Kalender - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=&fromSiteNodeId=529651 The top 25 events Maja Gunn: PLAY, 11 nov-22 apr http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136592337 Maja Gunn, professor i konsthantverk med inriktning textil vid HDK. I hennes arbete utforskas genus och queeridentitet i relation till kläder och textil. Utställningen PLAY visar ett urval av hennes konst- och designprojekt i form av experimentella plagg, textila verk och platsspecifika installationer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-11 12:34</startDateTime><endDateTime>2018-04-22 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Utställning Genusvetenskap Konst Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Konst- och bildvetenskap Jämlikhet/jämställdhet true Sat, 11 Nov 2017 11:34:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136592337 2017-11-11T11:34:00Z UNBOXING ARKIVET - 400 år av berättelser, 11 jan-10 feb http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136609692 I 400 år har Riksarkivet bevarat olika typer av information - allt från medeltida brev till dagsfärska digitala uppgifter. I denna utställning kommer några av dessa berättelser lyftas fram och tolkas av designstudenter från åk 2 vid HDK. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-11 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-10 14:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Konst- och bildvetenskap Utställning Konst true Thu, 11 Jan 2018 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136609692 2018-01-11T17:00:00Z Sirenfestivalen http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608290 Ny ljudkonst, orglar och elektronisk musik - och Ensemblen för ny musik! En av Göteborgs mest nyskapande festivaler arrangeras varje år av studenter vid kompositionsutbildningen och individuella musikerprogrammet. Även andra utbildningar och personer utanför skolan medverkar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-15 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-18 13:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Musik Konsert true Mon, 15 Jan 2018 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608290 2018-01-15T17:00:00Z Yttrandefrihetens gränser http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136604616 Inför och i samband med Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg 2017 mobiliserade den svenska extremhögern för en styrkedemonstration i Göteborg. En livlig debatt om yttrandefrihetens gränser, lagstiftningen mot hatbrott och polisens möjligheter att ingripa mot extremister pågick. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-17 12:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-17 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Samverkan Seminarium true Wed, 17 Jan 2018 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136604616 2018-01-17T11:00:00Z Ny energi i Europatanken http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136604653 Det europeiska projektet har stora svårigheter. En av orsakerna till den nuvarande krisen är bristen på förmedlande länkar mellan å ena sidan invånarna i de europeiska länderna, å den andra de överstatliga institutioner som förefaller så långt borta från så mångas verklighet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-18 12:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-18 16:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Samverkan Ingen annan plats! true Thu, 18 Jan 2018 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136604653 2018-01-18T11:00:00Z Jesper Magnusson - On viral infections in lung transplant recipients http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136604104 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-19 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-19 12:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Disputation Centrala kalendern www.gu.se Medicin Medarbetarportal true Fri, 19 Jan 2018 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136604104 2018-01-19T08:00:00Z Systemvetarnas exjobbsdag http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136557422 19 januari 2018 är det dags för systemvetarnas årliga exjobbsdag, där företag och organisationer kan träffa studenterna och presentera förslag på uppsatsämnen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-19 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-19 16:00</endDateTime></metadata>]]> Student Temadag Centrala kalendern www.gu.se IT true Fri, 19 Jan 2018 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136557422 2018-01-19T08:00:00Z Artistic Research in Opera and Related Fields - Possibilities and Perspectives http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608302 Minikonferens om nya sätt att arbeta med opera. Konferensen tar sin utgångspunkt i doktoranden Hedvig Jalheds forskningsprojekt om live action-opera. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-19 13:30</startDateTime><endDateTime>2018-01-19 17:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens Sprid inom fakulteten Opera Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 19 Jan 2018 12:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608302 2018-01-19T12:30:00Z Officiell invigning av Universitetsbron i Mariestad http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612360 Göteborgs univeristets rektor Eva Wiberg och Mariestads kommunfullmäktiges ordförande Jan Wahn inviger den nya Universitetsbron över Tidan. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-19 13:30</startDateTime><endDateTime>2018-01-19 17:00</endDateTime></metadata>]]> Naturvetenskap Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Kulturvård Samverkan Invigning true Fri, 19 Jan 2018 12:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612360 2018-01-19T12:30:00Z Grit - den nya framgångsfaktorn http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136604664 I ett lärande är motivationen viktig - såväl den yttre som den inre. På senare tid har begreppet grit kommit att få en allt större betydelse i skolans värld. