningen http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528900 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-25 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-25 17:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Pedagogik och didaktik true Mon, 25 Sep 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528900 2017-09-25T13:00:00Z Digitalt textanvändande http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518408 Intresseområdet svenskdidaktik bjuder in till seminarium om digitalt textanvändande i tidiga skolår. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-25 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-25 16:30</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Pedagogik och didaktik true Mon, 25 Sep 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518408 2017-09-25T13:00:00Z Playing with the Past in the Present and into the Future: How Games Change our Relationship with History http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521429 There can now be little doubt that games have become a potentially important popular cultural resource for the production of meaning about, and engagement with, history. Like all forms of historical representation, games introduce particular challenges, limitations and possibilities, each of which has the potential to influence the ways we relate to the past and the histories that are written about it. In this talk, Adam Chapman explores how the past is represented in games, how these games both inform and reflect the present, and how they might change our future engagements with history in popular culture. In particular the lecture considers the enfranchising potential of the popular access to historical practices, such as reenactment, heritage experiences and counterfactual history, that the game form offers. The lecture also concludes by considering the implications of new hardware developments (such as VR) and the latest directions of research in the historical game studies field. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-27 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-27 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Pedagogik och didaktik true Wed, 27 Sep 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521429 2017-09-27T11:00:00Z Studentdagen - Act Sustainable! http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136464431 Studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers hälsas välkomna till Act Sustainable! - en årlig inspirationsdag inom hållbarhet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-03 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-03 18:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Hållbar utveckling Temadag Medarbetarportal true Tue, 03 Oct 2017 10:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136464431 2017-10-03T10:00:00Z En timme på Pedagogen: PISA - kunskapsmätning på internationell nivå http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136511738 Lunchföreläsning: PISA - kunskapsmätning på internationell nivå <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-05 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-05 13:00</endDateTime></metadata>]]> Populärvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Pedagogik och didaktik Föreläsning true Thu, 05 Oct 2017 10:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136511738 2017-10-05T10:15:00Z Getting it Right or Being Top Rank: Games in Citizen Science http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521450 The use of games with a purpose (GWAPs) in citizen science is growing, but can create tension as gaming and science can be seen as incompatible areas of activity. For example, the motivations for winning a game and scientific pursuit of knowledge may be seen as contrary. Over a one-year period, we conducted a virtual ethnographic study of the public forums of two online citizen science projects, Foldit and Galazy Zoo. The first where gaming is an explicit design feature and the second where it is not. The aim was to give a nuanced view of how participants topicalize and respond to tensions between gaming and science. Thematic analysis of discussion forum posts suggests that participants in the two projects respond differently to the tension. By unpacking participant responses to the tension between games and science, our study highlights that citizen science projects using games are not just about fun. To enrol and retain volunteers, these projects must also recognize and manage the implicit normative scientific ideals that participants bring with them to a project. We further conclude that ideals of science embraced by citizen scientists appear to influence the reasons why they participate, either emphasizing quality, like in Galazy Zoo, or meritocracy, like in Foldit. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-09 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-09 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Pedagogik och didaktik Sprid inom fakulteten true Mon, 09 Oct 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521450 2017-10-09T11:00:00Z Language, education, and the non-human natural world http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136522143 Kollegiet för forskning om utbildning och lärande för hållbar utveckling (RESD-kollegiet) bjuder in till seminarium; Language, education, and the non-human natural world: incorporating an awareness of linguistic environmental sustainability within an English teacher degree programme in Sweden. Framflyttat från 25/9. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-09 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-09 16:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Pedagogik och didaktik Sprid inom fakulteten true Mon, 09 Oct 2017 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136522143 2017-10-09T12:00:00Z International collaboration fostering perspectives on sustainability in science and technology teacher education http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136531397 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession anordnar under hösten ett antal måndagsseminarier öppna för alla intresserade. Denna måndag gästar Professor Elaosi Vhurumuku, University of Witwatersrand, South Africa. Titel på seminariet är International collaboration fostering perspectives on sustainability in science and technology teacher education. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-09 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-09 16:30</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Pedagogik och didaktik Seminarium true Mon, 09 Oct 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136531397 2017-10-09T13:00:00Z Distans, disciplin och dogmer: Om ett villkorat lyssnande i förskolan http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136516681 Öppet seminarium med Sara Folkman, fil lic. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-10 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-10 16:30</endDateTime></metadata>]]> Barn- och ungdomsvetenskap Seminarium Sprid inom fakulteten true Tue, 10 Oct 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136516681 2017-10-10T13:00:00Z Matens klimatpåverkan och verktyg för måltidsplanering http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136501203 Andra seminariet av fyra i serien "Hållbar matkonsumtion för klimat och hälsa". