Kalendarium - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500 The top 25 events Året som gått vid LIR - en publiceringskavalkad med diskussion http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136611925 Året som gått vid LIR - en publiceringskavalkad med diskussion. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-17 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-17 17:30</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Högre seminarium Humaniora true Wed, 17 Jan 2018 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136611925 2018-01-17T14:15:00Z Att synliggöra vokabulär http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608641 Elisabeth Ohlsson försvarar sin licentiatuppsats "Att synliggöra vokabulär - En kvantitativ studie av gymnasieelevers skrivuppgifter på svenska inom CLISS-projektets ram". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-19 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-19 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Licentiatseminarium true Fri, 19 Jan 2018 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608641 2018-01-19T12:15:00Z Doing critical multimodal analysis to answer concrete research questions: the case of food packaging http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136610313 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-22 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-22 15:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Seminarium Ingen annan plats! Humaniora true Mon, 22 Jan 2018 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136610313 2018-01-22T12:15:00Z AKS-seminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566125 Ulf Hansson presenterar sitt forskningsprojekt Antiquarianism and Proto-Archaeology in Early Eighteenth-Century Rome: Francesco Bianchini and the Excavations of the Palace of the Caesars and the Columbaria of the Freedmen of Augustus and Livia <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-22 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Mon, 22 Jan 2018 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566125 2018-01-22T14:15:00Z How spaces control how we teach and learn http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136611100 Gästseminarium inom forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! Ta gärna med en lunchmacka! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-23 12:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-23 14:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Lärande Forskning Seminarium Ingen annan plats! true Tue, 23 Jan 2018 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136611100 2018-01-23T11:00:00Z Bo Lindberg - "Tidigmoderna nationalkaraktärer: John Barclay och Europa" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608070 Forskarframlägg av Bo Lindberg - "Tidigmoderna nationalkaraktärer: John Barclay och Europa". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-23 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-23 15:00</endDateTime></metadata>]]> Idéhistoria Sprid inom fakulteten Seminarium true Tue, 23 Jan 2018 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608070 2018-01-23T12:15:00Z Utsikt från en bergstopp. Jean-Jacques Rousseau och naturen http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136611942 Utsikt från en bergstopp. Jean-Jacques Rousseau och naturen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-24 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-24 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Sprid inom fakulteten Idéhistoria true Wed, 24 Jan 2018 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136611942 2018-01-24T14:15:00Z Ylva Byrman: "Så fångas de misstänktas ord: Förhör och dokumentationspraktiker på Skattebrottsenheten" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136588286 Disputation. Nordiska språk. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-26 10:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-26 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Humaniora Ingen annan plats! true Fri, 26 Jan 2018 09:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136588286 2018-01-26T09:15:00Z Martin Filin Karlsson: "All There Is: On the Semantics of Quantification over Absolutely Everything" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136593630 Disputation. Teoretisk filosofi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-26 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-26 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Disputation true Fri, 26 Jan 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136593630 2018-01-26T12:00:00Z Esaias Tegnérs kyrkliga tal. Om arbetet med en vetenskaplig kritisk utgåva. http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136557798 Barbro Wallgren Hemlin presenterar sitt pågående arbete med en ny utgåva av Esaias Tegnérs kyrkliga tal. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-29 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-29 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Ingen annan plats! true Mon, 29 Jan 2018 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136557798 2018-01-29T12:15:00Z Workshop: Interpretation i världsarvet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612077 Workshop: Interpretation i världsarvet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-30 09:30</startDateTime><endDateTime>2018-01-30 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Workshop Tvärvetenskap true Tue, 30 Jan 2018 08:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612077 2018-01-30T08:30:00Z Historiska seminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136544115 Slutseminarium Frida Wikström. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-30 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-30 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Seminarium true Tue, 30 Jan 2018 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136544115 2018-01-30T12:15:00Z Tomas Wedin - "Equality and education: A time political approach" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608075 Tomas Wedin - "Equality and education: A time political approach". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-30 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-30 15:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Sprid inom fakulteten Idéhistoria true Tue, 30 Jan 2018 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608075 2018-01-30T12:15:00Z Onkel Toms stuga: Framställningar av ras och slaveri i visuella mediekulturer i 1800-talets Sverige http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136611951 Onkel Toms stuga: Framställningar av ras och slaveri i visuella mediekulturer i 1800-talets Sverige. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-31 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-31 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Högre seminarium true Wed, 31 Jan 2018 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136611951 2018-01-31T14:15:00Z Spanska forskarseminariet: Miguel García Yeste http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136611161 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-01 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-01 15:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Ingen annan plats! Seminarium Forskning Humaniora Lärande true Thu, 01 Feb 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136611161 2018-02-01T12:00:00Z När hästen får ordet - ekokritiska perspektiv på berättande och kunskap i hästböcker http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136613062 När hästen får ordet - ekokritiska perspektiv på berättande och kunskap i hästböcker. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-01 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-01 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap true Thu, 01 Feb 2018 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136613062 2018-02-01T12:15:00Z "Ooh whoops I'm sorry". Teenagers' uses of apologies http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136589292 Seminariet arrangeras av forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer i samarbete med Grammatikseminariet vid institutionen för svenska språket. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-01 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-01 14:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Lingvistik Seminarium Forskning Humaniora true Thu, 01 Feb 2018 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136589292 2018-02-01T12:15:00Z Historiska analogier utifrån ordet "apartheid" i tysk diskurs: spår av historiskt minne http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612260 Seminarium inom forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-06 12:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-06 14:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Seminarium Forskning Ingen annan plats! Humaniora true Tue, 06 Feb 2018 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612260 2018-02-06T11:00:00Z Britas Benjamin Eriksson: "Släktforskarna" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136523781 Britas Benjamin Eriksson: "Släktforskarna", avhandlingsrframlägg. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-06 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-06 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Doktorandseminarium Idéhistoria true Tue, 06 Feb 2018 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136523781 2018-02-06T12:15:00Z Peter Jimenez: "Orienting West Mexico: The Mesoamerican World System 200-1200 CE" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136609256 Disputation. Arkeologi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-07 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-07 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Disputation Ingen annan plats! true Wed, 07 Feb 2018 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136609256 2018-02-07T12:15:00Z Relationen mellan behandlare och patient i behandling av psykisk ohälsa från sent 1700-tal till tidigt 1900-tal http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136611988 Terapeutiska möten. Relationen mellan behandlare och patient i behandling av psykisk ohälsa från sent 1700-tal till tidigt 1900-tal. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-07 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-07 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Högre seminarium true Wed, 07 Feb 2018 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136611988 2018-02-07T14:15:00Z Perspektiv på Kant http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136613900 Perspektiv på Kant - institutionsgemensamt teoriseminarium. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-13 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-13 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Sprid inom fakulteten true Tue, 13 Feb 2018 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136613900 2018-02-13T12:15:00Z Online ethnography workshop with Adi Kuntsman http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136610406 This workshop will provide participants with insights on various aspects of online ethnography, from approaches and research design, to mapping of how to manage online data. During the first part of the workshop, Adi Kuntsman will give an introduction to doing ethnography in a digital environment. During the second part of the workshop, participants are invited to contribute to the theme with a specific question of their choice. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-13 14:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-13 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Workshop true Tue, 13 Feb 2018 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136610406 2018-02-13T13:15:00Z Werner Jeanrond: Memory and Hope http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612053 "Memory and Hope". Föreläsning av gästprofessor Werner Jeanrond, St Benet's Hall, Oxford University. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-14 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-14 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Högre seminarium Religion true Wed, 14 Feb 2018 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612053 2018-02-14T14:15:00Z Victor Jorméus: "¿Un error grave, pero aceptable? Las actitudes hacia la producción oral de aprendices suecos de ELE." http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612023 Licentiatuppsatsseminarium inom ämnet romanska språk vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-15 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-15 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Språk Doktorandseminarium Ingen annan plats! Lärande Licentiatseminarium Forskning Seminarium true Thu, 15 Feb 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612023 2018-02-15T12:00:00Z Historisk temavecka http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136576934 Save the date! Vecka 8 2018 arrangerar institutionen för historiska studier en temavecka med föreläsningar och seminarium som tar avstamp i institutionens ämnen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-21 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-23 18:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Temadag true Wed, 21 Feb 2018 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136576934 2018-02-21T07:00:00Z Musikverkets samlingar - en resurs för forskare http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136607967 Detta är Institutionen för kulturvetenskapers gemensamma seminarieserie. Projektpresentationer varvas med gästföreläsningar, textseminarier och temaseminarier som avspeglar institutionens ämnesmässiga bredd. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-21 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-21 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Musikvetenskap Ingen annan plats! Etnologi true Wed, 21 Feb 2018 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136607967 2018-02-21T14:15:00Z Utanför historien? Undantag och självklarheter i 1800-talets translitteratur http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612064 Utanför historien? Undantag och självklarheter i 1800-talets translitteratur. Gästföreläsning av Sam Holmquist, FD i litteraturvetenskap, Uppsala universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-21 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-21 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap true Wed, 21 Feb 2018 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612064 2018-02-21T14:15:00Z DJs as Cultural Brokers: The Performance and Localization of Recorded Music Across Time and Space http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136607978 Detta är Institutionen för kulturvetenskapers gemensamma seminarieserie. Projektpresentationer varvas med gästföreläsningar, textseminarier och temaseminarier som avspeglar institutionens ämnesmässiga bredd. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-28 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-28 17:00</endDateTime></metadata>]]> Musikvetenskap Högre seminarium Ingen annan plats! true Wed, 28 Feb 2018 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136607978 2018-02-28T14:15:00Z Klangikonografiska uttrycksformer. Om samverkan mellan konstarter i det sakrala rummet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612220 Klangikonografiska uttrycksformer. Om samverkan mellan konstarter i det sakrala rummet (Vasakyrkan i Göteborg). Pågående forskning med Per Högberg - Bernadotte-stipendiat, FD i musikalisk gestaltning, Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-28 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-28 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Högre seminarium true Wed, 28 Feb 2018 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612220 2018-02-28T14:15:00Z Fernando López Serrano: "EL APRENDIZAJE DEL ASPECTO FLEXIVO EN EL PASADO ESPAÑOL POR ESTUDIANTES DE ELE EN SUECIA. El pretérito perfecto simple y el imperfecto en los niveles A2 y B1" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136615845 Disputation. Spanska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-01 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-01 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Disputation Humaniora true Thu, 01 Mar 2018 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136615845 2018-03-01T12:15:00Z Jens Norrby: "An Englishness 'only Restricted by Race': - The Round Table and an Organic Union of the Empire" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608153 Jens Norrby: "An Englishness 'only Restricted by Race': The Round Table and an Organic Union of the Empire". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-06 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-06 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Idéhistoria Doktorandseminarium true Tue, 06 Mar 2018 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608153 2018-03-06T12:15:00Z Flâneuse: Women Walk The City http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136607987 Detta är Institutionen för kulturvetenskapers gemensamma seminarieserie. Projektpresentationer varvas med gästföreläsningar, textseminarier och temaseminarier som avspeglar institutionens ämnesmässiga bredd. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-07 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-07 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium English Ingen annan plats! true Wed, 07 Mar 2018 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136607987 2018-03-07T14:15:00Z Den livsviktiga läsningen? Medicinsk humaniora och biblioterapi http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612232 Den livsviktiga läsningen? Medicinsk humaniora och biblioterapi. Pågående forskning med Cecilia Pettersson, LIR, och Katarina Båth, Uppsala universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-07 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-07 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Humaniora Sprid inom fakulteten true Wed, 07 Mar 2018 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612232 2018-03-07T14:15:00Z Mor Karin: om den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136507634 På internationella kvinnodagen kommer FD Maria Dahlin och talar över ämnet "Mor Karin: en representativ anekdot om den svenska kvinnliga rösträttsrörelsens motstånd och engagemang". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-08 18:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-08 20:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Föreläsning Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal true Thu, 08 Mar 2018 17:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136507634 2018-03-08T17:15:00Z Texter som pekar ut: Om lokal och global indexikalitet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612454 Gästseminarium inom forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-13 12:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-13 14:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Forskning Seminarium Ingen annan plats! Kulturstudier Språk true Tue, 13 Mar 2018 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612454 2018-03-13T11:00:00Z Coming to terms with the present - ett utforskande av den historiska tidens krononormativitet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612237 Coming to terms with the present - ett utforskande av den historiska tidens krononormativitet. Gästföreläsning av Victoria Fareld, bitr. lektor i idéhistoria, Stockholms universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-14 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-14 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Idéhistoria Högre seminarium Humaniora true Wed, 14 Mar 2018 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612237 2018-03-14T14:15:00Z Spanska forskarseminariet: Eduardo Jiménez Tornatore, slutseminarium http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509967 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-15 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-15 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Forskning Ingen annan plats! Humaniora Doktorandseminarium true Thu, 15 Mar 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509967 2018-03-15T12:00:00Z Thor Rydin: "Pathologie: Kant's Moral Economy of History" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608166 Thor Rydin, doktorand i idéhistoria vid Uppsala universitet: "Pathologie: Kant's Moral Economy of History". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-20 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-20 15:00</endDateTime></metadata>]]> Idéhistoria Sprid inom fakulteten Doktorandseminarium true Tue, 20 Mar 2018 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608166 2018-03-20T12:15:00Z Brecht i Mellanöstern http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612288 Brecht i Mellanöstern. Gästföreläsning av Robert Lyons, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborg. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-21 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-21 17:00</endDateTime></metadata>]]> Teater Högre seminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 21 Mar 2018 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612288 2018-03-21T14:15:00Z Grammatikfestivalen 2018 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136575339 Grammatikfestivalen fyller tio år 2018! Boka fredagen den 23 mars för en festlig variant på vår traditionella heldag med spännande föreläsningar om språk och grammatik. Grammatikfestivalen är Göteborgs bidrag till den nationella Grammatikdagen. Välkommen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-23 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-23 17:00</endDateTime></metadata>]]> Lingvistik Humaniora Litteraturvetenskap Temadag Centrala kalendern www.gu.se Samverkan Språk Forskning true Fri, 23 Mar 2018 09:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136575339 2018-03-23T09:00:00Z Rituals, clergymen, folk-beliefs and oral tradition in the Early Modern Sweden and Finland: Lutheran Poetics and Ceremonies in the late 16th century http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136614036 Rituals, clergymen, folk-beliefs and oral tradition in the Early Modern Sweden and Finland: Lutheran Poetics and Ceremonies in the late 16th century. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-28 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-28 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Religion Sprid inom fakulteten true Wed, 28 Mar 2018 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136614036 2018-03-28T13:15:00Z Världslitteratur möter världshistoria? Positioneringar på ett fält http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136614096 Världslitteratur möter världshistoria? Positioneringar på ett fält. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-04 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-04-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Idéhistoria Sprid inom fakulteten true Wed, 04 Apr 2018 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136614096 2018-04-04T13:15:00Z Lisa Schmidt: slutseminarium för avhandlingen RADDERA - Dialogisk ikonicitet i raderingspoesi http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136613950 Lisa Schmidt: slutseminarium för avhandlingen RADDERA - Dialogisk ikonicitet i raderingspoesi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-10 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-04-10 17:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten true Tue, 10 Apr 2018 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136613950 2018-04-10T11:15:00Z Kristid: historiefilosofi i nutid och djuptid http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136614104 Kristid: historiefilosofi i nutid och djuptid. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-11 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-04-11 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Idéhistoria Högre seminarium true Wed, 11 Apr 2018 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136614104 2018-04-11T13:15:00Z Anders Dahlgren: "Fullständigt otillförlitligt, men absolut oumbärlig". En historiografisk undersökning av projektet Svensk Stad http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136609232 Disputation. Konst- och bildvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-13 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-04-13 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Disputation true Fri, 13 Apr 2018 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136609232 2018-04-13T11:15:00Z Lisa Loenheim, slutseminarium http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136614261 Lisa Loenheim, doktorand i nordiska språk, håller sitt slutseminarium. Granskare: Eli Anne Eiesland, Høgskolen i Sørøst-Norge <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-16 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-04-16 15:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Humaniora Ingen annan plats! Seminarium true Mon, 16 Apr 2018 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136614261 2018-04-16T11:15:00Z Doktorandbesök från University of Johannesburg: Scott Burnett http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608196 Scott Burnett, doktorand vid University of Johannesburg, besöker institutionen och håller i ett doktorandseminarium. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-17 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-04-17 16:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap true Tue, 17 Apr 2018 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608196 2018-04-17T11:15:00Z Förtrollande nationer: varumarknad, folktro och nationalism i skandinavisk skönlitteratur 1830-1850 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136614112 Förtrollande nationer: varumarknad, folktro och nationalism i skandinavisk skönlitteratur 1830-1850. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-25 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-04-25 17:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Högre seminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 25 Apr 2018 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136614112 2018-04-25T13:15:00Z Spanska forskarseminariet: Gabriela Mercado, slutseminarium http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612545 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-26 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-26 15:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Ingen annan plats! Humaniora Forskning Doktorandseminarium Seminarium true Thu, 26 Apr 2018 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612545 2018-04-26T11:00:00Z Lost and found - Guidebokens historia under tusen år http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136599195 Öppen föreläsning vid institutionen för språk och litteraturer i samarbete med Folkuniversitetet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-26 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-26 19:30</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Forskning Föreläsning Kulturstudier Ingen annan plats! Samverkan true Thu, 26 Apr 2018 16:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136599195 2018-04-26T16:00:00Z 'I know simply that the sky will last longer than I': Subjectivity as Void in Sofia Coppola's 'Lost in Translation'. http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608012 Detta är Institutionen för kulturvetenskapers gemensamma seminarieserie. Projektpresentationer varvas med gästföreläsningar, textseminarier och temaseminarier som avspeglar institutionens ämnesmässiga bredd. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-02 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-05-02 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Högre seminarium Kulturstudier true Wed, 02 May 2018 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608012 2018-05-02T13:15:00Z Bound 2 Mimesis: Postcinematic Imitation http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608041 Detta är Institutionen för kulturvetenskapers gemensamma seminarieserie. Projektpresentationer varvas med gästföreläsningar, textseminarier och temaseminarier som avspeglar institutionens ämnesmässiga bredd. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-09 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-05-09 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Kulturstudier Ingen annan plats! true Wed, 09 May 2018 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608041 2018-05-09T13:15:00Z Barnets blik på læsekultur. Nye veje til (børne)litteraturhistorien 1790-1850 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136614117 Barnets blik på læsekultur. Nye veje til (børne)litteraturhistorien 1790-1850. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-09 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-05-09 17:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten Högre seminarium true Wed, 09 May 2018 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136614117 2018-05-09T13:15:00Z 1920-talets modeestetik och Les ballets suédois i Paris: mode som konstform och danskonst som mode http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136615031 Balettkompaniet Les ballets suédois, med bas i Paris, var gränsöverskridande på många sätt, bl.a. genom sina avant-gardistiska uttryck och samarbeten med modernistiska konstnärer som Picabia, Legér, Dardel m.fl. Det fanns även en nära relation till den parisiska modevärlden ¿ produktionerna rörde sig i ett gränssnitt mot mode som konstform och vice versa, vilket en analys av scenestetik och nätverk utröner. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-15 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-05-15 15:00</endDateTime></metadata>]]> Konst- och bildvetenskap Seminarium Sprid inom fakulteten true Tue, 15 May 2018 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136615031 2018-05-15T11:15:00Z Global mobilitet och vuxnas andraspråksinlärning http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612580 Gästseminarium inom forskningsområdet Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-15 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-15 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Lärande Forskning Ingen annan plats! Språk Seminarium true Tue, 15 May 2018 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612580 2018-05-15T13:00:00Z Space & Place - institutionsgemensamt teoriseminarium i anslutning till Göteborgsforskningsprojekten http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136613968 Space & Place - institutionsgemensamt teoriseminarium i anslutning till Göteborgsforskningsprojekten på institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-15 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-05-15 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Seminarium true Tue, 15 May 2018 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136613968 2018-05-15T13:15:00Z Didaktiskt seminarium http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136614122 Didaktiskt seminarium. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-16 16:15</startDateTime><endDateTime>2018-05-16 18:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Högre seminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 16 May 2018 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136614122 2018-05-16T14:15:00Z Temadag inom religionsvetenskap: aktuell forskning och framtidsblickar http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136614127 Aktuell forskning och framtidsblickar. En religionsvetenskaplig ämnesdag vid Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-24 12:34</startDateTime><endDateTime>2018-05-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Sprid inom fakulteten Religion true Thu, 24 May 2018 10:34:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136614127 2018-05-24T10:34:00Z Tomas Wedin: slutseminarium http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608220 Tomas Wedin: slutseminarium. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-29 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-05-29 16:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Doktorandseminarium Idéhistoria true Tue, 29 May 2018 11:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608220 2018-05-29T11:15:00Z Jakob den rättfärdige - Kyrkans g(l)ömda ledare http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136616256 Pågående forskning med Gunnar Samuelsson, universitetslektor i religionsvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-30 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-05-30 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Sprid inom fakulteten Religion true Wed, 30 May 2018 13:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136616256 2018-05-30T13:15:00Z Spanska forskarseminariet: Johan Järlehed http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612596 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-06-07 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-06-07 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Språk Seminarium Humaniora Forskning true Thu, 07 Jun 2018 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612596 2018-06-07T11:00:00Z