Kalendarium - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=2121&fromSiteNodeId=104804 The top 25 events Medical Hill seminar series - Evolutionary strategies in childhood cancer http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136614942 Evolutionary strategies in childhood cancer David Gisselson Nord, Professor of Molecular Pathology Senior Consultant Pathologist Lund University and Skåne region <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-17 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-17 16:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Medicin Seminarium true Wed, 17 Jan 2018 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136614942 2018-01-17T14:00:00Z Jesper Magnusson - On viral infections in lung transplant recipients http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136604104 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-19 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-19 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Forskning Centrala kalendern www.gu.se Medicin Medarbetarportal true Fri, 19 Jan 2018 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136604104 2018-01-19T08:00:00Z Anna Nordin - Midkine in Advanced Prostate Cancer - Biological Impact and Biomarker Potential http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136551327 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för urologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-19 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-19 15:30</endDateTime></metadata>]]> Disputation Ingen annan plats! Forskning Medicin true Fri, 19 Jan 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136551327 2018-01-19T12:00:00Z Despoina Kantere - Diagnostic aspects of skin cancer and lichen sclerosus studied with advanced scanning laser microscopy http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136613169 Halvtidsseminarium vid avdelningen för dermatologi och venereologi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-22 16:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-22 18:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Ingen annan plats! Halvtidsseminarium Medicin true Mon, 22 Jan 2018 15:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136613169 2018-01-22T15:00:00Z Mohamad Ali - Role of long noncoding RNAs in cell cycle regulation http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136614718 Halvtidsseminarium, medicinsk vetenskap vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-25 14:30</startDateTime><endDateTime>2018-01-25 16:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Medicin Halvtidsseminarium true Thu, 25 Jan 2018 13:30:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136614718 2018-01-25T13:30:00Z Martin Grill - Safety Leadership in the Construction Industry - Managing safety at Swedish and Danish Construction Sites http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136604140 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets- och miljömedicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-26 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-26 12:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Medarbetarportal Forskning Medicin true Fri, 26 Jan 2018 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136604140 2018-01-26T08:00:00Z Zhiyuan Zhao - Molecular aspects on Herpes simplex virus DNA replication and gene expression http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136561721 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avd för medicinsk kemi och cellbiologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-26 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-26 16:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Medicin Disputation true Fri, 26 Jan 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136561721 2018-01-26T12:00:00Z Milana Kokosar - Polycystic Ovary Syndrome. Androgen excess and insulin resistance in women: Identification of molecular targets to improve glucose homeostasis http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608088 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-29 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-29 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medicin Forskning Medarbetarportal true Mon, 29 Jan 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136608088 2018-01-29T12:00:00Z Andreas Jonsson - Diagnostiska markörer vid kolorektal cancer och peritoneums roll vid cancerspridning http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136613159 Halvtidsseminarium vid avdelningen för kirurgi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-08 14:30</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Ingen annan plats! Halvtidsseminarium true Thu, 08 Feb 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136613159 2018-02-08T12:00:00Z Mats Ribbe - Cerebrospinala markörer, åldrandets effekter och mortalitet vid Alzheimers- och demenssjukdom http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136614956 Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-08 14:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-08 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Forskning Halvtidsseminarium Medicin true Thu, 08 Feb 2018 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136614956 2018-02-08T13:00:00Z Gunnhildur Gudnadottir- Paediatric sleep-disordered breathing - diagnostics and treatment http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136567708 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för öron, näs- och halssjukdomar <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-09 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-09 11:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Barn- och ungdomskultur Medicin Disputation Ingen annan plats! true Fri, 09 Feb 2018 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136567708 2018-02-09T08:00:00Z Bita Shareghi - Wear and migration in total hip arthroplasty measured with radiostereometric analysis. Methodological aspects and clinical studies http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136567774 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-09 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-09 11:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Medicin Hem och konsumentkunskap Ingen annan plats! Disputation true Fri, 09 Feb 2018 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136567774 2018-02-09T08:00:00Z Viktorija Matuleviciene Anängen - Type 1 diabetes in adults: modern treatment and risk of major coronary events http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136605047 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-09 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-09 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Medicin Disputation Medarbetarportal Forskning true Fri, 09 Feb 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136605047 2018-02-09T12:00:00Z Karin Starzmann - The doctor, the patient and the sick leave http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136605072 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för allmänmedicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-09 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-09 16:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Medicin Medarbetarportal Disputation Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 09 Feb 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136605072 2018-02-09T12:00:00Z Karin Starzmann - The doctor, the patient and the sick leave http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136605065 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för allmänmedicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-09 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-09 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Centrala kalendern www.gu.se Disputation Medarbetarportal true Fri, 09 Feb 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136605065 2018-02-09T12:00:00Z Gillian Asplin - Traffic Light System-BasicADL (TLS-BasicADL) Development, reliability, validity, clinical