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-10 16:30</startDateTime><endDateTime>2017-10-10 19:00</endDateTime></metadata>]]> Hållbar utveckling Ingen annan plats! Seminarium true Tue, 10 Oct 2017 14:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136501203 2017-10-10T14:30:00Z En timme på Pedagogen: Vuxenutbildning i förändring http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136511746 Lunchföreläsning: Vuxenutbildning i förändring <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-12 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-12 13:00</endDateTime></metadata>]]> Pedagogik och didaktik Föreläsning Medarbetarportal Populärvetenskap true Thu, 12 Oct 2017 10:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136511746 2017-10-12T10:15:00Z Disputation Catarina Andishmand http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136533077 Catarina Andishmand vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande försvarar sin avhandling Fritidshem eller servicehem? En etnografisk studie av fritidshem i tre socioekonomiskt skilda områden. Fakultetsopponent: Docent Helena Korp, Högskolan Väst <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-13 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-13 17:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Disputation Barn- och ungdomsvetenskap true Fri, 13 Oct 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136533077 2017-10-13T11:00:00Z Examenshögtid på Pedagogen http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136485983 Fira din examen! Utbildningsvetenskapliga fakultetens examenshögtid firas fredagen den 13 oktober 2017 kl.15-18 i Kjell Härnqvistsalen på Pedagogen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-13 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-13 18:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Student Högtid true Fri, 13 Oct 2017 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136485983 2017-10-13T13:00:00Z Fingu-A Game to Support Children's Development of Arithmetic Competence: Theory, Design and Empirical Research http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521459 This presentation describes Fingu, a virtual manipulative housed in a game environment, which is designed to support young children's learning and development of number concepts and flexible arithmetic competence. More specifically Fingu targets the understanding and mastering of the basic numbers 1-10 as part-whole relations, which according to the literature on early mathematics learning is critical for this development. The presentation, provides an overview of the theoretical grounding of the design, development and research of Fingu as well as the theoretical and practical design rationale and principles. The potential of Fingu as a research platform is pointed out and examples of some of the empirical research conducted to demonstrate the learning potential of Fingu is presented. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-18 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-18 15:00</endDateTime></metadata>]]> Pedagogik och didaktik Seminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 18 Oct 2017 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521459 2017-10-18T11:00:00Z En timme på Pedagogen: De nyanlända barnen och de ensamkommande ungdomarna http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136511790 Lunchföreläsning: De nyanlända barnen och de ensamkommande ungdomarna <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-19 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-19 13:00</endDateTime></metadata>]]> Populärvetenskap Föreläsning Barn- och ungdomsvetenskap Pedagogik och didaktik Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal true Thu, 19 Oct 2017 10:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136511790 2017-10-19T10:15:00Z Mötesplats CUL http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70124296671 Välkomna till Mötesplats CUL den 24-25 oktober 2017 Den 24-25 oktober arrangeras för tionde året i rad en konferens i anslutning till CUL forskarskola (http://www.cul.gu.se/). I år träffas vi på Sankt Jörgen Park Resort. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-24 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-25 15:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Konferens Forskning true Tue, 24 Oct 2017 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70124296671 2017-10-24T07:00:00Z En timme på Pedagogen: Faderskap i omvandling http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136511821 Lunchföreläsning: Faderskap i omvandling <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-26 12:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-26 13:00</endDateTime></metadata>]]> Psykologi Populärvetenskap Barn- och ungdomsvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Samhällsvetenskap Medarbetarportal Föreläsning true Thu, 26 Oct 2017 10:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136511821 2017-10-26T10:15:00Z Forskning pågår! http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136492248 En fortbildningskonferens för dig som arbetar inom förskola och grundskola/fritidshem, gymnasieutbildning, vuxenutbildning eller annan utbildningsverksamhet samt idrottsrörelsen och hälsosektorn. Få en inblick i den senaste forskningen inom just ditt område och möjlighet att träffa andra inom samma fält. Du väljer själv bland seminarier inom olika områden och formar på så sätt din egen utbildningsdag. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-31 08:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-31 16:00</endDateTime></metadata>]]> Hushållsvetenskap Pedagogik och didaktik Lärande Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Konferens Barn- och ungdomsvetenskap true Tue, 31 Oct 2017 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136492248 2017-10-31T07:00:00Z Läsning och literacy-utveckling i år 1-4 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518389 Intresseområdet svenskdidaktik bjuder in till seminarium. Vid detta tillfälle diskuteras elevers syn på läsning i åk 2 och 4 samt sambandet mellan läsning och skrivande för yngre elever. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-06 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-06 16:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Pedagogik och didaktik true Mon, 06 Nov 2017 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518389 2017-11-06T14:00:00Z Undervisning för språklärande i dagens flerspråkiga förskola: A piece of cake? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136516693 Öppet seminarium med Anne Kultti, docent vid inst för pedagogik, komunikation och lärande, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-07 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-07 16:30</endDateTime></metadata>]]> Barn- och ungdomsvetenskap Seminarium Sprid inom fakulteten true Tue, 07 Nov 2017 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136516693 2017-11-07T14:00:00Z Målkonflikten kött i maten, miljöpåverkan och järnets biotillgänglighet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136501208 Tredje seminariet av fyra i serien "Hållbar matkonsumtion för klimat och hälsa". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-13 16:30</startDateTime><endDateTime>2017-11-13 19:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Hållbar utveckling Ingen annan plats! true Mon, 13 Nov 2017 15:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136501208 2017-11-13T15:30:00Z Läs- och skrivundervisning i flerspråkiga sammanhang http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518448 Intresseområdet svenskdidaktik bjuder in till höstens fjärde seminarium. Vid detta tillfälle presenteras forskningsprojektet "Tegn på sprog" som handlar om elevers utforskande av flera skriftsystem i den tidiga läs- och skrivundervisningen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-04 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-04 16:30</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Pedagogik och didaktik true Mon, 04 Dec 2017 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518448 2017-12-04T14:00:00Z Vad innebär det att vara Förste förskollärare? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136516698 Öppet seminarium med Michaela Beijer Bengtsson, förste förskollärare, Malmö Stad <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-05 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-05 16:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Barn- och ungdomsvetenskap Sprid inom fakulteten true Tue, 05 Dec 2017 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136516698 2017-12-05T14:00:00Z Hållbar matkonsumtion för klimat och hälsa - flaskhalsar och utvecklingsmöjligheter http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136501213 Fjärde och sista seminariet i serien "Hållbar matkonsumtion för klimat och hälsa". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-05 16:30</startDateTime><endDateTime>2017-12-05 19:00</endDateTime></metadata>]]> Hållbar utveckling Ingen annan plats! Seminarium true Tue, 05 Dec 2017 15:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136501213 2017-12-05T15:30:00Z