Disputationer - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?fromSiteNodeId=410301 The top 25 events Disputation Eva Borgfeldt &eventId=70136572818 Eva Borgfeldt vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession försvarar sin avhandling: Det kan vara svårt att förklara på rader. Perspektiv på analys och bedömning av multimodal textproduktion i årskurs 3. Fakultetsopponent: Professor Elise Seip Tønnessen, Universitetet i Agder <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-24 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-24 17:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Pedagogik och didaktik Disputation true Fri, 24 Nov 2017 12:00:00 GMT &eventId=70136572818 2017-11-24T12:00:00Z