Disputationer - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?fromSiteNodeId=410301 The top 25 events Disputation Aimee Lee Haley &eventId=70136516286 Aimee Lee Haley vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) försvarar sin avhandling: Geographical Mobility of the Tertiary Educated - Perspectives from Education and Social Space. Fakultetsopponent: Professor Unn-Doris Karlsen Bæck, Norges Arktiske Universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-20 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-20 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Pedagogik och didaktik Disputation true Wed, 20 Sep 2017 08:00:00 GMT &eventId=70136516286 2017-09-20T08:00:00Z Disputation Malin Svensson &eventId=70136522172 Malin Svensson vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande försvarar sin avhandling Hoppet om en framtidsplats. Asylsökande barn i den svenska skolan. Fakultetsopponent: Professor emerita Solveig Hägglund, Karlstads universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-22 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medarbetarportal Barn- och ungdomsvetenskap true Fri, 22 Sep 2017 11:00:00 GMT &eventId=70136522172 2017-09-22T11:00:00Z Disputation Catarina Andishmand &eventId=70136533077 Catarina Andishmand vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande försvarar sin avhandling Fritidshem eller servicehem? En etnografisk studie av fritidshem i tre socioekonomiskt skilda områden. Fakultetsopponent: Docent Helena Korp, Högskolan Väst <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-13 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-13 17:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Disputation Barn- och ungdomsvetenskap true Fri, 13 Oct 2017 11:00:00 GMT &eventId=70136533077 2017-10-13T11:00:00Z