Kalendarium - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1765672708&fromSiteNodeId=515494 The top 25 events Spanska forskarseminariet: Ester Fernández http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136610649 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-18 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-18 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora Forskning true Thu, 18 Jan 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136610649 2018-01-18T12:00:00Z Tyska forskarseminariet: Iginia Barretta, halvtidsseminarium http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136610072 Forskarseminarium i tyska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-19 10:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-19 12:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Seminarium Humaniora Forskning Ingen annan plats! true Fri, 19 Jan 2018 09:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136610072 2018-01-19T09:15:00Z How spaces control how we teach and learn http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136611100 Gästseminarium inom forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! Ta gärna med en lunchmacka! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-23 12:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-23 14:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Forskning Ingen annan plats! Lärande Humaniora true Tue, 23 Jan 2018 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136611100 2018-01-23T11:00:00Z Spanska forskarseminariet: Miguel García Yeste http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136611161 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-01 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-01 15:00</endDateTime></metadata>]]> Lärande Språk Humaniora Ingen annan plats! Forskning Seminarium true Thu, 01 Feb 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136611161 2018-02-01T12:00:00Z "Ooh whoops I'm sorry". Teenagers' uses of apologies http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136589292 Seminariet arrangeras av forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer i samarbete med Grammatikseminariet vid institutionen för svenska språket. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-01 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-01 14:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Forskning Humaniora Lingvistik true Thu, 01 Feb 2018 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136589292 2018-02-01T12:15:00Z Historiska analogier utifrån ordet "apartheid" i tysk diskurs: spår av historiskt minne http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612260 Seminarium inom forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-06 12:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-06 14:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Språk Forskning Humaniora Seminarium true Tue, 06 Feb 2018 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612260 2018-02-06T11:00:00Z Språk och lärande: workshop http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612311 Workshop inom forskningsområdet Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-06 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Seminarium Lärande Ingen annan plats! Humaniora Doktorandseminarium Forskning true Tue, 06 Feb 2018 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612311 2018-02-06T14:00:00Z Victor Jorméus: "¿Un error grave, pero aceptable? Las actitudes hacia la producción oral de aprendices suecos de ELE." http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612023 Licentiatuppsatsseminarium inom ämnet romanska språk vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-15 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-15 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Licentiatseminarium Doktorandseminarium Språk Seminarium Lärande Forskning Humaniora true Thu, 15 Feb 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612023 2018-02-15T12:00:00Z Fernando López Serrano: "EL APRENDIZAJE DEL ASPECTO FLEXIVO EN EL PASADO ESPAÑOL POR ESTUDIANTES DE ELE EN SUECIA. El pretérito perfecto simple y el imperfecto en los niveles A2 y B1" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136615845 Disputation. Spanska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-01 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-01 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Disputation true Thu, 01 Mar 2018 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136615845 2018-03-01T12:15:00Z Journée pédagogique française http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136615088 Språklärarnas Riksförbund, i samarbete med institutionen för språk och litteraturer, organiserar en pedagogisk fortbildningsdag för fransklärare lördagen den 3 mars 2018 på Humanisten. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-03 12:34</startDateTime><endDateTime>2018-03-03 23:59</endDateTime></metadata>]]> Utbildning Pedagogik och didaktik Ingen annan plats! Temadag Lärande Humaniora Språk true Sat, 03 Mar 2018 11:34:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136615088 2018-03-03T11:34:00Z Texter som pekar ut: Om lokal och global indexikalitet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612454 Gästseminarium inom forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-13 12:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-13 14:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Forskning Seminarium Språk Ingen annan plats! Kulturstudier true Tue, 13 Mar 2018 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612454 2018-03-13T11:00:00Z Spanska forskarseminariet: Eduardo Jiménez Tornatore, slutseminarium http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509967 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-15 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-15 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Forskning Seminarium Doktorandseminarium Ingen annan plats! true Thu, 15 Mar 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509967 2018-03-15T12:00:00Z Grammatikfestivalen 2018 http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136575339 Grammatikfestivalen fyller tio år 2018! Boka fredagen den 23 mars för en festlig variant på vår traditionella heldag med spännande föreläsningar om språk och grammatik. Grammatikfestivalen är Göteborgs bidrag till den nationella Grammatikdagen. Välkommen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-23 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-23 17:00</endDateTime></metadata>]]> Temadag Språk Lingvistik Humaniora Samverkan Centrala kalendern www.gu.se Forskning Litteraturvetenskap true Fri, 23 Mar 2018 09:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136575339 2018-03-23T09:00:00Z Spanska forskarseminariet: Ester Fernández http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612512 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-12 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-12 15:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Doktorandseminarium Forskning Seminarium Humaniora Ingen annan plats! true Thu, 12 Apr 2018 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612512 2018-04-12T11:00:00Z Spanska forskarseminariet: Gabriela Mercado, slutseminarium http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612545 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-26 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-26 15:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Forskning Ingen annan plats! Seminarium Doktorandseminarium Humaniora true Thu, 26 Apr 2018 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612545 2018-04-26T11:00:00Z Lost and found - Guidebokens historia under tusen år http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136599195 Öppen föreläsning vid institutionen för språk och litteraturer i samarbete med Folkuniversitetet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-26 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-26 19:30</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Samverkan Forskning Kulturstudier Humaniora Ingen annan plats! true Thu, 26 Apr 2018 16:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136599195 2018-04-26T16:00:00Z Global mobilitet och vuxnas andraspråksinlärning http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612580 Gästseminarium inom forskningsområdet Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-15 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-15 17:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Lärande Ingen annan plats! Humaniora Forskning Seminarium true Tue, 15 May 2018 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612580 2018-05-15T13:00:00Z Spanska forskarseminariet: Ester Fernández http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612588 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-24 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-24 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Forskning Doktorandseminarium Humaniora Ingen annan plats! Språk true Thu, 24 May 2018 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612588 2018-05-24T11:00:00Z Spanska forskarseminariet: Johan Järlehed http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612596 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-06-07 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-06-07 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Forskning Språk Ingen annan plats! true Thu, 07 Jun 2018 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612596 2018-06-07T11:00:00Z