utility and patient perspective http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136614668 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-15 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-15 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Disputation Forskning Medicin true Thu, 15 Feb 2018 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136614668 2018-02-15T08:00:00Z Katarina Hallén - Isocapnic hyperventilation in anaesthesia practice. Clinical and experimental studies http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136567873 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för anestesiologi och intensivvård <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-23 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-23 11:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Medicin Disputation Forskning true Fri, 23 Feb 2018 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136567873 2018-02-23T08:00:00Z Khadija Abdulkarim - Population based long-term follow-up of patients with Myeloproliferative Neoplasms, complications and prognosis http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136605279 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-23 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-23 12:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Medarbetarportal Medicin Centrala kalendern www.gu.se Disputation true Fri, 23 Feb 2018 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136605279 2018-02-23T08:00:00Z Yuhei Hatakenaka - Early detection of ESSENCE in Japanese 0-4 year-olds. Studies neurodevelopmental problems in the community and in clinics http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136614779 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-23 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-23 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Disputation Medarbetarportal true Fri, 23 Feb 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136614779 2018-02-23T12:00:00Z Peter Axelsson - Distal radioulnar joint: arthroplasty and strength assessments http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136594563 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-02 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-02 15:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Disputation Medicin Forskning true Fri, 02 Mar 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136594563 2018-03-02T12:00:00Z Välkommen till det 11:e Nordiska Hermeneutik-seminaret http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136604304 Nordisk Postdoktoralt Sällskap för Caring Science bjuder in till det 11:e Nordiska Hermeneutik-seminaret på Högskolan Väst, Trollhättan, den 6-7 mars 2018 Tema: Scientia intuitiva- tolkning, temporalitet och historicitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-06 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-07 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Medicin true Tue, 06 Mar 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136604304 2018-03-06T12:00:00Z Ramona Schenell - Att upprätthålla självbestämmande i palliativt skede på särskilt boende - en modell för att främja personcentrerad palliativ vård för äldre http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136609091 Halvtidsseminarium vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-08 15:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Halvtidsseminarium Ingen annan plats! true Thu, 08 Mar 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136609091 2018-03-08T12:00:00Z Carl-Johan Cederwall - Improve weaning from prolonged mechanical ventilation http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612998 Halvtidsseminarium vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-09 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-09 15:00</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Ingen annan plats! Vårdvetenskap true Fri, 09 Mar 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612998 2018-03-09T12:00:00Z Martin Johansson - The percutaneous implant. The effects of design, host site and surgery on the tissue response http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136594620 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för biomaterialvetenskap <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-09 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-09 15:30</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medicin Ingen annan plats! Forskning true Fri, 09 Mar 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136594620 2018-03-09T12:00:00Z Karolina Linden - Women with type 1 diabetes during pregnancy and postpartum. Well-being and diabetes management http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136607478 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-16 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-16 16:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Ingen annan plats! Disputation true Fri, 16 Mar 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136607478 2018-03-16T12:00:00Z Ebru Aydin - Targeting NOX2 in cancer http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136589935 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avd för infektionssjukdomar <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-20 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-20 12:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Disputation Medicin true Tue, 20 Mar 2018 08:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136589935 2018-03-20T08:00:00Z Per Hedenström - Endosonography and pretreatment tumor profiling - from sampling, staining, to sequencing http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136614431 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-23 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-23 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Forskning Centrala kalendern www.gu.se Medicin Disputation true Fri, 23 Mar 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136614431 2018-03-23T12:00:00Z Peter Cnudde - Longitudinal outcome following total hip replacement. Expanded data collection, time trends, sequence of events and study of factors influencing implant survival and mortality http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136594588 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-23 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-23 15:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Ingen annan plats! Medicin Disputation true Fri, 23 Mar 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136594588 2018-03-23T12:00:00Z Ann-Caroline Johansson - Subjective recovery following colorectal cancer treatment http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136609066 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-13 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-13 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Vårdvetenskap Disputation true Fri, 13 Apr 2018 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136609066 2018-04-13T11:00:00Z Karin Zachrisson Jönsson - Renovascular disease. Aspects on diagnosis and invasive treatment http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136615559 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för radiologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-13 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-13 15:30</endDateTime></metadata>]]> Medicin Disputation Forskning Ingen annan plats! true Fri, 13 Apr 2018 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136615559 2018-04-13T11:00:00Z Hilda Svensson - Finding new ways forward with pain as a fellow traveler - Older woman living with back pain and osteoporotic vertebral fractures - A person-centered approach http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136609086 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-04 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-04 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Vårdvetenskap Disputation true Fri, 04 May 2018 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136609086 2018-05-04T11:00:00Z