Disputationer - RSS http://cmssystem.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?fromSiteNodeId=410301 The top 25 events Disputation Charlott Sellberg &eventId=70136597258 Charlott Sellberg vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande försvarar sin avhandling: Training to become a master mariner in a simulator-based environment. The instructors contributions to professional learning. Fakultetsopponent:Docent Helen Melander, Uppsala universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-19 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-19 17:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Pedagogik och didaktik Disputation true Fri, 19 Jan 2018 12:00:00 GMT &eventId=70136597258 2018-01-19T12:00:00Z Disputation Géraldine Fauville &eventId=70136597284 Géraldine Fauville vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande försvarar sin avhandling: Digital technologies as support for learning about the marine environment. Steps toward ocean literacy. Fakultetsopponent:Professor Cecilia Lundholm, Stockholms universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-26 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-26 17:00</endDateTime></metadata>]]> Pedagogik och didaktik Disputation Medarbetarportal true Fri, 26 Jan 2018 12:00:00 GMT &eventId=70136597284 2018-01-26T12:00:00Z Disputation Tuula Maunula &eventId=70136613815 Tuula Maunula vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession försvarar sin avhandling Students¿ and Teachers¿ Jointly Constituted Learning Opportunities. The Case of Linear Equations Fakultetsopponent: Professor Brent Davis, University of Calgary <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-09 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-09 17:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medarbetarportal Pedagogik och didaktik true Fri, 09 Feb 2018 12:00:00 GMT &eventId=70136613815 2018-02-09T12:00:00Z