Kalendarium - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1765674688&fromSiteNodeId=515590 The top 25 events Historiska seminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136544107 Anna Locke ventilerar inledningskapitel till avhandlingen "Landsbygd i förändring - lantbruksnämnden, jordbrukarna och staten 1945-1979". Opponent Ann-Sofie Andersson, ordförande Lars Nyström. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-16 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-16 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Seminarium true Tue, 16 Jan 2018 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136544107 2018-01-16T12:15:00Z AKS-seminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566125 Ulf Hansson presenterar sitt forskningsprojekt Antiquarianism and Proto-Archaeology in Early Eighteenth-Century Rome: Francesco Bianchini and the Excavations of the Palace of the Caesars and the Columbaria of the Freedmen of Augustus and Livia <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-22 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Seminarium true Mon, 22 Jan 2018 14:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566125 2018-01-22T14:15:00Z Arkeologiska forskarseminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530542 Doktorand Malou Blank Bäcklund, textseminarium New Data from Late Neolithic Falbygden <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-24 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-24 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Sprid inom fakulteten true Wed, 24 Jan 2018 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530542 2018-01-24T12:15:00Z Forskarseminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136544192 Forskarseminariet är ett ämnesgemensamt seminarium för arkeologi, antikens kultur och samhällsliv samt historia. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-29 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-29 16:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Seminarium true Mon, 29 Jan 2018 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136544192 2018-01-29T12:15:00Z Workshop: Interpretation i världsarvet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612077 Workshop: Interpretation i världsarvet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-30 09:30</startDateTime><endDateTime>2018-01-30 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Tvärvetenskap Workshop true Tue, 30 Jan 2018 08:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612077 2018-01-30T08:30:00Z Historiska seminariet http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136544115 Slutseminarium Frida Wikström. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-30 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-30 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Seminarium true Tue, 30 Jan 2018 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136544115 2018-01-30T12:15:00Z Peter Jimenez: "Orienting West Mexico: The Mesoamerican World System 200-1200 CE" http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136609256 Disputation. Arkeologi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-07 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-07 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Disputation true Wed, 07 Feb 2018 12:15:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136609256 2018-02-07T12:15:00Z Historisk temavecka http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136576934 Save the date! Vecka 8 2018 arrangerar institutionen för historiska studier en temavecka med föreläsningar och seminarium som tar avstamp i institutionens ämnen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-21 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-23 18:00</endDateTime></metadata>]]> Temadag Humaniora Sprid inom fakulteten true Wed, 21 Feb 2018 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136576934 2018-02-21T07:00:00Z