Kalender - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?fromSiteNodeId=106719 The top 25 events Disputation Charlott Sellberg http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136597258 Charlott Sellberg vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande försvarar sin avhandling: Training to become a master mariner in a simulator-based environment. The instructors contributions to professional learning. Fakultetsopponent:Docent Helen Melander, Uppsala universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-19 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-19 17:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medarbetarportal Pedagogik och didaktik true Fri, 19 Jan 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136597258 2018-01-19T12:00:00Z Disputation Géraldine Fauville http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136597284 Géraldine Fauville vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande försvarar sin avhandling: Digital technologies as support for learning about the marine environment. Steps toward ocean literacy. Fakultetsopponent:Professor Cecilia Lundholm, Stockholms universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-26 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-26 17:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Pedagogik och didaktik Disputation true Fri, 26 Jan 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136597284 2018-01-26T12:00:00Z FURkollegiet presenterar: Schooling and cognitive abilities http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136610696 Professor Jan- Eric Gustafsson promoverades till filosofie hedersdoktor 1:e september 2017 vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Universitetet i Oslo. Den här presentationen är föreläsningen som Gustafsson gav i samband med utnämnandet. A considerable amount of research has demonstrated cognitive abilities, and particularly so general intelligence, to be the strong determinants of individual differences in outcomes of schooling. However, it is also conceivable that cognitive abilities are influenced by schooling, even though much less research has been devoted to investigations of this issue. The main aim of the lecture is to review research on the question if, and to what extent, schooling influences the development of cognitive abilities. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-29 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-29 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Pedagogik och didaktik Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 29 Jan 2018 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136610696 2018-01-29T14:00:00Z Predatory journals or shameless authors? http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136604280 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-07 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-07 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Universitetsgemensam true Wed, 07 Feb 2018 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136604280 2018-02-07T14:00:00Z Disputation Tuula Maunula http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136613815 Tuula Maunula vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession försvarar sin avhandling Students¿ and Teachers¿ Jointly Constituted Learning Opportunities. The Case of Linear Equations Fakultetsopponent: Professor Brent Davis, University of Calgary <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-09 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-09 17:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Pedagogik och didaktik Disputation true Fri, 09 Feb 2018 12:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136613815 2018-02-09T12:00:00Z Fler bråk i matematikundervisningen: En aktionsforskningsstudie där lärare lär om progression http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136604702 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-27 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-27 16:30</endDateTime></metadata>]]> Barn- och ungdomsvetenskap Seminarium Sprid inom fakulteten true Tue, 27 Feb 2018 14:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136604702 2018-02-27T14:00:00Z Moraliskt arbete i förskolan. Om regler och moralisk ordning i barn-barn och vuxen-barn interaktion http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136604710 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-30 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-30 16:30</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Barn- och ungdomsvetenskap Seminarium true Fri, 30 Mar 2018 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136604710 2018-03-30T13:00:00Z Lek och toddlare i förskolans vardag http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136604725 Redan från starten i förskolan knyts sociala kontakter till de nya kamraterna, kontakter som på några månader utvecklas till viktiga sociala relationer och ofta leder till vänskapsbyggande. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-10 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-10 16:30</endDateTime></metadata>]]> Barn- och ungdomsvetenskap Sprid inom fakulteten Seminarium true Tue, 10 Apr 2018 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136604725 2018-04-10T13:00:00Z Kamerans fotografiska blick i förskolan - att om-rikta blicken http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136604736 Den här presentationen tar sin utgångspunkt i min avhandling, Treåringar, kameror och förskola - en serie diffraktiva rörelser. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-15 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-15 16:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Barn- och ungdomsvetenskap Sprid inom fakulteten true Tue, 15 May 2018 13:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136604736 2018-05-15T13:00:00Z Göteborg Running Science Meeting http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136613072 Andra upplagan av Göteborgsvarvet seminarier. Här får du en unik chans att ta del av den senaste forskningen inom idrottsmedicin. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-18 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-18 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Idrottsvetenskap Ingen annan plats! true Fri, 18 May 2018 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136613072 2018-05-18T07:00:00Z CUL- seminarium sommarmingel http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136596854 CUL- seminarium sommarmingel <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-06-12 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-06-12 20:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Forskning Seminarium true Tue, 12 Jun 2018 11:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136596854 2018-06-12T11:00:00Z Mötesplats CUL http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136596921 Till konferensen inbjuds alla som är aktiva inom CUL, företrädare för skolverksamheter, skolpolitiker och personer med erfarenheter från liknande forskarskolor nationellt. Årets konferens bygger på aktivt deltagande och CUL-doktorander förväntas presentera sina forskningsprojekt antingen muntligt eller med papers. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-23 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-24 16:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens Forskning Medarbetarportal true Tue, 23 Oct 2018 07:00:00 GMT http://cmssystem.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=106714&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136596921 2018-10-23T07:00:00Z