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-24 12:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-24 16:00</endDateTime></metadata>]]> Samverkan Ingen annan plats! Seminarium true Wed, 24 Jan 2018 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136604664 2018-01-24T11:00:00Z Är vi alla klimatförnekare? Kunskapslunch http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136610209 Trots att konsekvenserna av koldioxidutsläppen från fossila bränslen, framför allt från produktion och konsumtion i de oljeberoende industriländerna, har varit allmänt kända sedan 30 år tillbaka har utmaningen inte tagits på allvar. Hur kan det komma sig att forskarnas varningar mer eller mindre ignoreras? Under denna presentation kommer forskningsresultat gällande organiserad-, partipolitisk-, respons- och vardagsklimatförnekelse att diskuteras; samt möjligheterna att på riktigt hitta lösningar på denna ödesfråga för planetens framtida generationer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-24 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-24 13:00</endDateTime></metadata>]]> Ekonomi/juridik Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Wed, 24 Jan 2018 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136610209 2018-01-24T11:15:00Z Varför göra det med saker och andra kroppar? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136605817 Johanna Gustafsson Fürst använder performance, text, skulptur och platsspecifika installationer för att tänka kring hur samhällets struktur och historia materialiseras i offentliga rum och hur dessa rum fungerar eller inte fungerar i kollektiva omvandlingsprocesser. Genom sin praktik bearbetar hon hur vardagen möter politik och hur dessa möten sammanfogar sig i föremål och rum som påverkar mänskliga relationer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-24 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-24 16:30</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Konst Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten true Wed, 24 Jan 2018 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136605817 2018-01-24T14:00:00Z Martin Grill - Safety Leadership in the Construction Industry - Managing safety at Swedish and Danish Construction Sites http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136604140 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets- och miljömedicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-26 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-26 12:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Medicin Centrala kalendern www.gu.se Disputation Medarbetarportal true Fri, 26 Jan 2018 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136604140 2018-01-26T08:00:00Z Öppet Hus i Steneby: 26-27 jan! http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136599160 Välkommen till Steneby - konst, hantverk och design sedan 1934! Under två dagar i januari öppnar Steneby i Dals Långed upp till Öppet Hus. Här hittar du bland annat HDK - Högskolan för design och konsthantverk, ett campus inom Göteborgs universitet och kan få svar på frågor om din ansökan, arbetsprover, eller delta i workshops och föreläsningar. Välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-26 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-27 16:00</endDateTime></metadata>]]> Öppet hus Workshop Utställning Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Konst- och bildvetenskap Konst Sprid inom fakulteten true Fri, 26 Jan 2018 09:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136599160 2018-01-26T09:00:00Z Drakens år - Brasskonsert vid lunch http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608372 J. S. Bach: Ouvertyr ur orkestersvit nr 3 Philip Sparke: The Year of the Dragon Med brassensemblen under ledning av Per Ivarsson. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-26 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-26 13:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Musik true Fri, 26 Jan 2018 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608372 2018-01-26T11:15:00Z FURkollegiet presenterar: Schooling and cognitive abilities http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136610696 Professor Jan- Eric Gustafsson promoverades till filosofie hedersdoktor 1:e september 2017 vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Universitetet i Oslo. Den här presentationen är föreläsningen som Gustafsson gav i samband med utnämnandet. A considerable amount of research has demonstrated cognitive abilities, and particularly so general intelligence, to be the strong determinants of individual differences in outcomes of schooling. However, it is also conceivable that cognitive abilities are influenced by schooling, even though much less research has been devoted to investigations of this issue. The main aim of the lecture is to review research on the question if, and to what extent, schooling influences the development of cognitive abilities. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-29 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-29 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Pedagogik och didaktik Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 29 Jan 2018 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136610696 2018-01-29T14:00:00Z Multipla stressfaktorer och kemikalieblandningar: En gemensam utmaning? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136583016 Vår nuvarande epok kännetecknas av mänskliga samhällens påverkan på ekosystem, av ett tidigare oöverträffat slag, genom flera mänskligt skapade stressfaktorer. De här faktorerna innefattar minskat antal habitat, invasiva arter och föroreningar från toxiska ämnen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-31 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-31 12:00</endDateTime></metadata>]]> Hållbar utveckling Miljö Forskning Seminarium Föreläsning Ingen annan plats! true Wed, 31 Jan 2018 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136583016 2018-01-31T08:00:00Z Wallenberg Centre for Molecular and Translational Medicine Event http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136607085 Gothenburg, Västra Götalandsregionen, Chalmers University of Technology and Astra Zeneca give their view on good examples of collaboration between academia, health care sector and industry. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-01 12:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-01 17:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konferens Forskning true Thu, 01 Feb 2018 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136607085 2018-02-01T11:00:00Z Konflikträtten i den svenska modellen http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136609846 Centrum för forskning om arbete och sysselsättning bjuder in till seminarium: Den svenska regeringen har nyligen tillsatt en utredning om konflikträtten. Bakgrunden är konflikten i Göteborgs hamn där arbetsgivaren inte vill teckna avtal med det största fackliga förbundet, Hamnarbetarförbundet, eftersom man redan har ett avtal med Transportarbetarförbundet som till skillnad från Hamnarbetarförbundet tillhör LO. Här ställs flera principiella frågor på sin spets och vårt seminarium syftar till att belysa dessa frågor historiskt och arbetsrättsligt. Bland de medverkande finns både experter och ett par aktörer som har en roll i konflikten i Göteborg. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-05 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-05 16:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Centrala kalendern www.gu.se Ekonomi/juridik true Mon, 05 Feb 2018 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136609846 2018-02-05T12:15:00Z Arbetsseminarium: Olof Larsson http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136601413 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-06 09:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-06 10:45</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Samhällsvetenskap true Tue, 06 Feb 2018 08:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136601413 2018-02-06T08:15:00Z Öppen föreläsning med Kari Steihaug http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136605842 Mer information kommer närmare föreläsningstillfället. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-07 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-07 16:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Konst Sprid inom fakulteten true Wed, 07 Feb 2018 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136605842 2018-02-07T14:00:00Z Karin Starzmann - The doctor, the patient and the sick leave http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136605072 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för allmänmedicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-09 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-09 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Centrala kalendern www.gu.se Disputation Forskning Medarbetarportal true Fri, 09 Feb 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136605072 2018-02-09T12:00:00Z Viktorija Matuleviciene Anängen - Type 1 diabetes in adults: modern treatment and risk of major coronary events http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136605047 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-09 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-09 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Medarbetarportal Disputation Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 09 Feb 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136605047 2018-02-09T12:00:00Z Karin Starzmann - The doctor, the patient and the sick leave http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136605065 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för allmänmedicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-09 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-09 16:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Centrala kalendern www.gu.se Medicin Disputation Medarbetarportal true Fri, 09 Feb 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136605065 2018-02-09T12:00:00Z Zacharias spelar Ravel http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608383 Pjotr Tjaikovskij: Svit ur Nötknäpparen Maurice Ravel: Pianokonsert G-dur Johannes Brahms: Symfoni nr 3 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-09 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-09 19:50</endDateTime></metadata>]]> Konsert Centrala kalendern www.gu.se Musik Sprid inom fakulteten true Fri, 09 Feb 2018 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608383 2018-02-09T17:00:00Z SMASK: Delfinal http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608396 SMASK, Sveriges Musikakademikers Sång Kåntest, är en årlig musiktävling i schlageranda som arrangeras av landets sex musikhögskolor. Tävlingen är en humorfylld och kärleksfull parodi på Melodifestivalen med den stora skillnaden att SMASK fortfarande har sin liveorkester kvar. Den lokala deltävlingen för Göteborg äger rum på Högskolan för scen och musik, där två bidrag röstas vidare till den stora riksfinalen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-17 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-17 21:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Musik Sprid inom fakulteten Konsert true Sat, 17 Feb 2018 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608396 2018-02-17T17:00:00Z Europaperspektiv 2018 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136601555 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-20 14:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-20 17:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Samhällsvetenskap true Tue, 20 Feb 2018 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136601555 2018-02-20T13:15:00Z Johan Kuylenstierna om forskning-policy interaktion http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136605805 Världsledande på att länka samman forskning och policy - vad kan universitet lära av Stockholm Environment Institute, SEI? Johan Kuylenstierna, vd på SEI och ny styrelsemedlem för Göteborgs universitet, delar med sig av sin syn på hur universitet och forskare kan bli bättre på att påverka lagstiftningen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-21 15:30</startDateTime><endDateTime>2018-02-21 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Miljö Hållbar utveckling Forskning true Wed, 21 Feb 2018 14:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136605805 2018-02-21T14:30:00Z Orgelimprovisationskonsert http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608439 Intima klanger och sprudlande energi. Orgelstudenter på kandidat- och masternivå i en dialog mellan dåtid och nutid. I denna konsert används två orglar från olika epoker: Bjurumsorgeln från ca 1645 och den fransksymfoniska orgeln från 1998. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-21 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-21 19:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Musik true Wed, 21 Feb 2018 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608439 2018-02-21T17:00:00Z Jazz och folkmusik i Jonsered http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608446 Improvisations- och världsmusikstudenterna spelar på Jonsereds herrgård. Ta chansen att komma musiken och instrumenten riktigt nära. Efter konserten får du gärna ta en kopp kaffe med musikerna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-21 19:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-21 20:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Konsert Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 21 Feb 2018 18:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608446 2018-02-21T18:00:00Z Tantum - ett klingande forskningsprojekt http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608453 Anders Jormin, Karin Nelson och Jonas Simonson - tre erfarna tonkonstnärer med olika bakgrunder och med säregna musikaliska dialekter - möts i en blandning av folkmusik, nutida improvisation och kyrkomusik, som når bortom det förmodade och förväntade. De tre musikerna och pedagogerna har arbetat tillsammans i ett konstnärligt utvecklingsprojekt om improvisation utifrån olika musiktraditioner. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-22 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-22 13:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Konsert Musik true Thu, 22 Feb 2018 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608453 2018-02-22T11:15:00Z Khadija Abdulkarim - Population based long-term follow-up of patients with Myeloproliferative Neoplasms, complications and prognosis http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136605279 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-23 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-23 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Disputation Forskning true Fri, 23 Feb 2018 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136605279 2018-02-23T08:00:00Z Kammarkören med ett Ramaskri http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608464 Skolans kammarkör och dess dirigent Jan Yngwe bjuder på ett nytt och spännande program där temat kretsar kring existentiella frågor. Dramatik utlovas i bland annat Jan Yngwes Ramaskri samt verk av Edwin Fissinger och Eric Whitacre. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-23 19:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-23 21:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Musik Sprid inom fakulteten Konsert true Fri, 23 Feb 2018 18:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608464 2018-02-23T18:00:00Z Gospel till lunch http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608511 Konsert med låtar valda och framförda av studenter på kandidatutbildningen i kyrkomusik inom ramen för deras gospelprojekt. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-01 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-01 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konsert Sprid inom fakulteten Musik true Thu, 01 Mar 2018 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608511 2018-03-01T11:15:00Z 25% seminarium med Hanna af Ekström, doktorand design http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136605949 Mer information kommer två veckor före seminariet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-01 12:34</startDateTime><endDateTime>2018-03-01 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Sprid inom fakulteten Konst- och bildvetenskap true Thu, 01 Mar 2018 11:34:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136605949 2018-03-01T11:34:00Z Unga pianister tar ton http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136615253 Synnerligen pianobegåvade ungdomar i åldern 11-18 år har fått en extra skjuts i utvecklingen genom undervisning av läraren Thomas Rydfeldt vid Högskolan för scen och musik. Här får vi höra dem framföra klassiker ur pianoliteraturen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-01 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-01 19:30</endDateTime></metadata>]]> Konsert Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Musik true Thu, 01 Mar 2018 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136615253 2018-03-01T17:00:00Z Arbetsseminarium: Research ideas/Applications http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136601586 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-06 09:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-06 10:45</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Internt Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 06 Mar 2018 08:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136601586 2018-03-06T08:15:00Z Alkoholen i arbetslivet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136595692 Vilken roll spelar alkoholen idag på arbetsplatser? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-07 12:30</startDateTime><endDateTime>2018-03-07 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Forskning true Wed, 07 Mar 2018 11:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136595692 2018-03-07T11:30:00Z Öppen föreläsning med Anu Tuominen http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136605885 Mer information kommer närmare föreläsningstillfället. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-07 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-07 16:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Konst Föreläsning true Wed, 07 Mar 2018 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136605885 2018-03-07T14:00:00Z Mor Karin: om den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136507634 På internationella kvinnodagen kommer FD Maria Dahlin och talar över ämnet "Mor Karin: en representativ anekdot om den svenska kvinnliga rösträttsrörelsens motstånd och engagemang". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-08 18:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-08 20:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Humaniora Föreläsning true Thu, 08 Mar 2018 17:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136507634 2018-03-08T17:15:00Z Inre och yttre rum http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608579 Anders Hagberg är universitetslektor i improvisationsmusik. Här presenterar han ett konstnärligt utvecklingsprojekt som utgår från modal improvisation med perspektiven arabisk maqam, indisk raga och nordisk jazz/folkmusik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-12 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-12 19:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Musik true Mon, 12 Mar 2018 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608579 2018-03-12T17:00:00Z Gästseminarium: Werner Jeanrond http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136601597 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-13 08:30</startDateTime><endDateTime>2018-03-13 10:45</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Humaniora true Tue, 13 Mar 2018 07:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136601597 2018-03-13T07:30:00Z Spanska forskarseminariet: Eduardo Jiménez Tornatore, slutseminarium http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509967 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-15 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-15 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Forskning Ingen annan plats! Doktorandseminarium Humaniora true Thu, 15 Mar 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509967 2018-03-15T12:00:00Z Kammarmusik med lärarstudenter http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608586 Klassisk musik är en av inriktningarna på musiklärarprogrammet. Studenterna möts i mindre kammarensembler och spelar valda stycken ur den klassiska repertoaren. Konserten är en del av en ensemblekurs under ledning av lärarna Bernt Wilhelmsson och Thomas Rydfeldt. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-15 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-15 20:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Musik Konsert Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 15 Mar 2018 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608586 2018-03-15T17:00:00Z University of Gothenburg Symphony Orchestra på konserthuset http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608593 Franz Liszt: Les préludes Sergej Prokofjev: Violinkonsert nr 2 Nikolaj Rimskij-Korsakov: Scheherazade Dirigent Anja Bihlmaier återvänder till University of Gothenburg Symphony Orchestra för en konsert på Göteborgs Konserthus. Solist: Marja Inkinen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-16 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-16 20:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Centrala kalendern www.gu.se Konsert Sprid inom fakulteten true Fri, 16 Mar 2018 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608593 2018-03-16T17:00:00Z Top 50-konsert http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608600 Musiklärarstudenterna väljer mellan fyra musikaliska inriktningar i sin utbildning, och en av dessa kallas för Pop och rock. I just den här konserten presenterar studenterna, ledda av Henrik Cederblom, egna tolkningar av hitlistan. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-19 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-19 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Musik Konsert Sprid inom fakulteten true Mon, 19 Mar 2018 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608600 2018-03-19T11:15:00Z Forum för scenkonst: om praktik - musikteater http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608607 På skådespelarutbildningarna utgör praktikterminen en viktig kurs - här får studenterna gedigen erfarenhet av att ingå i en ensemble på en professionell scen. Men hur ser dessa praktikplatser ut? Vilka slags roller får de? Hur tänker teaterchefer och regissörer när de rollsätter praktikanter? Och riskerar praktikterminerna att minska arbetstillfällen för frilansande skådespelare? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-19 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-19 20:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Opera Teater Sprid inom fakulteten Musikal Seminarium true Mon, 19 Mar 2018 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608607 2018-03-19T17:00:00Z Arbetsseminarium: Christina Reimann http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136602490 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-20 09:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-20 10:45</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Seminarium Humaniora true Tue, 20 Mar 2018 08:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136602490 2018-03-20T08:15:00Z Öppen föreläsning med Lin Cheung http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136605934 Mer information kommer närmare föreläsningstillfället. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-21 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-21 16:30</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Konst Föreläsning true Wed, 21 Mar 2018 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136605934 2018-03-21T14:00:00Z Improvisation med musiklärarstudenter http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608621 Musiklärarprogrammets studenter med inriktning improvisation bjuder på konsert i mindre konstellationer. Vi får höra ett axplock ur den aktuella repertoaren. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-21 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-21 19:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Musik Sprid inom fakulteten Konsert true Wed, 21 Mar 2018 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608621 2018-03-21T17:00:00Z IndiFestival del 1 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608705 Studenterna på individuella musikerprogrammet bjuder in till en heldag av unika och känslostarka uttryck. Lunchkonsert, öppen workshop och kvällskonsert med solo- och gruppframträdanden av många slag. Musikaliska framträdanden blandas med performance art och visuella intryck. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-22 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-22 14:15</endDateTime></metadata>]]> Musik Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Konsert true Thu, 22 Mar 2018 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608705 2018-03-22T11:15:00Z I Afrodites trädgård http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608754 Följ med kammarkören på en musikalisk resa i Afrodites trädgård där kärleken och skönheten spirar och allt är väl bara frid och fröjd...? Musik av bland andra James McMillan, Carl Orff, Ildebrando Pizzetti, Jan Sandström, Sven David Sandström, Wilhelm Stenhammar med flera. Dirigent: Jan Yngwe. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-22 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-22 19:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Musik Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 22 Mar 2018 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608754 2018-03-22T17:00:00Z IndiFestival del 2 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608725 Studenterna på individuella musikerprogrammet bjuder in till en heldag av unika och känslostarka uttryck. Lunchkonsert, öppen workshop och kvällskonsert med solo- och gruppframträdanden av många slag. Musikaliska framträdanden blandas med performance art och visuella intryck. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-22 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-22 20:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Musik true Thu, 22 Mar 2018 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608725 2018-03-22T17:00:00Z Grammatikfestivalen 2018 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136575339 Grammatikfestivalen fyller tio år 2018! Boka fredagen den 23 mars för en festlig variant på vår traditionella heldag med spännande föreläsningar om språk och grammatik. Grammatikfestivalen är Göteborgs bidrag till den nationella Grammatikdagen. Välkommen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-23 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-23 17:00</endDateTime></metadata>]]> Lingvistik Språk Centrala kalendern www.gu.se Samverkan Humaniora Temadag Forskning Litteraturvetenskap true Fri, 23 Mar 2018 09:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136575339 2018-03-23T09:00:00Z Konsert: Werner Aspenström 100 år http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608768 Varje år tolkar improvisationsstudenterna kända konstnärer och denna gång är fokus på poeten Werner Aspenström som skulle fyllt 100 år. Aspenström fick sitt genombrott med Snölegend 1949 och sågs som en av Sveriges ledande poeter. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-26 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-26 19:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konsert Musik Sprid inom fakulteten true Mon, 26 Mar 2018 16:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608768 2018-03-26T16:00:00Z Forum för tonkonst: Vad är komposition? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608787 I denna seminarieserie möter publiken studenter, lärare och forskare inom områdena improvisationsmusik, världsmusik, komposition, musik- och ljudproduktion samt individuella musikerprogrammet för diskussioner och fördjupning i musik, pedagogik och forskning. Första temat är komposition. Kvällen innehåller presentationer samt en avslutande paneldebatt. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-26 19:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-26 21:15</endDateTime></metadata>]]> Musik Centrala kalendern www.gu.se Konsert Sprid inom fakulteten true Mon, 26 Mar 2018 17:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608787 2018-03-26T17:15:00Z Europaforskardagen: European Disintegration? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136602508 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-27 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-27 17:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Tvärvetenskap Seminarium true Tue, 27 Mar 2018 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136602508 2018-03-27T11:15:00Z Sida vid sida - konsert http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608827 En konsert som spränger generations- och nationalitetsgränserna: Barn från El Sistema och Göteborgs Kulturskolor spelar tillsammans med ensamkommande flyktingar i Dream Orchestra och de skickliga musikerna i University of Gothenburg Symphony Orchestra. Tillsammans skapar de ett unikt sammanhang för lärande och inte minst en magisk musikupplevelse. Dirigent: Henrik Schaefer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-28 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-28 19:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Musik Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 28 Mar 2018 16:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608827 2018-03-28T16:00:00Z Världens solo & duo http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608891 Världsmusikstudenter presenterar i två olika konserter sitt arbete med att spela ensamma och två och två - plats för tätt samspel och uppsluppna utflykter. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-05 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-04-05 13:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Konsert true Thu, 05 Apr 2018 10:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608891 2018-04-05T10:15:00Z Urban Spirit http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608838 Sakralt möter sekulärt i denna konsertserie med årskurs tre från improvisations- och världsmusikprogrammen. I olika ensembleformer får studenterna utforska kyrkorummets speciella akustik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-05 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-05 19:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Musik Konsert Sprid inom fakulteten true Thu, 05 Apr 2018 16:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608838 2018-04-05T16:00:00Z Världens solo & duo http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608913 Världsmusikstudenter presenterar i två olika konserter sitt arbete med att spela ensamma och två och två - plats för tätt samspel och uppsluppna utflykter. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-06 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-04-06 13:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Konsert Musik true Fri, 06 Apr 2018 10:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608913 2018-04-06T10:15:00Z Bohuslän Big Band möter imp-studenter http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608962 Bohuslän Big Band, ett av Europas vassaste storband, samarbetar ständigt med världsscenernas stora artister. Här tar de sig an pinfärsk musik specialskriven för dem av nästa generation. Kompositörer är andra årets studenter på improvisationsutbildningen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-06 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-06 20:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Sprid inom fakulteten Musik Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 06 Apr 2018 16:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608962 2018-04-06T16:00:00Z Musiklärarstudenternas avslutningskonsert http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608941 Musiklärarstudenterna närmar sig slutet av sin femåriga utbildning och bjuder på en konsertkväll i två delar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-06 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-06 21:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Musik Centrala kalendern www.gu.se Konsert true Fri, 06 Apr 2018 16:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608941 2018-04-06T16:00:00Z Forum för scenkonst: om praktik - Teater http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608969 På skådespelarutbildningarna utgör praktikterminen en viktig kurs - här får studenterna gedigen erfarenhet av att ingå i en ensemble på en professionell scen. Men hur ser dessa praktikplatser ut? Vilka slags roller får de? Hur tänker teaterchefer och regissörer när de rollsätter praktikanter? Och riskerar praktikterminerna att minska arbetstillfällen för frilansande skådespelare? Denna kväll fokuserar vi på teater med en panel bestående av företrädare för utbildning och bransch. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-09 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-09 20:00</endDateTime></metadata>]]> Teater Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Seminarium true Mon, 09 Apr 2018 16:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608969 2018-04-09T16:00:00Z Samspelets magi http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608979 Gnistor och samklang garanteras när masterstudenterna i orkesterspel spelar kammarmusik tillsammans med lärare från de klassiska musikerutbildningarna. Konserten arrangeras i samarbete med Göteborgs Kammarmusikförening. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-10 19:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-10 20:30</endDateTime></metadata>]]> Konsert Musik Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten true Tue, 10 Apr 2018 17:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608979 2018-04-10T17:00:00Z Urban Spirit http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608854 Sakralt möter sekulärt i denna konsertserie med årskurs tre från improvisations- och världsmusikprogrammen. I olika ensembleformer får studenterna utforska kyrkorummets speciella akustik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-12 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-12 19:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Konsert Centrala kalendern www.gu.se Musik true Thu, 12 Apr 2018 16:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608854 2018-04-12T16:00:00Z